You are here

30.04.2021Frakttrafik

Nordö-Link, Bunkertillägg

Bunkertillägget för Finnlines Nordö-Links trafik Malmö-Travemünde-Malmö Maj 2021 är fastställt. 

Vi kommer att ovannämnda period debitera, € 3.60, per påbörjad meter.