Skip to content

Villkor för Rockoff

Villkor för Rockoff-utlottningen.

Rockoff festival in Mariehamn

Villkor för utlottningen av Rockoff 27.6.2023


1. Arrangören

Tävlingen arrangeras av Finnlines, PO 197, 00181 Helsingfors (nedan kallad ”arrangören”). Genom att delta i denna tävling förbinder du dig att följa dessa regler och de beslut som gäller tävlingen samt de detaljerade villkoren på anmälningssidan.

2. Deltagande

Utlottningen är öppen för alla personer över 18 år, med undantag för de som är anställda av Finnlines. Deltagande förutsätter inte beställning eller köp av en produkt eller tjänst. Anmälan till tävlingen kan göras på Finnlines webbplats och sociala medier.

3. Deltagandeperiod

Anmälningsperioden börjar den 28.6.2023 och slutar den 9.7.2023 kl. 23.59. Bidrag som inkommer efter sista anmälningsdag kommer inte att tas med i utlottningen.

4. Priset

Vinnarna av tävlingen meddelas personligen. Vi lottar ut 6 st paket om 4 festivalbiljetter bland deltagare i utlottningen till Rockoff-festivalen i Mariehamn, Åland.

Priset är personligt och kan inte omvandlas till kontanter. Oanvända vinster återbetalas inte. Finnlines betalar den lagstadgade lotteriskatten på det pris som nämns i dessa regler.

5. Vinst i utlottningen och meddelande om din vinst

Vi kommer att dra priset i slutet av anmälningsperioden. Vinsten meddelas personligen till den e-postadress som deltagaren har angett. Om prisvinnaren inte kan kontaktas inom sju (7) dagar, till exempel på grund av felaktiga kontaktuppgifter, eller om prisvinnaren avböjer priset inom sju (7) dagar efter att ha informerats om det vinnande bidraget och priset, kommer prisvinnaren att väljas om bland de andra deltagarna. Om vinnaren bryter mot dessa regler eller andra villkor för tävlingen eller på något annat sätt bryter mot lagen kommer vinnaren att diskvalificeras från prisdragningen. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera alla deltagare som försöker missbruka tävlingen för att ändra resultaten eller oddsen för att vinna.

6. Ansvarsområde

Vinnaren ansvarar för alla andra kostnader i samband med mottagande eller användning av priset eller deltagande i prisdragningen. Arrangören ansvarar inte för vinnarens reseförsäkring eller motorförsäkring. Prisvinnaren befriar arrangören från allt ansvar som uppstår eller påstås ha uppstått till följd av deltagande i denna tävling eller mottagande av priset.

Vinnaren befriar också arrangören från allt ansvar i samband med efterföljande användning av eller defekter i priset och från allt ansvar för skada eller skada som orsakats eller påstås ha orsakats av deltagande i denna prisdragning eller anspråk på eller användning av priset i prisdragningen. Detta undantag från ansvar påverkar dock inte eventuella rättigheter som konsumenten kan ha enligt konsumentskyddslagstiftningen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna ska inte överstiga värdet eller beloppet för det pris som anges i dessa regler.

Genom att delta i denna tävling samtycker deltagarna till att följa dessa tävlingsregler och arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i reglerna genom att publicera dem på tävlingens webbplats.

7. Behandling och användning av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen kommer inte att användas för direktmarknadsföring utan ditt samtycke. Personuppgifter som samlats in i samband med en tävling får användas för direktmarknadsföring på elektronisk väg om deltagaren har gett sitt samtycke till detta. För mer information om behandling av personuppgifter, den registrerades rättigheter och hur de utövas, se Finnlines integritetspolicy. Deltagaren ger arrangören rätt att använda den vinnande deltagarens namn, bild eller uttalande i olika medier i samband med tävlingen, utan något samtycke eller ersättning.