You are here

30.12.2019Frakttrafik

Nordö-Link, Bunkertillägg

Bunkertillägget för Finnlines Nordö-Links trafik Malmö-Travemünde-Malmö Januari 2020 är fastställt. 

Vi kommer att ovannämnda period debitera, € 3.37, per påbörjad meter.