Hovioikeus hylkäsi Ilmarisen Finnlinesia vastaan nostaman vähemmistöosinkoa koskevan moitekanteen

 

Finnlines Oyj
Pörssitiedote
29.11.2011   klo 10.00

HOVIOIKEUS HYLKÄSI ILMARISEN FINNLINESIA VASTAAN NOSTAMAN VÄHEMMISTÖOSINKOA KOSKEVAN MOITEKANTEEN

Helsingin hovioikeus on tänään antamassaan tuomiossa kumonnut Helsingin käräjäoikeuden 3.3.2010 antaman tuomion ja hylännyt kaikki Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Finnlines Oyj:tä kohtaan esittämät vaatimukset.

Kanteessa Ilmarinen oli moittinut Finnlinesin yhtiökokouksen 20.5.2008 tekemää vähemmistöosinkoa koskevaa päätöstä ja vaatinut päätöksen muuttamista siten, että vähemmistöosinkona maksettaisiin 180.216,39 euron sijasta 17.181.000 euroa.

Hovioikeus toteaa, ettei Finnlinesin yhtiökokouksen päätös ole ollut osakeyhtiölain vähemmistöosinkosäännöksen vastainen.

Hovioikeus on velvoittanut Ilmarisen korvaamaan Finnlinesin oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa yhteensä 538.303,79 euron määrällä.

Helsingin hovioikeuden tuomioon voidaan hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Tuomio on lainvoimainen, ellei Ilmarinen hae valituslupaa 60 päivän kuluessa hovioikeuden tuomion antamispäivää seuraavasta päivästä lukien, tai jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa asiassa.

Helsingissä 29.11.2011

Finnlines Oyj

Seija Turunen,  talous- ja rahoitusjohtaja
Tapani Voionmaa, lakiasiainjohtaja

Jakelu
OMX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet