You are here

Liiketoiminta

Shipping and Sea Transport Services

Varustamotoiminta ja merikuljetukset

Vahva asema perustuu erinomaisiin palveluihin ja asiakkaiden tarpeiden mukaisiin tuotekonsepteihin. Finnlinesin tarjoama suuri vuorotiheys, lastikapasiteetti ja informaatiopalvelut tuovat asiakkaille joustavuutta, toimitusvarmuutta ja hyvää ennakoitavuutta.

Matkustajaliikenne

Finnlinesin ropax-alukset liikennöivät kuuden sataman ja kolmen maan välillä. Yhtiö onkin vakiinnuttanut asemansa merkittävänä matkustajapalveluiden tarjoajana Itämerellä. Matkusta Finnlinesin mukana Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin ja Ruotsista Saksaan.

Port Operations

Satamatoiminnot

Konsernin satamatoimintoja hoitaa Finnsteve, joka on säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemia suuryksikköpalveluita tarjoava satamaoperaattori Helsingin, Turun ja Naantalin satamissa.