30.03.2020Freight Services

Temporary Change in Claims Process - Väliaikainen muutos claims-prosessiin

As the authorities set new restrictions trying to curb the spreading of the corona virus, our processes are modified to comply.

The stevedoring company Lübecker Hafengesellschaft (LHG) has just informed us that to minimise the face-to-face encounters the damage claim report process for incoming trailers on Skandinavienkai has been suspended for as long as the restrictions are in force.

We have thus decided to adopt the following procedure of cargo claims in Travemünde, Rostock, Helsinki and Turku.

For as long as corona virus restrictions are in force the claims process is as follows

  • If the driver detects a damage in the unit, s/he should take a picture / pictures of the damage, including the identifier of the unit (registration number)
  • These pictures, with the details of date, vessel and unit should be sent to his/her dispatcher who can then soonest send the reclamation to the address claims.fi@finnlines.com

We do our best to ensure that even in these very exceptional circumstances both sea transports and port operations flow as smoothly as possible


Viranomaisten asettaessa uusia rajoituksia toiminnalle koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi, muokkaamme toimintojamme niiden mukaisiksi.

Ahtausliike Lübecker Hafengesellschaft (LHG) on juuri tiedottanut meille, että henkilökohtaisten kontaktien vähentämiseksi vahinkoraportteja ei vahvisteta niin kauan kuin rajoitukset ovat voimassa.

Olemme niin ollen päättäneet toimia rahtivahinkojen käsittelyssä Travemündessa, Rostockissa, Helsingissä ja Turussa seuraavasti.

Niin kauan kuin koronavirukseen liittyvät rajoitukset ovat voimassa, claims-prosessi toimii seuraavasti

  • Mikäli kuljettaja huomaa yksikössä vaurion, hänen tulee ottaa vauriosta kuva / kuvia, missä näkyy myös yksikön tunnus (rekisterinumero)
  • Nämä kuvat muiden yksilöivien tietojen kanssa (päivä, alus, yksikkö) kanssa tulee lähettää kuljettajan toimeksiantajalle, joka sitten, mahdollisimman nopeasti, toimittaa reklamaation osoitteeseen claims.fi@finnlines.com

Teemme parhaamme, että näissä poikkeuksellisissakin olosuhteissa saamme merikuljetukset ja satamatoiminnot sujumaan mahdollisimman hyvin.