You are here

27.08.2018Frakttrafik

Finnlinks bunkertillägg 1.10.2019

Finnlinks bunkertillägg är 3,24 EUR/meter, fr.o.m. 2019-10-01, gäller tillsvidare.

Nuvarande tillägg är 3,08 EUR/meter.