You are here

31.01.2020Frakttrafik

Finnlinks bunkertillägg 1.6.2021

Finnlinks bunkertillägg är 3,45 EUR/meter, fr.o.m. 2021-06-01, gäller tillsvidare.

Nuvarande tillägg är 3,35 EUR/meter.