You are here

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal

Nådendal är inte en officiell gärnsövergångsplats just nu. På grund av detta är det inte möjligt att resa med Finnlines-färjor mellan Finland och Sverige förrän 13/5 2020. Dock får passagerare resa mellan Nådendal och Åland. 

Kapellskär–Långnäs–Nådendal
2020

 • 11/4 ingen avgång från Kapellskär kl. 09:15 eller från Långnäs kl. 14:10
 • 12/4 ingen avgång från Kapellskär kl. 09:45 eller från Långnäs kl. 14:30
 • 9/5 ingen avgång från Kapellskär kl. 21:30 eller från Långnäs 10/5 kl. 02:20
 • 10/5 ingen avgång från Kapellskär kl. 21:30 eller från Långnäs 11/5 kl. 02:20
 • 16/5 ingen avgång från Kapellskär kl. 09:15 eller från Långnäs kl. 14:10
 • 17/5 ingen avgång från Kapellskär kl. 09:45 eller från Långnäs kl.14:30
 • 24/10 avgång från Kapellskär kl. 21:30 ankommer Nådendal 25/10 kl. 06:45  

Nådendal–Långnäs–Kapellskär
2020

 • 11/4 ingen avgång från Nådendal kl. 10:45 eller från Långnäs kl. 15:45
 • 12/4 ingen avgång från Nådendal kl. 10:45 eller från Långnäs kl. 15:45
 • 9/5 ingen avgång från Nådendal kl. 10:45 eller från Långnäs kl. 15:45
 • 10/5 ingen avgång från Nådendal kl. 10:45 eller från Långnäs kl. 15:45
 • 15/5 ingen avgång från Nådendal kl. 22:30 eller från Långnäs 16/5 kl. 03:55
 • 16/5 ingen avgång från Nådendal kl. 22:30 eller från Långnäs 17/5 kl. 03:55
 • 24/10 avgår från Nådendal kl. 23:30

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.