You are here

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal

Kapellskär–Långnäs–Nådendal

24/10 ingen avgång från Kapellskär kl. 21:30 ankommer Nådendal 25/10 kl. 06:45
24/12–25/12 ingen avgång från Kapellskär eller från Långnäs

26/12–27/12 ingen avgång från Kapellskär kl. 9:15 eller från Långnäs kl. 14:10

28/12–31/12 ingen avgång från Kapellskär kl. 10:15 eller från Långnäs kl. 14:50

Nådendal–Långnäs–Kapellskär

24/10 kvällsavgång från Nådendal kl. 23:30
24/12–25/12 ingen avgång från Nådendal eller från Kapellskär
26/12–27/12  
ingen avgång från Nådendal kl. 10:45 eller från Kapellskär 15:45

28/12-31/12 ingen avgång från Nådendal kl. 11:45 eller från Långnäs kl. 16:45
 


2021

Kapellskär–Långnäs–Nådendal

1/1 ingen avgång från Kapellskär kl. 10:15 eller från Långnäs kl. 14:50 
2/1–3/1 ingen avgång från Kapellskär kl 9:15 eller från Långnäs kl 14:10
4/1–6/1  
ingen avgång från Kapellskär kl.10:15 eller från Långnäs kl. 14:50 
13/3–14/3 
ingen avgång från Kapellskär kl. 9:15 eller från Långnäs kl. 14:10
3/4–4/4 ingen avgång från Kapellskär kl. 21:30 eller från Långnäs kl. 02:25
8/5–9/5  ingen avgång från Kapellskär kl. 9:15 
eller från Långnäs kl. 14:10
22/5–23/5  ingen avgång från Kapellskär kl. 21:30 eller från Långnäs kl. 02:25

Nådendal–Långnäs–Kapellskär

1/1 ingen avgång från Nådendal kl. 11:45 eller från Långnäs kl. 16:45

2/1–3/1 ingen avgång från Nådendal kl. 10:45 eller från Långnäs kl. 15:45
4/1–6/1 ingen avgång från Nådendal kl. 11:45 eller från Långnäs kl. 16:45
12/3 ingen avgång från Nådendal kl. 22:45 eller från Långnäs kl. 03:55
13/3–14/3 ingen avgång från Nådendal kl. 22.30 eller från Långnäs kl. 03.55
3/4–4/4 ingen avgång från Nådendal kl.10:45 eller från Långnäs kl. 15:45

7/5 ingen avgång från Nådendal kl. 22:45 eller från Långnäs kl. 03:55
8/5 ingen avgång från Nådendal kl. 22.30 eller från Långnäs kl. 03:55
22/5–23/5 ingen avgång från Nådendal kl.10:45 eller från Långnäs kl. 15:45


Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.