20.03.2018Freight Services

Stoppage on vessels postponed till 6 April - Työnseisaus aluksilla siirretty 6.4.

The Finnish Ship's Officers' Union has given an industrial action notice, the possible strike has been postponed until 6 April.
More details as to how this may affect Finnlines traffic will be published as soon as possible.

Suomen Laivapäällystöliiton mahdollisen lakon alkua on siirretty 6. huhtikuuta saakka.
Tarkempia tietoja siitä, miten tämä mahdollisesti vaikuttaa Finnlinesin liikenteeseen julkaistaan niin pian kuin mahdollista.