24.03.2020Freight Services

Cargo weights in bookings -- Lastipainojen ilmoittaminen

A friendly reminder: according to the SOLAS convention (International Convention for the Safety of Life at Sea) and the Finnish Maritime Code the shipper must make sure that the cargo information given to carrier is correct, including the weight of the cargo unit. We kindly ask you to pay attention to the booked and real cargo weights in trucks and trailers.

For everybody's safety and the smooth flowing of traffic as well as loading and unloading you need to give the correct weight of the cargo and the units in the booking. If this is not properly complied with, there may be unplanned short shipments to maintain the sea safety of the vessel.

The correct information is required also by the authorities and is the basis of the cargo dues.

Take care and stay safe!


Ystävällinen muistutus, että SOLAS konvention (International Convention for the Safety of Life at Sea) ja merilain mukaan lastinantajan tulee varmistaa, että rahdinkuljettajalle annetut tiedot ovat oikeita, mikä koskee myös kuljetusyksikön painoa. Pyydämme teitä kiinnittämään huomiota rekkojen ja trailereiden ilmoitettuihin lastipainoihin.

Kaikkien turvallisuuden ja liikenteen sekä lastauksen ja purkauksen sujuvuuden takaamiseksi yksiköiden ja lastin painot on ilmoitettava oikein lastipaikkavarauksen yhteydessä. Mikäli tätä ei noudateta, voi seurauksena olla suunnittelemattomia jättöjä aluksen meriturvallisuuden säilyttämiseksi.

Myös viranomaiset edellyttävät täsmällisiä tietoja, ja ne ovat perusta tavaramaksuille.

Pitäkää huolta itsestänne!