You are here

Ympäristö

Kansainvälinen merenkulkujärjestö, IMO, asetti huhtikuussa 2018 kunnianhimoisen haasteen CO2-päästöjen vähentämiseksi ja ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Tavoitteena on alentaa merenkulun päästöjä vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta.  

Finnlines on investoinut laivojen energiatehokkuuteen monella tapaa viime vuosina. Vuonna 2018 kuusi roro-laivaa pidennettiin ja verrattuna alkuperäiseen laivaan 30 prosentin kapasiteettilisäys vähentää energian kulutusta kuljetettua yk-sikköä kohti. Muita energian säästötoimia ovat olleet potkurilapojen vaihto, aikataulusuunnittelu sekä optimaalinen vauhti, kuorma ja trimmi. Finnlinesin laivoissa ei yleensä käytetä kiinnittymisen estovalmisteita, koska laivat liikennöivät myös jäissä. Kolmen eteläisellä Itämerellä liikkuvan ropax-laivan pohja on maalattu silikonimaalilla. Eri toimenpiteiden ansiosta Finnlinesin laivojen polttoaineen kokonaiskulutus on vähentynyt lähes 30 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Vuonna 2018 Finnlinesin meriliikenteessä kului 335 287 tonnia raskasta polttoöljyä ja dieselöljyä. Polttoaineen kulutus laski 1 prosenttia kuljetettua lastitonnia kohden vuoteen 2017 verrattuna.

Finnlines ISO 14001 certificate