You are here

31.07.2020Frakttrafik

Nordö-Link, Bunkertillägg

Bunkertillägget för Finnlines Nordö-Links trafik Malmö-Travemünde-Malmö Augusti 2020 är fastställt. 

Vi kommer att ovannämnda period debitera, € 2.30, per påbörjad meter.