30.03.2020Freight Services

Changes in freight traffic due to Corona virus epidemic - Muutokset rahtiliikenteessä koronavirusepidemian vuoksi

updated 30.3. For latest overall info, please read the general Corona virus info


General on Freight Traffic


Specific news items


Coronavirus (COVID-19) preparedness in Finnlines traffic

As Finnlines has a significant part to play in Nordic countries' security of supply we do our utmost to keep both our customers and our personnel safe and secure from the effects of coronavirus.

There are no plans to cancel any departures. Both the landside and seaside processes are ready to be modified according to the instructions and guidelines provided by health and other authorities.

Finnlines vessels have capacity for a limited number of passengers, a few hundred at most, and compared to those numbers they are spacious, which limits the exposure to infectious diseases. To ensure the safety of both drivers and crew intensified precautionary measures are taken onboard our vessels, including:

 • Drivers will be allocated own cabins, also on our ro-ro vessels, starting on week 12
 • Increased cleaning and disinfection, especially cleaning of door handles, handrails, elevator knobs, remote controls and tabletops.
 • Reinforced high hygienic standards onboard by increasing the amount of hand sanitizers in different places to make it easier for drivers as well as crew members to clean their hands frequently.
 • Detailed instructions for the crew as how to handle any person with flu-like symptoms
 • Display posters and leaflets promoting the protective measures (handwashing, social distancing and cough etiquette) as advised by the health authorities

Finnlines is following on daily basis and applying national and international health authorities’ instructions.

Furthermore, we advise our customers the following

 • If the driver has symptoms of a virus infection s/he should not travel
 • No passengers or drivers are allowed onboard for the time being in the Biscay-Russia, Germany-Russia, UK and Aarhus-Helsinki traffics
 • We ask the drivers to avoid cash and card payments as well as handing identification papers to the check-in personnel
 • For the duration of the corona epidemic, we do not provide eurovignettes in Vuosaari harbour; they can be acquired online at https://www.eurovignettes.eu/

Take care and stay safe!

Finnlines Plc
Freight Services

West Finland-Travemünde service

Cargo weights in bookings

Temporary change in claims process

Koronavirukseen (COVID-19) varautuminen Finnlinesin liikenteessä

Finnlinesilla on merkittävä rooli Pohjoismaiden huoltovarmuudessa, ja teemme kaikkemme, että sekä asiakkaamme että henkilöstömme ovat turvassa koronaviruksen vaikutuksilta.

Mitään lähtöjä ei olla perumassa. Sekä maa- että meripuolen toimintoja ollaan valmiita muuttamaan terveys- ja muiden viranomaisten ohjeiden ja toimintasuositusten mukaisesti.

Finnlinesin aluksille mahtuu hyvin rajallinen määrä matkustajia, enimmillään joitakin satoja, ja matkustajamäärään nähden laivat ovat tilavia. Tämä vähentää altistumista tarttuville taudeille. Varmistaaksemme sekä kuljettajien että miehistön turvallisuuden aluksillamme on otettu käyttöön tehostettuja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, mm.

 • Kuljettajille omat hytit myös ro-ro-aluksilla alkaen viikolla 12
 • Alusten matkustajamäärää rajoitetaan noudattamaan terveysviranomaisten suosituksia henkilöiden välisistä etäisyyksistä
 • Lisätty erityisesti ovenkahvojen, kaiteiden, hissin painikkeiden, kaukosäädinten ja pöytäpintojen puhdistusta ja desinfiointia
 • Tehostettu korkeaa hygieniatasoa lisäämällä käsien desinfiointimahdollisuuksia useisiin paikkoihin, jotta sekä miehistön että matkustajien on helppo huolehtia käsien puhtaudesta
 • Miehistöllä on yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka toimia infektio-oireisten henkilöiden suhteen
 • Suojautumiskeinoista kertovia julisteita ja esitteitä on jaettu aluksille (käsien pesu, etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin, yskimishygienia)

Finnlines seuraa päivittäin ja noudattaa kansallisten ja kansainvälisten terveysviranomaisten ohjeita.

Tämän lisäksi kehotamme asiakkaitamme huomioimaan seuraavaa:

 • Jos kuljettajalla on infektio-oireita, hänen ei pidä lähteä matkalle
 • Pohjanmeren ja Tanskan liikenteeseen ei oteta kuljettajia
 • Pyydämme kuljettajia välttämään dokumenttien käsittelyä lähtöselvityshenkilökunnan kanssa sekä käteis- ja korttimaksujen suorittamista lähtöselvityksessä
 • Korona-virusepidemian ajan emme välitä tienkäyttömaksuja, vaan ne voidaan lunastaa internetissä osoitteessa https://www.eurovignettes.eu/

Pitäkää huolta itsestänne!

Finnlines Oyj
Freight Services