You are here

31.01.2020Frakttrafik

Finnlinks bunkertillägg 1.4.2020

Finnlinks bunkertillägg är 2,04 EUR/meter, fr.o.m. 2020-04-01, gäller tillsvidare.

Nuvarande tillägg är 2,94 EUR/meter.