You are here

02.11.2017Matkustajaliikenne

Naantalin sataman rautatieliikenne vilkastuu loppuvuodeksi

Naantalin satamaan johtava rautatieyhteys on saamassa loppuvuodeksi liikennettä. Viikolla 45 alkaa tavaraliikenne, joka käyttää Raision ratapihan ja Naantalin välistä ratayhteyttä ja jatkaa edelleen sataman raidetta.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan rautatien ylittämisessä ja tasoristeyskäyttäytymisessä ylittäjällä itsellään on suuri vastuu. Junalla ja muulla raideliikenteellä on aina etuajo‐oikeus.

Naantalin satamassa sijaitseva Järveläntien vartioimaton tasoristeys vaatii autoilijoilta ja kevyeltä liikenteeltä erityistä varovaisuutta. Tämän tasoristeyksen näkyvyyttä korostetaan liikennejärjestelyillä.

Myös Raisiossa Naantaliin johtavalla raiteella ja sen läheisyydessä liikkuvia kehotetaan huomioimaan lisääntynyt raideliikenne.