You are here

30.12.2021Frakttrafik

Finnlinks bunkertillägg 1.1.2022

Finnlinks bunkertillägg är 4,00 EUR/meter, fr.o.m. 2022-1-01, gäller tillsvidare.

Nuvarande tillägg är 4,25 EUR/meter.