You are here

Yritysvastuu

Kestävä ja sosiaalisesti vastuullinen liiketoiminta tulee vuosi vuodelta tärkeämmäksi. Ekologisesti herkillä merialueilla toimivan Finnlinesin turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan tavoitteena on tuottaa turvallisia ja korkealaatuisia palveluja niin, että samalla minimoidaan kaikkien toimintojen ympäristövaikutukset. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita.

Kestävän kehityksen edistämistä monilla eri osa-alueilla

Olemme järjestelmällisesti investoineet laivastoomme, yli miljardi euroa viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2017 saimme päätökseen 100 miljoonan euron ympäristöteknologisen investointiohjelman, jonka myötä täytämme tiukemmatkin ympäristövaatimukset. Samaan aikaan jatkoimme energiatehokkuusinvestointeja pidentämällä kuusi roro-laivaa. Laivanpidennysohjelma saatiin päätökseen vuoden 2018 lopussa.

Toukokuussa 2018 teimme tilauksen kolmesta uudesta hybridi-roroaluksesta, jotka lisäävät 17 500 kaistametriä laivastoomme. Ensimmäisten laivojen odotetaan valmistuvan vuosina 2021-2022. Kokonaisinvestointi tulee olemaan yli 200 miljoonaa euroa. Alukset rakennetaan tekniset- ja ympäristötekijät huomioiden ja siten parannamme energiatehokkuuttamme entisestään.

Olemme edelleen keskittyneet tuottavuuden parantamiseen muun muassa tekemällä muutoksia laivastosuunnitelmaan ja optimoiden alusten kulkemia reittejä. Tekemämme investoinnit vastuullisen merenkulun saralla auttavat meitä myös parantamaan tulostamme.

Painopistealueet

Finnlinesin yritysvastuun painopistealueet pohjautuvat arvoihimme: asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, tuloksellisuus ja henkilöstötyytyväisyys. 

Arvot


Asiakaskeskeisyys

Asiakkaamme valitsevat meidät osaamisemme, kokemuksemme ja luotettavuutemme vuoksi. Tyytyväinen asiakas on Finnlinesin kestävän menestyksen perusedellytys. Tunnistamalla rahtiasiakkaiden sekä matkustajien tarpeet yhtiö pystyy jatkuvasti kehittämään palvelutuotteitaan ja tuomaan asiakkailleen konkreettista lisäarvoa.

Vastuullisuus

Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristövastuullisuus on osa yhtiömme päivittäistä toimintaa. Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan yhtiön kaikessa toiminnassa.

Tuloksellisuus

Saavutamme tavoitteemme. Laadukkaalla liiketoiminnalla takaamme pitkän aikavälin kannattavuuden ja lisäarvon tuottamisen.

Henkilöstötyytyväisyys

Finnlines on luotettava ja innostava työnantaja, joka kohtelee henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ja palkitsee hyvästä suorituksesta.

 

Ympäristö

Finnlines tekee pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi. 

Turvallisuus

Turvallisuus on merenkulun tärkeimpiä ympäristönäkökohtia.

Henkilöstö

Finnlines pitää tärkeänä sosiaalista vastuutaan ja kohtelee henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.