You are here

Panorama Lounge på Finnswan

Panorama Lounge

Panorama Lounge är ett vardagsrum i italiensk stil där Finnlines historia är starkt synlig. Panorama Lounge kombinerar Bar & Bistro Navigare och Panorama Corner, där det finns en utgång till fartygets utomhusdäck, Terrazzo.