You are here

30.09.2020Frakttrafik

Nordö-Link, Bunkertillägg

Bunkertillägget för Finnlines Nordö-Links trafik Malmö-Travemünde-Malmö Oktober 2020 är fastställt. 

Vi kommer att ovannämnda period debitera, € 2.00, per påbörjad meter.