You are here

Tidtabellsändringar Kapellskär–Åland–Nådendal

Kapellskär–Långnäs–Nådendal
2020​​

  • 16/5 ingen avgång från Kapellskär kl. 09:15 eller från Långnäs kl. 14:10
  • 17/5 ingen avgång från Kapellskär kl. 09:45 eller från Långnäs kl.14:30
  • 24/10 avgång från Kapellskär kl. 21:30 ankommer Nådendal 25/10 kl. 06:45  

Nådendal–Långnäs–Kapellskär
2020

  • 15/5 ingen avgång från Nådendal kl. 22:30 eller från Långnäs 16/5 kl. 03:55
  • 16/5 ingen avgång från Nådendal kl. 22:30 eller från Långnäs 17/5 kl. 03:55
  • 24/10 avgår från Nådendal kl. 23:30

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.