Ship clock

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal

Kapellskär–Långnäs–Nådendal v.v.

2018

Kapellskär-Långnäs-Nådendal

  • 29/9 ingen avgång från Kapellskär kl. 21.30 eller från Långnäs kl. 02.20

  • 30/9 ingen avgång från Kapellskär kl. 21.30 eller från Långnäs kl. 02.20

2018

Nådendal-Långnäs-Kapellskär

  • 29/9 ingen avgång från Nådendal kl. 10.45 eller från Långnäs kl. 15.45
  • 30/9 ingen avgång från Nådendal kl. 10.45 eller från Långnäs kl. 15.45

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.