You are here

08.06.2021Passagerartrafik

Passagerare till Finland kan nu visa upp ett vaccinationsintyg vid incheckningen

Från och med tisdagen den 8 juni 2021 kan alla passagerare som är minst 16 år och reser till Finland visa upp ett vaccinationsintyg vid incheckningen i Travemünde eller Kapellskär. Om passageraren inte har vaccinerats minst en gång kan passageraren fortfarande visa upp ett negativt coronavirus testresultat eller ett intyg om återhämtning från covid-19-sjukdomen. Dessutom måste alla passagerare som reser till Finland fortsätta följa restriktionerna för gränsövergång fram till den 27 juni 2021. För närvarande finns det också en obligatorisk hälsoundersökning i ankomsthamnen i Finland för alla passagerare födda före 2005.
 

Vid incheckningen i Travemünde eller Kapellskär måste alla passagerare som är minst 16 år visa upp​

  • ett negativt covid-19 testintyg (max 72 timmar gammalt), eller
  • ett intyg om covid-19-vaccinering (ges minst 14 dagar innan, 2-dosvacciner: endast 1: a dosen krävs), eller
  • eller ett medicinskt intyg om återhämtning från COVID-19-sjukdomen (max 6 månader gammal).

Kravet gäller även finska medborgare och invånare i Finland, men det gäller inte personer som reser från Sverige till Ålandsöarna.

Läs detaljerade instruktioner och vanliga frågor på Finska Rederiföreningens webbplats.