You are here

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal


2021

Kapellskär–Långnäs–Nådendal

13/3–14/3 ingen avgång från Kapellskär kl. 9:15 eller från Långnäs kl. 14:10
3/4–4/4 ingen avgång från Kapellskär kl. 21:30 eller från Långnäs kl. 02:25
8/5–9/5  ingen avgång från Kapellskär kl. 9:15 
eller från Långnäs kl. 14:10
22/5–23/5  ingen avgång från Kapellskär kl. 21:30 eller från Långnäs kl. 02:25

Nådendal–Långnäs–Kapellskär

12/3 ingen avgång från Nådendal kl. 22:45 eller från Långnäs kl. 03:55
13/3–14/3 ingen avgång från Nådendal kl. 22.30 eller från Långnäs kl. 03.55
3/4–4/4 ingen avgång från Nådendal kl.10:45 eller från Långnäs kl. 15:45

7/5 ingen avgång från Nådendal kl. 22:45 eller från Långnäs kl. 03:55
8/5 ingen avgång från Nådendal kl. 22.30 eller från Långnäs kl. 03:55
22/5–23/5 ingen avgång från Nådendal kl.10:45 eller från Långnäs kl. 15:45


Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.