You are here

Toimitusjohtajan katsaus

KASVUMME JATKUU – FINNLINES ON PITKÄJÄNTEISESTI SITOUTUNUT TEHOKKUUTEEN, TULOKSELLISUUTEEN JA KESTÄVYYTEEN 

TILIKAUSI 2017 OLI FINNLINESILLE KIEHTOVA VUOSI. Samalla kun vietimme toimintamme 70-vuotispäivää, teimme jälleen, jo kolmannen kerran peräkkäin, ennätyksellisen 82,7 miljoonan euron tuloksen, joka oli yli 20 prosenttia parempi kuin edellisen vuoden tulos.

SUOMEN TALOUS LÄHTI KASVUUN JO VUODEN 2016 LOPULLA JA TALOUDEN KASVU KIIHTYI EDELLEEN VUODEN 2017 AIKANA. Vaikka Suomen merirahtimäärät kasvoivat yli 12 prosenttia vuoden mittaan, niin siitä huolimatta Finnlines-konsernin tulosta voidaan pitää ennennäkemättömänä.

Laajennamme Finnlinesin laivastoa. Finnlines myi MS Europalinkin vuonna 2013 emoyhtiölle, koska Itämerellä ei silloin ollut riittävästi lastivolyymeja. Tämän vuoden tammikuussa alus palasi Finnlinesin liikenteeseen Saksa–Ruotsi-reitille. Laivan siirtyminen takaisin Finnlinesin liikenteeseen aiheuttaa muutoksia myös muilla reiteillämme. MS Nordlink siirtyy Saksa–Ruotsi-reitiltä liikennöimään Suomen ja Ruotsin välille eli Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitille. MS Nordlink on vaihtanut lippua ja siirtynyt Suomen lipun alle ja alus on myös saanut uuden nimen – MS Finnswan. MS Finnswan on ensimmäisiä tämän pituisia ja näin suuren lastikapasiteetin omaavia aluksia, joka palvelee asiakkaitamme Suomen ja Ruotsin välillä.

FINNLINES ON VIIME VUOSINA TEHNYT USEITA MERKITTÄVIÄ STRATEGISIA PÄÄTÖKSIÄ ja keskittynyt parantamaan operatiivista ja taloudellista tulostaan. Olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana käyttäneet yli miljardi euroa laivastomme mittavaan uudistamiseen, vihreään laivateknologiaan, propulsiojärjestelmiin, satamateknologiaan, tietotekniikkaan ja toiminnanohjausjärjestelmiin ja investoimme edelleen yli 70 miljoonaa euroa energiatehokkuus- ja päästöjenvähennysohjelmaan. Tähän vuonna 2017 käynnistettyyn investointiohjelmaan kuuluu neljän vuosina 2012 ja 2013 rakennetun Breeze-sarjan roro-aluksemme pidentäminen. Näiden alusten kapasiteetti kasvaa 30 prosentilla, jolloin ne voivat kuljettaa 4 200 kaistametriä roro-lastia. Noin 1 000 kaistametrin kapasiteetin lisäys vähentää myös merkittävästi energiankulutusta kuljetettua tonnia kohti alkuperäiseen alukseen verrattuna. Tämän ansiosta olemme voineet tuntuvasti vähentää päästöjä kuljetettua tonnia kohden. Kaksi alusta on jo onnistuneesti pidennetty ja toiset kaksi valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä.

YKSI STRATEGISEN KESKUSTELUMME AIHEITA ON DIGITALISAATIO. Jatkamme investointeja edelleen digitalisaatioon ja se on jo kiinteä osa toimintaamme. Parannamme prosessiemme tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja olemme vuonna 2017 toteuttaneet kaksi suurta toiminnanohjausjärjestelmää: toinen liittyy satamatoimintoihimme ja toinen liittyy alusten tehokkuuden seurantaan ja mittaamiseen. Olemme myös kehittäneet mobiilipalveluita satamatoiminnoissamme palvellaksemme paremmin asiakkaitamme. Digitalisoimalla ja automatisoimalla prosesseja kuluja on karsittu yli 30 prosenttia, mikä merkitsee useiden miljoonien eurojen säästöjä. Lisäksi informaatio on tarkempaa ja korkealaatuisempaa sekä siirtyy nopeammin eri vastaanottajille. Kehitämme palvelujamme edelleen saadaksemme aikaan kilpailuetuja digitalisaation avulla.

NYKYISIN LAIVALIIKENNE KATTAA LÄHES 90 PROSENTTIA MAAILMANLAAJUISESTA KAUPASTA mutta aiheuttaa vain noin 2,2 prosenttia kaikista CO2-päästöistä. Tämä alhainen prosenttiosuus kertoo jo sen puolesta, miten ympäristöystävällisiä merikuljetukset ovat globaalisti tarkasteltuna.

KANSAINVÄLISEN MERENKULKUJÄRJESTÖN (IMO) JA TEOLLISUUDEN EDUSTAJAT KESKUSTELEVAT tavoista saada aikaan suuria  –  mahdollisesti jopa 40 prosentin – hiilidioksidipäästövähennyksiä tulevien vuosikymmenten aikana. Tämä tulee olemaan meidän panoksemme tulevien sukupolvien hyvinvoinnin hyväksi. Lisäksi International Chamber of Shipping (ICS), Lontoossa toimiva johtava kansainvälinen merenkulkualan järjestö, joka edustaa yli 80 prosenttia koko maailman aluskannasta, on sitä mieltä, että IMO:n on aika ottaa vastuuta ja osallistua enemmän taisteluun ilmaston lämpenemistä vastaan Pariisin sopimuksen ja EU:n asettamien tavoitteiden mukaisesti.

VAIKKA MERENKULKUALA AIHEUTTAA VAIN NOIN 2,2 PROSENTTIA KOKO MAAILMAN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖISTÄ, ICS:n tavoitteena on vähentää meriliikenteen aiheuttamia vuotuisia hiilidioksidin kokonaispäästöjä alle vuoden 2008 tason. Itse asiassa kunnianhimoisena tavoitteena on alentaa kokonaispäästöjä, tonnikilometreissä mitattuna, ainakin 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 2008.

MEIDÄN TULEE SUUNNATA KATSEEMME VUODEN 2020 JÄLKEEN TULEVALLE VUOSIKYMMENELLE. Olemme erinomaisessa kunnossa ja hyvin valmistautuneita olemaan askeleen edellä kilpailijoitamme. Päätöksemme perustuvat omaan strategiaamme ja maailmalla havaitsemiimme megatrendeihin. Nykyaikainen laivasto, pidennykset, vihreät uudisrakennukset, akku teknologian käyttö, ympäristövastuu, merenkulun turvallisuus, polttoainetehokkuus, digitalisaatio ja automaatio ovat tekijöitä, jotka ratkaisevat, mitkä toimijat selviytyvät ja mitkä menestyvät tulevaisuuden markkinaympäristössä. Alamme edelläkävijänä meillä on hyvät valmiudet tarjota energiatehokkaita, ympäristölle turvallisia ja teknisesti edistyneitä ratkaisuja. Viimeisen kolmen vuoden aikana Finnlines on esimerkiksi lisännyt 11 prosenttia kuljetettujen lastiyksiköiden määrää, 48 prosenttia kuljetettujen henkilöautojen määrää ja 10 prosenttia kuljetettujen matkustajien määrää. Parempi palvelu on pystytty tuottamaan lisäämättä polttoaineen kulutusta, vaan päinvastoin sitä on jopa pystytty pienentämään 2 prosenttia vaikuttaen samalla rikkipäästöjen määrän vähentämiseen kymmenkertaisesti.

VASTATAKSEEN KASVAVIIN VOLYYMEIHIN JA MARKKINAKYSYNTÄÄN FINNLINES INVESTOI EDELLEEN VOIMAKKAASTI laivastoonsa ja on kirjoittanut aiesopimuksen kolmesta uudesta 7 300 kaistametrin roro-aluksesta. Vuonna 2018 ja seuraavallakin vuosikymmenellä ovat samat kolme tekijää edelleen tiukasti sidoksissa toisiinsa joilla meriliikennetoimintaa johdetaan maailmanlaajuisesti niin Grimaldi-konsernissa kuin myös Finnlinesissa ja ne ovat: yhdessä asiakkaiden kanssa kasvaminen, laivastomme pääomatehokkuuden parantaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

HALUAISIN TÄSSÄ YHTEYDESSÄ KIITTÄÄ ASIAKKAITAMME JA MONIA SIDOSRYHMIÄMME luottamuksesta Finnlinesia kohtaan sekä henkilöstöämme merellä, satamissa ja toimistoissa heidän suorittamastaan työstä, joka on tehnyt meistä alamme markkinajohtajan. Jatkuvat yhteiset ponnistelut ja Finnlines-tiiminä työskentely tekivät vuoden 2017 tuloksesta kaikkien aikojen parhaan ja se oli todella merkittävä saavutus meiltä kaikilta.   

Emanuele Grimaldi