You are here

Ett långsiktigt arbete för miljön är en del av Finnlines dagliga verksamhet

Fartygstrafikens samlade miljöpåverkan är stor. Branschen regleras av flera lagar och förordningar. Efterlevnad av dem är vår högsta prioritet, och vi vill att Finnlines miljöarbete ska uppfylla alla reglerna som gäller i branschen. Målet är att utveckla vår flotta och göra den ännu mer miljövänlig. Dessutom följer vi upp hur alla våra funktioner och tjänster påverkar miljön med hjälp av ett miljöledningssytem i  enlighet med standarden ISO 14001.

Noggrann planering av rutter och tidtabeller är ett praktiskt sätt på vilket vi minskar fartygsutsläpp. Vi minskar också utsläppen under färden genom att optimera fartygets hastighet, last och motstånd.

De kommande åren ska Finnlines sjösätta sammanlagt fem nya fartyg och i planeringen av dessa har miljökraven spelat en omfattande roll. Fartygen kommer att minska vårt koldioxidavtrycket ytterligare. Tre av fartygen är ro-ro-fartyg med ett hybridsystem som bygger på grön teknologi, och de andra två är nya generations  ropax-fartyg i serien Superstar. De första fartygen från båda serierna förväntas börja 2021– 2023.

Kombinationen frakt och passagerare skapar hållbar effektivtet

Sjöfartstrafiken är mycket mer än att enbart transportera passagerare. Upp till 90% av alla handelsvaror i världen färdas sjövägen. Enligt den internationella sjöfartsorganisationen IMO är detta det miljövänligaste transportsättet. Totalt orsakar all sjöfart globalt ungefär 2,6% av växthusgasutsläppen, vilket motsvarar utsläppen från den globala flygtrafiken.  

Sjöfarten har stor betydlese för ekonomin och industrin. Ungefär 90% av Finlands export och ungefär 80% av importen transporteras sjövägen. En tät turtrafik har en avgörande betydelse framförallt för förädlade produkter såsom livsmedel.

En hög nyttjandegrad av fartygen innebär samtidigt bätttre miljöeffektivitet. De bästa resultaten uppnås genom att kombinera passagerartrafiken med frakttransporten. Med Finnlines ro-pax-tjänst uppnår vi just detta. En hög nyttjandegraden av rutter och fartyg möjliggör hållbart och ansvarsfullt resande.

Åtgärder för att minska utsläppen

Avgasrenare

Finnlines har 20 fartyg, bland dessa även frakt- och passagerarfartyg, finns avgasrenare som minskar utsläppen. De renar fartygets avgaser från skadliga föroreningar. Bolagets övriga fartyg kör med svavelfritt bränsle. 

Att minska fartygets energiförbrukning

är en viktig del av Finnlines dagliga miljöarbete. Vi kan minska utsläppen bland annat genom att planera tidtabellerna effektivt och optimera rutterna och marschfarten.

Tekniska lösningar för att spara energi

Fartygens energiförbrukning kan även minskas med hjälp av tekniska lösningar. Vi har uppnått besparingar genom att bland annat byta propellerbladen på nio av Finnlines fartyg och installera en bulbstäv i rodren som minskar vattenmotståndet. 

Utrustning för behandling av barlastvatten

Barlastvattnet har till uppgift att stabilisera fartyget och åstadkomma ett djupgående som är fördelaktigt för framfarten. Oftast används havsvatten som pumpas in i fartygstankarna och ut igen. Med vattnet kan dock skadliga främmande arter spridas till nya miljöer. För att förhindra detta har vi börjat installera ny utrustning för behandling av barlastvattnet på våra fartyg.

Rengöring av fartygens undervattensdelar

På fartygens undervattensdelar kan det växa mikroorganismer, alger eller växtlighet som ökar vattenmotståndet och därigenom även bränsleförbrukningen. Finnlines fartyg körs även när isen ligger och därför kan vi vanligtvis inte använda medel som förhindrar fästning av organismer eller växtlighet. Däremot rengörs fartygens skrov 5–7 gånger per år.

Längre fartyg, större kapacitet.

Vi förlängde sex av Finnlines rorofartyg 2018. Varje fartygs kapacitet ökade med 30 procent och energimängden per transporterad enhet kunde minskas

Utsläppsfritt i hamnen

Litiumjonbatterierna på Finnlines nya fartyg som sjösätts 2021–2023 laddas under färden och elektriciteten som dessa genererar utnyttjas i hamnen. Ute till havs använder hybridfartygen traditionella bränslen, men tack vare batterierna är tiden i hamnen helt utsläppsfri.

 

Luftsmörjningssystem

De nya hybridfartygen kommer att ha ett luftsmörjningssystem som minskar bränsleförbrukningen. Systemet finns under kölen och bildar en matta med bubblor under skrovet som minskar friktionen och vattenmotståndet.

Jämförelse av utsläppen från din resa

Vi sammanställde en jämförelse av utsläppenfrån olika färdsätt. Vad är det mest miljövänliga sättet att resa över Östersjön? Ta en titt!