Sea

You are here

Transportvillkor

Transportvillkor

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE, DERAS BAGAGE OCH MEDFÖLJANDE FORDON INOM PASSAGERARTRAFIK FÖR FINNLINES PLC OCH REDERI AB NORDÖ-LINK

1. TRANSPORTAVTAL: VILLKOR OCH PARTER

På rutterna Helsingfors-Travemünde v.v. och Nådendal-Långnäs-Kapellskär v.v. är transportören Finnlines Plc, Helsingfors, Finland. Resebekräftelse/resebiljett som styrker dessa transportvillkor är ett transportavtal mellan Finnlines Plc och passageraren.

På rutten Malmö-Travemünde v.v.  är transportören Rederi AB Nordö-Link, Malmö, Sverige. Resebekräftelse/resebiljett som styrker dessa transportvillkor är ett transportavtal mellan Rederi AB Nordö-Link och passageraren.

(Finnlines och Nordö-Link är gemensamt och var för sig nedan kallade ”transportören” och passageraren är nedan även kallad ”kunden”).

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

För sjötransport av passageraren och dennes bagage (inklusive handbagage, medföljande gods och/eller fordon som transporteras av passageraren utan annat fraktdokument utfärdat av Finnlines) tillämpas dessa allmänna, av Finnlines utfärdade, transportvillkor samt lagbestämmelser enligt klausul 19. Sjötransporten täcker den tid som passageraren och dennes bagage befinner sig på det i klausul 1 avsedda terminalområdet, i avgångshamnen efter Finnlines incheckning, ombord på fartyget samt på Finnlines terminalområde i destinationshamnen. Dessa transportvillkor omfattar ej försäljning av paketresor av transportören, ej heller transportörens verksamhet som researrangör.

På rutten Naantali-Långnäs-Kapellskär v.v. accepteras endast passagerare med eget fordon.

3. BOKNING

Bokningar hos resebyrå, onlinebokningar eller hos call center tel. +46 771 340 900 eller +358 9 231 43 100, e-post: passenger@finnlines.com eller i Tyskland Finnlines Passagierdienst (Finnlines Deutschland GmbH), tel. +49 4502 805-443, fax +49 4502 805-444, e-post: passagierdienst@finnlines.com.

UPPGIFTER OM PASSAGERARE: Följande uppgifter skall uppges om samtliga passagerare vid bokning av resa: efternamn, förnamn, kön, fullständigt födelsedatum och nationalitet samt på passagerarens begäran eventuella rörelsehinder som kan ha betydelse vid räddningsåtgärder (lagstadgad passagerarregistrering). Därtill ska tillhörande telefonnr/mobiltelefonnr, e-postadress och postadress anges av passageraren. Passagerarens personuppgifter behandlas enligt tillämplig lagstiftning.

UPPGIFTER OM FORDON: Vid bokning av fordonsplats skall följande uppgifter uppges: registreringsnr, fordonstyp samt fordonsmått med eventuell extra last. Fordonspriserna på Finnlines nätsidor, i broschyrer och annonser gäller endast passagerarfordon.Om det vid incheckningen visar sig att måtten på fordonet överstiger de mått som uppgavs vid bokningen, eller att fordonet är registrerat som ett fraktfordon, strävar Finnlines efter att reservera en ny plats för fordonet, varvid kunden kommer att debiteras enligt prislista för fordonets längd och i enlighet med våra frakttariffer. Finnlines kan dock inte garantera en ny plats. En passagerare med giltigt körkort kan endast reservera en fordonsplats. Fordon som transporterar varor i kommersiellt syfte eller fordon som registrerats som varutransporterande fordon samt bussar med endast 1-2 chaufförer bokas som frakt.

HUSDJUR: se klausul 10.

FARLIGA ÄMNEN: Det är förbjudet att transportera farliga ämnen som bagage eller handbagage, med undantag av gasflaskor som kopplats till husbil eller husvagn. Gasflaskornas ventiler skall vara stängda hela den tid som husbilen eller husvagnen befinner sig på fartyget.

VAPEN OCH AMMUNITION: Det finns möjlighet för passagerare att transportera vapen och ammunition för personligt behov på vissa skilt definierade rutter. Vederbörliga arrangemang för transport av vapen och ammunition skall göras redan vid bokningen. I samband med att kunden bokar resa får han/hon sig tillskickad ett skriftligt åtagande, i vilken han/hon förbinder sig att följa inhemsk och utländsk lagstiftning gällande vapen, samt de säkerhetsbestämmelser som befälhavaren på fartyget vid ifrågavarande tidpunkt föreskriver. I och med åtagandet förbinder sig kunden skriftligt att lämna vapen och ammunition i ett låst utrymme på bildäck, till vilket endast kunden själv har tillträde. Befälhavaren kan, om situationen kräver, vägra att transportera vapen och ammunition vid en viss avgång. Transportören är inte ersättningsskyldig gentemot passagerare i situationer där fartygets befälhavare har tagit beslut om att inte tillåta transport av vapen och ammunition på en viss resa.

4. ÄNDRING AV BOKNING

På rutten Helsingfors-Travemünde v.v. kan ändringar i en bokning som inte påverkar priset på resan göras utan avgift senast 30 dagar före avresa. Vid senare gjorda ändringar debiteras en expeditionsavgift på EUR 30/enkel resa/bokning. Ändringar i bokningar till Special-pris kan inte göras. På rutterna Nådendal–Långnäs-Kapellskär v.v. och Malmö–Travemünde v.v. kan ändringar i en bokning som inte påverkar priset på resan göras utan avgift senast 10 dagar före avresa. Vid senare gjorda ändringar debiteras en expeditionsavgift på EUR15/enkel resa/bokning. Om en bokning ändras och senare avbeställs, debiteras eventuella avbokningsavgifter enligt den ursprungliga resdagen samt dagen för ändring av bokningen.

Ändringar är möjliga senast 3 timmar innan fartygets angivna avgång . En bokning kan ändras max 2 gånger. En bokning kan framskjutas max 6 månader från ursprungligt avresedatum eller så långt som avgångarna är bokningsbara.

5. VILLKOR FÖR BETALNINGAR, ÄNDRINGAR OCH AVBOKNINGAR

På rutten Helsingfors-Travemünde v.v. tillämpas Special- och Standardpris. Specialpriserna varierar beroende på bokningsdag och tillgänglig kapacitet. Endast ett begränsat antal platser säljs till specialpris. En specialprissatt bokning bör betalas vid bokning, inga ändringar är möjliga. Vid eventuell avbokning debiteras hela priset. Specialpriserna gäller inte gruppbokningar En resa till standardpris skall vara betald 30 dagar före avresa. Om bokningen görs senare än 30 dagar före avgång skall resan betalas omgående. Om passageraren avbeställer en resa senast 30 dagar före fartygets angivna avresa, återbetalas resans pris. Om passageraren avbeställer hela eller del av en resa 29–15 dagar före fartygets angivna avresa, debiteras 25 % av resans pris för de avbeställda platserna. Om passageraren avbeställer hela eller del av en resa 14–2 dagar före fartygets angivna avresa, debiteras 50 % av resans pris för de avbeställda platserna. För platser som avbeställs senare än 48 timmar före fartygets angivna avresa debiteras hela priset. En resa anses vara avbeställd den dag då avbokningen mottagits. Ej avbokade resor ersätts ej. Om returresan av en tur-och-retur-biljett inte utnyttjas, dras priset för returresan av från den inbetalda summan och kunden återbetalas i enlighet med avbokningsvillkoren. En expeditionsavgift på motsvarande EUR 15 per bokning dras av i samband med varje återbetalning.

På rutterna Nådendal–Långnäs-Kapellskär v.v. och Malmö–Travemünde v.v. skall en resa vara betald senast 10 dagar före avresa. Om bokningen görs senare än 10 dagar före avgång skall resan betalas omgående. Om passageraren avbeställer en resa senast 10 dagar före fartygets angivna avresa, återbetalas resans pris. Om passageraren avbeställer hela eller del av en resa 9–5 dagar före fartygets angivna avresa, debiteras 25 % av resans pris för de avbeställda platserna, Om passageraren avbeställer hela eller del av en resa 4–2 dagar före fartygets angivna avresa debiteras 50 % av resans pris för de avbeställda platserna. För platser som avbeställs senare än 48 timmar före fartygets angivna avresa debiteras hela priset.En resa anses vara avbeställd den dag då avbokningen mottagits. Ej avbokade resor ersätts ej. Om returresan av en tur-och-retur-biljett inte utnyttjas dras priset för returresan av från den inbetalda summan och kunden återbetalas i enlighet med avbokningsvillkoren. En expeditionsavgift på EUR 15 dras av i samband med varje återbetalning.

Särskilda ändrings-, betalnings- och avbokningsvillkor kan tillämpas på Finnlines erbjudanden. Dessa villkor är formulerade i samband med erbjudandet. Genom betalning av sin bokning samtycker passageraren till de särskilda villkoren stipulerade i erbjudandet.

Förfallna fakturor baserade på tidigare transportavtal mellan transportören och kunden måste vara betalade före avresa

6. ÄNDRINGAR I PRISER OCH TIDTABELLER

Transportören förbehåller sig rätten till ändringar i priser och tidtabeller utan förvarning. Tidtabellsenliga tider (avgångs-, ankomst samt restid) kan inte garanteras. Transportören ansvarar ej för eventuella skador eller kostnader som uppstår för passageraren vid eventuella ändringar förorsakade oberoende av deras omfattning/art, om ändringarna beror på väderlek eller andra så kallade Force Majeure-orsaker. Gällande transportörens ansvar, se klausulerna 15 och 19.

7. RABATTER

Bokningar relaterade till en rabatt, ett erbjudande eller annan förmån måste bokas och betalas i förväg. Rabatter beviljas inte vid incheckning och återbetalas inte i efterhand. Endast en rabatt per passagerare eller en rabatt per fordon. Dokument som indikerar rätt till eventuella rabatter skall uppvisas på begäran. Rabatterade platser är begränsade. Olika rabatter / erbjudanden kan inte kombineras.

8. UNGDOMS/BARNPRISER

Ungdoms- och barnpriser som anges i prislistan avser ungdomar (13-17 år) eller barn (6-12 år) som reser i samma hytt som sina föräldrar eller vårdnadshavare. Barn under 6 år reser gratis. En person som reser med barn under 6 år måste alltid boka egen hytt på kvälls- och nattavgångar. Ungdomar som reser utan vuxet sällskap måste betala vuxenpris. Barn under 14 år får inte resa utan vuxet sällskap. Ungdomar 14-17 år som reser ensamma behöver ett skriftligt tillstånd från förälder eller vårdnadshavare.

9. GRUPPER

Grupper har separata betalnings- och avbokningsvillkor. Som en grupp betraktas ett sällskap om minst 10 personer som betalar fullt gruppris. Samtliga medlemmar i en grupp skall ha gemensam dag för avgång och återfärd samt omfattas av en gemensam faktura. Vänligen be transportören om mer detaljerade gruppresevillkor. För ungdomsgrupper tillämpas särskilda gruppvillkor som tillhandahålls vid förfrågan.

10. HUSDJUR

Transport av husdjur skall avtalas i samband med bokning. Varje fartyg har ett begränsat antal hytter för passagerare som reser med husdjur. Högst två (2) husdjur per hytt är tillåtet. En passagerare som reser med husdjur måste boka hela hytten. Husdjur får inte medtas till fartygets barer och restauranger eller bastu/jacuzzi-utrymmen, och de skall vistas så lite som möjligt i fartygets övriga allmänna inomhusutrymmen. Passagerare som reser med husdjur svarar för samtliga skador som djuret förorsakar. Passageraren skall medha de dokument som myndigheterna förutsätter. Om myndigheterna avvisar husdjur på grund av bristfälliga dokument svarar passageraren själv för de kostnader som avvisningen förorsakar. Gällande transportörens ansvar för husdjur, se klausuler 15, 16 och 19.

Priset för häst- och hund/husky-transporter beräknas enligt tilläggsavgift per överskjutande meter och bokas via call center.

11. RESEHANDLINGAR: PASS, VISUM OCH ANNAT RESETILLSTÅND

EU-medborgare och schweiziska medborgare: Passageraren skall ha giltigt pass eller identitetskort som utfärdats i något EU-land eller i Schweiz och som godkänts som resehandling i ifrågavarande land. Barn måste ha ett eget pass.

Övriga länders medborgare: Passageraren skall ha ett giltigt pass samt andra nödvändiga resehandlingar.

Visum är obligatoriskt vid resor till och från Ryssland.

Ansvar för bristfälliga resehandlingar: Passageraren är själv skyldig att ta reda på vilka resehandlingar som krävs. Om en myndighet förbjuder inresa i landet eller ombordstigning på fartyget på grund av bristfälliga resehandlingar svarar passageraren själv för de kostnader som uppkommer för honom/henne (inkl returresa) eller transportören. Identitetskontroll för samtliga passagerare sker vid incheckningen i respektive hamn.

12. BILJETT

Bokningsbekräftelsen som kunden erhåller vid bokning av resa, fungerar som biljett när resan är fullt betald. Bokningsbekräftelsen/biljetten, som styrker transportavtalet och därpå tillämpade villkor, är ett personligt dokument som endast avser transport av däri specificerade passagerare och fordon samt för emottagandet av däri nämnda tjänster. En passagerare får inte överlåta de rättigheter som anges på en biljett till en annan person. Den som på annans vägnar anskaffat en biljett skall anses ha haft fullmakt att göra det liksom också att på dennes vägnar godkänna dessa transportvillkor.

13. INCHECKNING

Vid incheckning skall passagerare uppvisa ett giltigt pass eller identitetskort samt bokningsbekräftelsen som fungerar som biljett då resan är fullt betald. Mot dessa handlingar erhåller passageraren sitt boardingkort och hyttnyckel. Incheckningen stänger 1-2  timmar före fartygets på förhand angivna avresetid. Passagerare måste följa incheckningstiderna, så att ombordstigning och lastning av deras fordon ombord på fartyget kan göras utan att orsaka onödiga förseningar av fartygets avresa. I de fall passagerare anländer till incheckningen efter stängningstid, kan varken de eller deras fordon längre garanteras en plats ombord på fartyget.

14. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PÅ TERMINALOMRÅDET VID INCHECKNINGEN OCH OMBORD PÅ FARTYGET

BEGRÄNSNINGAR FÖR BAGAGE PÅ FARTYGET: Passageraren får inte medföra bagage, handbagage eller fordon till terminalen eller ombord på fartyget som kan förorsaka fara eller olägenhet för terminalen, fartyget, människor, annat bagage, handbagage eller last. Transportören har rätt att på passagerarens bekostnad och utan något som helst ansvar föra iland, oskadliggöra eller förstöra sådant bagage och/eller handbagage.

SÄKERHETSKONTROLL: Samtliga passagerare, fordon samt allt bagage och handbagage kan bli föremål för en säkerhetskontroll på terminalområdet vid avgångsområdet eller på fartyget. En passagerare som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll kan förhindras tillträde till fartyget och myndigheterna kommer att underrättas om ärendet.

LANDSTIGNING FRÅN FARTYGET FÖRE AVRESA: Passagerare får inte avlägsna sig från fartyget före avresa efter att ha stigit ombord. Om så ändå sker skall också allt bagage (inkl fordonet) samt handbagage avlägsnas från fartyget. En person som avlägsnat sig från fartyget före dess avgång skall ersätta transportören för de kostnader som uppstår vid landstigning och vid avlägsnandet av fordonet.

SÄKERHET OMBORD: Passagerare skall, efter att ha stigit ombord, bekanta sig med säkerhetsföreskrifterna som finns i hytten. Passagerare är skyldiga att iaktta de föreskrifter som gäller ombord på fartyget samt de ordnings- och säkerhetsanvisningar som personalen meddelar. Passagerare skall alltid ha med sig boardingkort eller hyttnyckel medan de befinner sig ombord på fartyget.

AVLÄGSNANDE AV EN PASSAGERARE FRÅN FARTYGET: Transportören förbehåller sig rätten att vägra transportera en passagerare och att avlägsna en passagerare som kan orsaka fara för andra passagerare, fartygets besättning eller fartygets säkerhet. En passagerare som avlägsnats från fartyget är skyldig att ersätta transportören för de kostnader som avlägsnandet av honom/henne och dess fordon har förorsakat.

SÄKERHET PÅ BILDÄCK: Allt löst material i ett fordon skall fästas ordentligt. Fordonets handbroms bör vara på under hela resan. Vistelse på bildäck är förbjudet under resan. Rökning och uppgörande av öppen eld på bildäck är förbjudet. Ventiler på gasflaskor som kopplats till husbil/husvagn skall vara stängda under hela den tid som husbilen/husvagnen befinner sig ombord på fartyget. Av säkerhetsskäl finns det inspelad kameraövervakning ombord på fartygen. Kameraövervakningen sker i enlighet med lagstiftning och är markerade med skyltar i de kontrollerade områdena.

15. TRANSPORTÖRENS ANSVAR

Finnlines ansvar; belopp som ska kompenseras för bortgång eller personskada som drabbat en passagerare, förlust eller skada av bagage och passagerarens självrisk (det belopp som dras av från förlust eller skada) är reglerat i enlighet med bestämmelserna av tillämplig lag som avses i klausul 19, eller i 1974 års Atenkonvention gällande sjötransporter av passagerare och deras bagage, senaste ändring daterad 29.3.1990 (”Atenkonventionen”). Transportören svarar inte för någon skada eller förlust eller för kostnader i samband med förseningar som har uppstått före eller efter passageraren och dess bagage har inlett eller avslutat sjötransporten enligt klausul 2 ovan. Transportören svarar inte för förlust eller skada på levande djur i anslutning till de särskilda risker som en dylik transport medför.

Oberoende av bestämmelserna i dessa allmänna villkor är Finnlines totala ansvar på grund av någon särskild händelse alltid globalt begränsat enligt bestämmelserna i Finlands sjölag eller den internationella konvention som gäller begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar som tillämpas på domstolen enligt klausul 20.

Eventuella reklamationer eller anspråk på ersättningar ska presenteras skriftligen till transportören senast två månader efter avslutad resa.

16. ANSVAR HOS PERSONER ANSTÄLLDA AV FINNLINES, AGENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA AVTALSPARTER

Om talan väcks mot fartygets ägare, befraktare, förvaltare (management), befälhavare, besättning, eller någon annan anställd av Finnlines, agent, självständig avtalspart eller någon som har intresse i fartyget, har denna person samma rätt till grunderna för ansvarsfrihet och ansvarsbegränsning som Finnlines med stöd av transportavtalet och den i klausul 19 nämnda tillämpliga lagen eller Atenkonventionen, som om den uttryckligen hade stiftats i dennes intresse. Finnlines ingår inte transportavtal endast på egna vägnar utan också som representant eller förvaltare för sådana personer som är eller som i detta fall kan betraktas som avtalsparter i transportavtalet. De ersättningar som kan krävas av Finnlines och övriga ovan nämnda personer får inte i något fall, ens sammanlagt, överstiga de maxbelopp som definierats i transportavtalet och i den lag som anges i klausul 19 eller i Atenkonventionen, i den mån som den tillämpas.

17. RÄTT ATT HÄVA AVTALET

Passagerarens och transportörens rätt att häva transportavtalet har definierats i klausul 19 om tilllämplig lag.

18. UTFÖRANDE AV TRANSPORTEN

Transportören har rätt att utföra transporten också med annat än uppgivet eller i biljetten angivet fartyg.

19. TILLÄMPLIG LAG

När Finnlines Plc är transportör tillämpas finsk lag i transportvillkoren. När Rederi AB Nordö-Link är transportör tillämpas svensk lag i transportvillkoren. Om dessa villkor strider mot de tvingande bestämmelserna i Atenkonventionen eller tvingande bestämmelser i nationell lagstiftning som tillämpas på tvister gällande detta transportavtal, skall de tvingande bestämmelserna ha företräde framför bestämmelserna i dessa transportvillkor i den mån som det finns motstridigheter mellan villkoren och bestämmelserna. I övrigt tillämpas dessa allmänna transportvillkor.

20. JURISDIKTION

Jurisdiktionen i fråga om tvister gällande transportavtalet lyder under behörig domstol enligt kärandens val:

a) på den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse

b) på fartygets avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseort.

Om Atenkonventionen skall tillämpas på transportavtalet enligt klausul 19 ovan kan tvisten också avgöras enligt kärandens val vid domstol som bestäms enligt artikel 17, 1 (c) och (b) i Atenkonventionen.