You are here

04.03.2022General Info

Finnlines stödjer ukrainska medborgare

På Finnlines är vi oroade över situationen i Ukraina. Under dessa omständigheter kommer vi som företag att bevilja gratis transport på våra passagerar-frakt-fartyg till ukrainare som lämnar sitt hemland på grund av det pågående kriget.

Finnlines respekterar och följer alla relevanta regler och lagar inklusive alla sanktioner. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen och vidta ytterligare åtgärder vid behov.