You are here

31.01.2020Frakttrafik

Finnlinks bunkertillägg 1.8.2020

Finnlinks bunkertillägg är 2,10 EUR/meter, fr.o.m. 2020-08-01, gäller tillsvidare.

Nuvarande tillägg är 1,88 EUR/meter.