You are here

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal

2022

Kapellskär–Långnäs–Nådendal

16/4-17/4 Ingen avgång från Kapellskär kl. 21:30 eller från Långnäs kl. 02:25
23/4-24/4 Ingen avgång från Kapellskär kl. 09:15 eller från Långnäs kl. 14:10

Nådendal–Långnäs–Kapellskär


16/4-17/4 Ingen avgång från Nådendal kl. 10:45 eller från Långnäs kl. 15:45
22/4 Ingen avgång från Nådendal kl. 22:45 eller från Långnäs kl. 03:55
23/4 
Ingen avgång från Nådendal kl. 22:30 eller från Långnäs kl. 03:55
 


Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.