You are here

30.12.2020Frakttrafik

Nordö-Link, Bunkertillägg

Bunkertillägget för Finnlines Nordö-Links trafik Malmö-Travemünde-Malmö Januari 2021 är fastställt. 

Vi kommer att ovannämnda period debitera, € 2.51, per påbörjad meter.