You are here

     

Vastuullisuus

Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristövastuullisuus on osa yhtiömme päivittäistä toimintaa. Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan yhtiön kaikessa toiminnassa.

Yritysvastuu

Kestävä ja sosiaalisesti vastuullinen liiketoiminta tulee vuosi vuodelta tärkeämmäksi.

Ympäristö

Finnlines tekee pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi. 

Turvallisuus

Turvallisuus on merenkulun tärkeimpiä ympäristönäkökohtia.