Hyppää sisältöön
Matkustajaliikenteen asiakaspalvelu on auki heinäkuussa lauantaina 20.7. klo 9–12 sekä sunnuntaina 21.7. klo 10–14.

EU:n päästökauppajärjestelmä

Tammikuussa 2024 EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS) laajennetaan kattamaan meriliikenteen hiilidioksidipäästöt.

European Comission: Reducing emissions from the shipping sector

Mikä on päästökauppajärjestelmä?

EU:n päästökauppajärjestelmä on olennainen osa EU:n strategiaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. ETS on niin kutsuttu ”cap and trade” -järjestelmä, jossa rajoitetaan ilmaan päästettävien kasvihuonekaasujen määrää EU-alueella päästökaton avulla ja jossa järjestelmän piiriin kuuluvat yritykset joutuvat ostamaan päästöillensä päästöoikeuksia. Nykyisellään järjestelmä kattaa suuret teollisuuslaitokset ja Euroopan sisäisen lentoliikenteen. Vuoden 2024 alusta lähtien myös kansainvälinen meriliikenne liitetään osaksi järjestelmää. EU:n päästökauppajärjestelmä lisää fossiilisen polttoaineen käytön kustannuksia ja sen ansiosta ympäristöystävälliseen teknologiaan investoiminen tulee järjestelmään osallistuville yrityksille taloudellisesti kannattavammaksi.

ETS:n täytäntöönpano

Merenkulku ei saa joidenkin toisten toimialojen tapaan ilmaisia päästöoikeuksia. Sen sijaan merenkulku sisällytetään järjestelmään asteittain. Varustamon vuotuisista EU:n alueella aiheutuneista päästöistä päästökaupan piiriin sisällytetään: 

  • 40 prosenttia päästöistä vuonna 2024
  • 70 prosenttia päästöistä vuonna 2025
  • 100 prosenttia päästöistä vuonna 2026

EU:n sisäisten matkojen ja satamakäyntien päästöt otetaan täysimääräisesti huomioon päästökauppajärjestelmässä, kun taas EU:n ulkopuolelle suuntautuvien matkojen päästöistä katetaan puolet.

Vapautukset

Jääluokitettujen alusten vuotuisista päästöistä 5 prosenttia voidaan jättää päästökaupan ulkopuolelle. Jos Suomen kansallisessa lainsäädännössä otetaan käyttöön niin kutsuttu saaripoikkeus, Ahvenanmaan ja manner-Suomen välisistä matkoista aiheutuvia päästöjä ei myöskään huomioida päästökaupassa.

Hiilidioksidipäästöoikeuksien huutokauppa

Yksi päästöoikeus (European Union Allowance, EUA) kattaa yhden hiilidioksidipäästötonnin.  Merenkulun perinteisistä polttoaineista muodostuu palaessa noin 3,1-3,2 tonnia hiilidioksidia polttoainetonnia kohden.

Päästökauppaan osallistuva yritys voi ostaa päästöoikeuksia joko päästöoikeuksien huutokaupasta, välittäjien kautta tai suoraan toisilta yrityksiltä. Saksassa sijaitseva Euroopan energiapörssi (EEX) toimii tällä hetkellä yhteisenä huutokauppapaikkana, jossa päästöoikeudet lasketaan markkinoille. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan.