You are here

Innostava ja motivoiva työkulttuuri

Työntekijämme ovat tärkeä osa yrityksemme menestystä ja arvostamme työntekijöidemme ammattitaitoa. Noudatamme kaikkia lakeja ja säädöksiä varmistaaksemme hyvät työolot kaikille työntekijöillemme.

Finnlines-konsernin palveluksessa oli vuoden 2018 aikana keskimäärin 1 637 (1 651 vuonna 2017) henkilöä, joista merihenkilöstöön kuului 916 (944) työntekijää ja maahenkilöstöön 721 (707) työntekijää.

Tavoitteenamme on olla luotettava ja kannustava työnantaja, joka rohkaisee jokaista työntekijää kehittämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Henkilöstön tyytyväisyys on yksi keskeisistä arvoistamme.

Ura

Hienoja uramahdollisuuksia Finnlinesilla. Liity osaavaan joukkoomme!