Hyppää sisältöön

Kestävää matkailua ja merikuljetuksia

Johdonmukaisilla lyhyen tähtäimen tavoitteilla saavutamme erinomaisia pitkän tähtäimen tuloksia.


Kohti entistä vihreämpiä kuljetuksia

Finnlines pyrkii vastaamaan Itämeren alueen tavaraliikenteen kuljetustarpeeseen mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Aluksemme toimivat maanteiden jatkona kuljettaen merkittävän osan Itämeren tavaraliikenteestä.

Laiva on tehokas kuljetusmuoto suuren kuljetuskapasiteettinsa ansiosta. Uusien, entistä vähäpäästöisempien alustemme myötä kuljetuskapasiteettimme kasvaa ja lastiyksikkökohtaiset päästöt vähenevät entisestään.


Kestävä meritie matkustajille

Tarjoamme kestäviä laivamatkoja Itämerellä. Ropax-konseptimme yhdistää matkustaja- ja rahtikuljetukset, mikä lisää laivojen käyttöastetta. Reittien ja alusten korkea käyttöaste takaa mahdollisuuden matkustaa kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Visit Finland myönsi Finnlinesille vastuullisen matkailun merkin tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä kestävien arvojen puolesta.

Vastuu ympäristöstä

Meille kestävän kehityksen edistäminen on osa jokapäiväistä toimintaamme. Se näkyy niin operatiivisessa suunnittelutyössä, jokapäiväisessä toiminnassamme kuin yhteistyössämme erilaisten sidosryhmien kanssa

People onboard Star class ro-pax vessel.

Matka kohti hiilineutraalia merenkulkua

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen vähentää kansainvälisen merenkulun vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä siten, että ne ovat nolla vuoteen 2050 mennessä tai sen läheisyydessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on kehitettävä uutta teknologiaa ja tuotettava vaihtoehtoisia polttoaineita tulevina vuosina. Finnlines tukee siirtymistä kohti vihreämpää merenkulkua ja osallistuu vähäpäästöisten merikuljetusten kehittämiseen.

Ympäristöstä huolehtiminen

Ilmanpäästöjen lisäksi merenkululla on myös muita ympäristövaikutuksia. Kierrätys, uudelleenkäyttö ja resurssien järkevä hyödyntäminen ovat osa normaalia toimintaamme, mutta pyrimme parantamaan ja pienentämään ekologista jalanjälkeämme entisestään. Seuraamme, mittaamme ja arvioimme edistymistämme. Ympäristötyömme noudattaa ISO14001:2015-standardia, jonka ulkopuolinen tarkastaja arvioi vuosittain.

Sosiaalinen vastuu

Laajemmassa mittakaavassa kestävä liiketoiminta tarkoittaa meille myös aktiivista yhteiskunnallista osallistumista. Finnlines osallistuu monin tavoin yhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Varmistamme huoltovarmuutta, työllistämme, koulutamme ja osallistumme sekä päätöksentekoprosesseihin että tutkimustyöhön.