You are here

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä. Finnlines soveltaa myös 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laadittavien selvitysten osalta. Koodi on luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi Finnlinesin hallitus on hyväksynyt tämän Finnlines Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmän.

Hallintoelinten tehtävät ja vastuut

Finnlines-konsernia johtaa yhtiökokouksen valitsema hallitus ja hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Heidän tehtävänsä on pääosin määritelty Suomen osakeyhtiölaissa. Vastuu päivittäisestä operatiivisesta toiminnassa on laajennetun johtoryhmän jäsenillä, joiden tukena on asianomainen henkilöstö ja palvelutoiminnot.

Päivitetty 16.3.2020

Finnline Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Finnlines Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2020