You are here

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal

Kapellskär–Långnäs–Nådendal v.v.

2018

Kapellskär-Långnäs-Nådendal​​​​​​

  • 24/12 ingen avgång från Kapellskär

  • 25/12 ingen avgång från Kapellskär

  • 26-30/12 är tidtabellen enligt följande: Avgång från Kapellskär kl. 21:30 - Långnäs 02:10-02:25 - ankommer i Nådendal 07:15. Ingen morgonavgång från Kapellskär under denna tiden.

2018

Nådendal-Långnäs-Kapellskär​​​

  • 24/12 ingen avgång från Nådendal
  • 25/10 ingen avgång från Nådendal
  • 26-30/12 är tidtabellen enligt följande: Avgång från Nådendal kl. 22:30 - Långnäs 03:45-03:55 - ankommer i Kapellskär 06:15. Ingen morgonavgång från Nådendal under denna tiden.

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.