You are here

Vuosikertomus 2017

Lataa PDF:

PDF iconFinnlines Vuosikertomus 2017

   
   

STRATEGINEN KEHITTÄMINEN

Investoinnit laivastoon jatkuvat

> Saatiin päätökseen 100 miljoonan euron ympäristöteknologinen investointiohjelma, jonka myötä täytämme SECA-alueiden uuden rikkidirektiivin asettamat tiukemmat ympäristövaatimukset. Toteutetun ohjelman ansiosta Finnlines on voinut pienentää ympäristöjalanjälkeään ja vähentää rikkipäästöjään yli 90 prosenttia.

> Aloitettiin uusi energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävä 70 miljoonan euron investointiohjelma. Vastatakseen kasvanee-seen kysyntään Finnlines laajentaa laivastoaan pidentämällä neljä Breeze-sarjan alusta ja lisäämällä matkustajakapasiteettia ropax-verkostossaan.  

Investoinnit digitalisaatioon

> Kehitettiin mobiilipalveluita satamatoiminnoissamme.

> Otettiin käyttöön kaksi merkittävää ERP-järjestelmää: satamatoimintojen järjestelmä ja alusten tehokkuuden seurantaan ja mittaamiseen liittyvä järjestelmä.

LISÄÄ KAISTAMETREJÄ JA TEHOKKUUTTA 

Finnlinesin alusten pidennysohjelma on täydessä vauhdissa Remontowan telakalla Gdanskissa Puolassa, ja ensimmäiset pidennetyt Breeze-sarjan roro-alukset on luovutettu.

Suunnitelman mukaisesti alus leikattiin kahtia ja 30-metrinen välikappale asetettiin osien väliin. Tämän jälkeen osat hitsattiin yhteen uudelleen, ja näin laivan kapasiteetti kasvoi noin 1 000 kaistametrillä.

Parempaa energiatehokkuutta

Lähes 30 prosentin kapasiteetin lisäys vähentää merkittävästi energiankulutusta kuljetettua yksikköä kohti verrattaessa alkuperäiseen laivaan. Se parantaa energiatehokkuutta edelleen ja auttaa näin vähentämään päästöjä entisestään.

Muutostyön jälkeen aluksen pituus on 217,7 metriä ja sen kapasiteetti on 4 192 kaistametriä. Käytännössä laivaan voidaan lastata noin 1 km enemmän rekkoja.

Finnlinesin vuonna 2017 käynnistetyn 70 miljoonan euron energiatehokkuus- ja päästöjenvähennysohjelman mukaisesti pidennetään yhtiön neljä Breeze-sarjan roro-alusta. Yhtiöllä on lisäksi optiot vielä kahden laivan pidennyksestä. Koko pidennysohjelma saadaan päätökseen vuoden 2018 toukokuuhun mennessä.

YHDESSÄ ITÄMEREN YLI 100-VUOTIAAN SUOMEN KUNNIAKSI

Osana Suomi 100 -juhlavuotta haastoimme kaikki liikkumaan hyvän asian puolesta. Finnlinesin hanke ’Liikutaan yhdessä Itämeren yli’ oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017. Hankkeen myötä Finnlines tukee lasten syöpätutkimusta lahjoittamalla 50 000 euroa Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle, joka tutkii ja kehittää lasten syöpähoitoja.

Toimitusjohtajan katsaus

Kasvumme jatkuu - Finnlines on pitkäjänteisesti sitoutunut tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja kestävyyteen

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus

Finnlinesilta vahva tulos - voitto kasvoi 21,5 prosenttia

Finnlines Financial Statements 2017 and Financial Review January-December 2017

Tilinpäätös 2017

Finnlines Oyj Tilinpäätös 2017