ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 9. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

 

Finnlines Oyj Pörssi-ilmoitus 03.06.2005 klo 18.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 9. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A (trade register nr 00117240820, Palermo Italia) ja Industria Armamento Meridionale S.p.A ( trade register nr 06534630634, Palermo Italia), jotka molemmat kuuluvat napolilaiseen Grimaldi Groupiin, ovat tänään ilmoittaneet omistavansa Finnlines Oyj:n osakkeita seuraavasti:

Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A
osakkeita 2 740 000 kpl
osuus osakkeista ja äänistä 6,798 %

Industria Armamento Meridionale S.p.A.
osakkeita 1 940 000 kpl
osuus osakkeista ja äänistä 4,81 %

Grimaldi Group yhteensä
osakkeita 4 680 000 kpl
osuus osakkeista ja äänistä 11,61 %.

Finnlines Oyj

Seija Turunen
Rahoitusjohtaja