You are here

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal


2021

Kapellskär–Långnäs–Nådendal

18/9-19/9 Ingen avgång från Kapellskär 9:15 eller från Långnäs 14:10
25/9-26/9 Ingen avgång från Kapellskär 21:30
26/9-27/9 Ingen avgång från Långnäs 2:25
24/12 Ingen avgång från Kapellskär 10:15 eller från Långnäs 14:50
24/12 Ingen avgång från Kapellskär 21:45
25/12 Ingen avgång från Kapellskär 9:15 eller från Långnäs 14:10
25/12 Ingen avgång från Kapellskär 21:45 eller från Långnäs 2:25
26/12 Ingen avgång från Långnäs 2:25
26/12-31/12 Ingen avgång från Kapellskär 9:15 eller från Långnäs 14:10

 

Nådendal–Långnäs–Kapellskär


17/9 Ingen avgång från Nådendal 22:45
18/9 Ingen avgång från Nådendal 22:30 eller från Långnäs 3:55
19/9 Ingen avgång från Långnäs 3:55
25/9-26/9 Ingen avgång från Nådendal 10:45 eller från Långnäs 15:45
24/12 Ingen avgång från Nådendal 11:45 eller från Långnäs 16:45
24/12 Ingen avgång från Nådendal 22:45
25/12-28/12 Ingen avgång från Nådendal 22:45 eller från Långnäs 3:55
29/12 Ingen avgång från Långnäs 3:55
30/12-31/12 Ingen avgång från Nådendal 11:45 eller från Långnäs 16:45 


Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.