10.03.2021Rahtiliikenne

Changes in freight traffic due to Corona virus epidemic - Muutokset rahtiliikenteessä koronavirusepidemian vuoksi

For latest overall info, please read the general Corona virus info

Cargo weights in bookings
Temporary change in claims process

Update 10 March, 2021: Drivers travelling from Sweden to Germany

Sweden has been classified as a high-incidence area in Germany. As from Saturday evening 6 March 2021, passengers aged six years or older must present a negative COVID-19 test result at the check-in (see exceptions). The test must have been taken earliest 48 hours before arrival in Germany. In addition, please fill in a Digital Registration on Entry and show the confirmation you get at the check-in. Please follow the instructions regarding coronavirus tests and home quarantine.

As of Wednesday 10 March, SCANTEST offers drop-in testing for Covid-19 at Malmö Harbor, Norra Hamnen, in connection with Finnlines check-in. SCANTEST offers rapid antigen tests to all passengers and drivers travelling with Finnlines from Malmö to Travemünde. The tests will be provided by qualified health care professionals. The rapid antigen test takes 15 minutes and costs 399 SEK including a test certificate.

The test center opens two hours before every departure Monday to Sunday. Drop-in only! For more information please call +46 72 277 88 39 or email info@scantest.se

In cooperation between Finnlines and CMP.

Coronavirus (COVID-19) preparedness in Finnlines traffic

As Finnlines has a significant part to play in Nordic countries' security of supply we do our utmost to keep both our customers and our personnel safe and secure from the effects of coronavirus.

There are no plans to cancel any departures. Both the landside and seaside processes are ready to be modified according to the instructions and guidelines provided by health and other authorities.

Finnlines vessels have capacity for a limited number of passengers, a few hundred at most, and compared to those numbers they are spacious, which limits the exposure to infectious diseases. To ensure the safety of both drivers and crew intensified precautionary measures are taken onboard our vessels, including:

 • Increased cleaning and disinfection, especially cleaning of door handles, handrails, elevator knobs, remote controls and tabletops.
 • Reinforced high hygienic standards onboard by increasing the amount of hand sanitizers in different places to make it easier for drivers as well as crew members to clean their hands frequently.
 • Detailed instructions for the crew as how to handle any person with flu-like symptoms
 • Display posters and leaflets promoting the protective measures (handwashing, social distancing and cough etiquette) as advised by the health authorities
 • Drivers will be allocated their own cabin in both HansaLink and ro-ro traffic.

Finnlines is following on daily basis and applying national and international health authorities’ instructions.

Requirements for drivers in ro-ro traffic

It will be a mandatory for all ro-ro traffic drivers to complete a health declaration form, see below.

Temperature checks for drivers will be part of the boarding process in ro-ro traffic.

Furthermore, we advise our customers the following

 • If the driver has symptoms of a virus infection s/he should not travel
 • We ask the drivers to avoid cash and card payments as well as handing identification papers to the check-in personnel
 • For the duration of the corona epidemic, we do not provide eurovignettes in Vuosaari harbour; they can be acquired online at https://www.eurovignettes.eu/

Germany, Denmark, Poland

 • each driver allocated his/her own cabin, unless two drivers belong to the same booking or by customer request

North Sea (Belgium, Spain, UK)

 • no drivers onboard for the time being

Take care and stay safe!

Finnlines Plc
Freight Services


Päivitetty 10. maaliskuuta: Kuljettajat, jotka matkustavat Ruotsista Saksaan

Koko Ruotsi on luokiteltu Saksassa korkean riskin alueeksi. Lauantai-illasta 6.3.2021 lähtien kaikkien vähintään 6-vuotiaiden matkustajien on esitettävä lähtöselvityksessä negatiivinen COVID-19-testitodistus (katso poikkeukset). Negatiivinen testitodistus voi olla enintään 48 tuntia vanha Saksaan saavuttaessa. Täytäthän lisäksi verkossa maahantulolomakkeen ja varaudut näyttämään saamasi vahvistuksen lähtöselvityksessä. Noudatathan lisäksi koronavirustesteihin ja kotikaranteeniin liittyviä ohjeita.

Alkaen keskiviikkon 10. maaliskuuta, SCANTEST järjestää drop-in covid-19-testausta Malmössä, Finnlinesin check-in-toimintojen yhteydessä Norra Hamnenissa. Kyseessä on nopea antigeenitensti kaikille matkustajille ja kuljettajille, jotka matkustavat Finnlinesilla Malmöstä Travemündeen. Testejä tekevät pätevät terveydenhuollon ammattilaiset. Testin tulos saadaan 15 minuutissa ja se maksaa 399 Ruotsin kruunua, mukaanluettuna todistus testin tuloksesta.

Testipaikka aukeaa kahta tuntia ennen kutakin lähtöä joka päivä. Ei ajanvarauksia. Lisätietoja +46 72 277 88 39 tai sähköpostitse info@scantest.se

Yhteistyössä Finnlines ja CMP.

Koronavirukseen (COVID-19) varautuminen Finnlinesin liikenteessä

Finnlinesilla on merkittävä rooli Pohjoismaiden huoltovarmuudessa, ja teemme kaikkemme, että sekä asiakkaamme että henkilöstömme ovat turvassa koronaviruksen vaikutuksilta.

Mitään lähtöjä ei olla perumassa. Sekä maa- että meripuolen toimintoja ollaan valmiita muuttamaan terveys- ja muiden viranomaisten ohjeiden ja toimintasuositusten mukaisesti.

Finnlinesin aluksille mahtuu hyvin rajallinen määrä matkustajia, enimmillään joitakin satoja, ja matkustajamäärään nähden laivat ovat tilavia. Tämä vähentää altistumista tarttuville taudeille. Varmistaaksemme sekä kuljettajien että miehistön turvallisuuden aluksillamme on otettu käyttöön tehostettuja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, mm.

 • Alusten matkustajamäärää rajoitetaan noudattamaan terveysviranomaisten suosituksia henkilöiden välisistä etäisyyksistä
 • Lisätty erityisesti ovenkahvojen, kaiteiden, hissin painikkeiden, kaukosäädinten ja pöytäpintojen puhdistusta ja desinfiointia
 • Tehostettu korkeaa hygieniatasoa lisäämällä käsien desinfiointimahdollisuuksia useisiin paikkoihin, jotta sekä miehistön että matkustajien on helppo huolehtia käsien puhtaudesta
 • Miehistöllä on yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka toimia infektio-oireisten henkilöiden suhteen
 • Suojautumiskeinoista kertovia julisteita ja esitteitä on jaettu aluksille (käsien pesu, etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin, yskimishygienia)
 • Kuljettajat sijoitetaan jokainen omaan hyttiinsä sekä HansaLinkin että ro-ro-liikenteessä

Finnlines seuraa päivittäin ja noudattaa kansallisten ja kansainvälisten terveysviranomaisten ohjeita.

Ro-ro-liikenne / kuljettajia koskevat vaatimukset

Roro-liikenteessä kuljettajien on täytettävä terveysilmoituslomake, katso alla.

Kuljettajien kehonlämmön mittaukset tulevat myös olemaan osa ro-ro-liikenteen lähtöselvitysprosessia.

Tämän lisäksi kehotamme asiakkaitamme huomioimaan seuraavaa:

 • Jos kuljettajalla on infektio-oireita, hänen ei pidä lähteä matkalle
 • Pyydämme kuljettajia välttämään dokumenttien käsittelyä lähtöselvityshenkilökunnan kanssa sekä käteis- ja korttimaksujen suorittamista lähtöselvityksessä
 • Korona-virusepidemian ajan emme välitä tienkäyttömaksuja, vaan ne voidaan lunastaa internetissä osoitteessa https://www.eurovignettes.eu/

Saksan, Tanskan ja Puolan liikenne

 • jokaiselle kuljettajalle oma hytti, paitsi jos kaksi kuljettajaa kuuluvat samaan bookkaukseen tai asiakas nimeää kaksi kujettajaansa samaan hyttiin

Pohjanmeren liikenne (Belgia, Espanja, Iso-Britannia)

 • toistaiseksi ei kuljettajia

Pitäkää huolta itsestänne!

Finnlines Oyj
Freight Services

Driver health declaration form Polish.pdf
Driver health declaration form Russian.pdf
Driver health declaration form English.pdf