Ship clock

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal

Kapellskär–Långnäs–Nådendal v.v.

2018

Kapellskär-Långnäs-Nådendal

 • 10/3 ingen avgång från Kapellskär kl. 9.15 eller från Långnäs kl. 14.05

 • 11/3 ingen avgång från Kapellskär kl. 9.15 eller från Långnäs kl. 14.05

 • 24/3 ingen avgång från Kapellskär kl. 21.30 eller från Långnäs kl. 02.20 (nästa dag)

 • 25/3 ingen avgång från Kapellskär kl. 21.30 eller från Långnäs kl. 02.20 (nästa dag)

 • 31/3 ingen avgång från Kapellskär kl. 9.15 eller från Långnäs kl. 14.10

 • 1/4 ingen avgång från Kapellskär kl. 10.30 eller från Långnäs kl. 15.15

2018

Nådendal-Långnäs-Kapellskär

 • 9/3 ingen avgång från Nådendal kl. 22.30 eller från Långnäs kl. 03.55 (nästa dag)
 • 10/3 ingen avgång från Nådendal kl. 22.30 eller från Långnäs kl. 03.55 (nästa dag)
 • 24/3 ingen avgång från Nådendal kl. 10.45 eller från Långnäs kl.15.45
 • 25/3 ingen avgång från Nådendal kl. 10.45 eller från Långnäs kl.15.45
 • 31/3 ingen avgång från Nådendal kl. 10.45 eller från Långnäs kl.15.45
 • 1/4 ingen avgång från Nådendal kl. 10.45 eller från Långnäs kl.15.45

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.