You are here

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal

Kapellskär–Långnäs–Nådendal v.v.

2018

Kapellskär-Långnäs-Nådendal

 • 28/9 avgång från Långnäs kl. 14:00 istället för kl. 14:10

 • 29/9 ingen avgång från Kapellskär kl. 21.30 eller från Långnäs 30/9 kl. 02.20

 • 30/9 ingen avgång från Kapellskär kl. 21.30 eller från Långnäs 1/10 kl. 02.20

 • 13/10 ingen avgång från Kapellskär kl. 09.15 eller från Långnäs kl. 14:10

 • 14/10 ingen avgång från Kapellskär kl. 09.15 eller från Långnäs kl. 14:10

 • 27/10 avgång 21:30 från Kapellskär ankommer i Nådendal 06:45 istället för 07:15

 • 9/11 avgång från Långnäs kl. 14:00 istället för kl. 14:10

 • 26/11 avgång från Långnäs kl. 14:00 istället för kl. 14:10

 • 29/11 avgång från Långnäs kl. 14:00 istället för kl. 14:10

 • 24/12 ingen avgång från Kapellskär

 • 25/12 ingen avgång från Kapellskär

 • 26-30/12 är tidtabellen enligt följande: Avgång från Kapellskär kl. 21:30 - Långnäs 02:10-02:25 - ankommer i Nådendal 07:15. Ingen morgonavgång från Kapellskär under denna tiden.

2018

Nådendal-Långnäs-Kapellskär

 • 29/9 ingen avgång från Nådendal kl. 10.45 eller från Långnäs kl. 15.45
 • 30/9 ingen avgång från Nådendal kl. 10.45 eller från Långnäs kl. 15.45
 • 12/10 ingen avgång från Nådendal kl. 22:30 eller från Långnäs kl. 03:55
 • 13/10 ingen avgång från Nådendal kl. 22:30 eller från Långnäs kl. 03:55
 • 27/10 avgång från Nådendal kl. 23:30 istället för 22:30
 • 24/12 ingen avgång från Nådendal
 • 25/10 ingen avgång från Nådendal
 • 26-30/12 är tidtabellen enligt följande: Avgång från Nådendal kl. 22:30 - Långnäs 03:45-03:55 - ankommer i Kapellskär 06:15. Ingen morgonavgång från Nådendal under denna tiden.

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.