Hyppää sisältöön

Hiilijalanjälki

Kansainvälinen merenkulkujärjestö, IMO, on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen vähentää merenkulun vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä siten, että ne ovat nolla vuoteen 2050 mennessä tai sen läheisyydessä. Tavoitteen saavuttamisesi on lähivuosina kehitettävä uutta teknologiaa ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Finnlines tukee siirtymistä entistä ympäristöystävällisempään merenkulkuun ja osallistuu matalapäästöisten merikuljetusten kehittämiseen.

Merenkulku on maailmanlaajuisesti välttämätön kuljetusmuoto ja kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n mukaan ympäristöä säästävin. Jopa 90 % markkinoilla olevista tuotteista kuljetetaan meritse. Merenkulun osuus maailman kasvihuonepäästöistä on vain noin 2,6 % eli samaa tasoa kuin lentoliikenteen, joka ei ole kuljetusmuotona yhtä tehokas.

Merenkulku on elinehto teollisuudelle ja taloudelle. Noin 90 % Suomen viennistä ja 80 % tuonnista kulkee meritse. Linjaliikenne, jossa on säännölliset aikataulut, on edellytys monien tavaroiden, kuten tuoretuotteiden, saapumiselle ajoissa perille.

Mitä korkeampi laivan täyttöaste on, sitä ympäristötehokkaampi se on. Finnlinesin rahti- ja matkustajalaivat mahdollistavat ympäristön kannalta kestävän ja vastuullisen matkustuksen ja kuljetuksen.

Tärkeimpiä tavoitteitamme on vähentää kokonaispäästöjä ja yksikköihin kohdistuvia päästöjä vuosi vuodelta. Suorituskykymme paranee, koska uusimme laivastoamme ja optimoimme reittimme, mistä hyöytyvät sekä asiakkaamme että ympäristö.

 • Olemme järjestelmällisesti investoineet yli miljardi euroa laivastoomme ja toimintoihimme viimeisen vuosikymmenen aikana. Investointeihin on sisältynyt uusia laivoja, liikenteessä olevien laivojen jälkiasennukset ja satamatoimintojen kehittäminen.
 • Vuonna 2017 saimme päätökseen 100 miljoonan euron ympäristöohjelman, joka käsitti
  • Pakokaaasupesureiden asennukset entistä tiukempien ympäristösääntöjen täyttämiseksi.
  • Potkurilapojen ja peräsinten uusimisen. Vaihtamalla yhdeksän laivan potkurilavat onnistuimme vähentämään veden vastusta ja säästämään energiaa.
 • Vuonna 2018 saimme toteutettua kuuden roro-aluksen pidennysohjelman, jossa lastikapasiteettia lisättiin 30 %, mikä vähentää huomattavasti yksittäiseen lastiyksikköön kohdistuvia päästöjä. Investointi oli arvoltaan 70 miljoonaa euroa.
 • Päivittäisten toimintojen järkevällä suunnittelulla ylläpidetään energiatehokkuutta. Mikro-organismit, levät ja muu kasvillisuus voivat kiinnittyä laivan vedenalaiseen runkoon, mikä lisää veden vastusta ja polttoaineen kulutusta. Avovesikautena kaikkien laivojemme vedenalainen runko puhdistetaan säännöllisesti, jolloin kitka vähenee ja polttoaineen kulutus pienenee. Kahden eteläisellä Itämerellä liikennöivän laivan pohja on maalattu silikonimaalilla, joka vähentää rungon ja veden välistä kitkaa ja alentaa polttoaineen kulutusta.
 • Painolastivettä käytetään aluksen vakavuuden ja trimmin ylläpitämiseen, mutta veden mukana saattaa kulkeutua haitallisia lajeja, jotka syrjäyttävät alkuperäislajeja ja järkyttävät herkkää ekologiaa. IMO:n painolastivesisopimuksen mukaisesti kaikkiin Finnlinesin laivoihin on asennettu käsittelylaitteistot.
 • Jatkamme energiatehokkuuden parantamista, mikä tarkoittaa nopeuden alentamista, aikataulujen, kuorman, trimmin ja nopeuden optimointia, Ammattitaitoisella henkilöstöllämme on tärkeä rooli tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Finnlinesin mittava 500 miljoonan euron investointiprojekti, johon kuuluu kolme vihreää hybridiroroalusta ja kaksi ekotehokasta Superstar-ropax-alusta, parantaa entisestään energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. Alusten suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitiin erityisesti viimeisin tekniikka ja ympäristönäkökohdat. Roro-alusten litiumioni-akkuyksiköt ja ropax-laivojen liittyminen maasähköön mahdollistaa nollapäästöiset satama-ajat. Uusien laivojen myötä Finnlines voi vastata asiakkaiden tuleviin tarpeisiin ja vaatimuksiin.
 • Finneco-laivat aloittivat liikenteessä kesällä 2022 ja Superstareista ensimmäinen, Finnsirius, tuli liikenteeseen syyskuussa 2023 ja sisarlaiva Finncanopus helmikuussa 2024.
 • Käymme vuosittain läpi ympäristölukumme ja raportointoimme CO2-päästöt IMO:lle ja EU:lle. Kolmas osapuoli, meidän tapauksessamme luokituslaitos, todentaa luvut.