Hyppää sisältöön

Ympäristöstä huolehtiminen

Ilmanpäästöjen lisäksi merenkululla on myös muita ympäristövaikutuksia. Kierrätys, uudelleenkäyttö ja resurssien järkevä hyödyntäminen ovat osa normaalia toimintaamme, mutta pyrimme parantamaan ja pienentämään ekologista jalanjälkeämme entisestään. Seuraamme, mittaamme ja arvioimme edistymistämme. Ympäristötyömme noudattaa ISO14001:2015-standardia, jonka ulkopuolinen tarkastaja arvioi vuosittain.

Ympäristöpolitiikka

Finnlinesin ympäristöpolitiikka määrittelee yhtiön ympäristön­suojelutavoitteet ja periaatteet.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Finnlines noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja huomioi sosiaalisen vastuunsa sekä taloudelliset että ympäristölliset näkökohdat kaikissa toiminnoissaan. Vahvistaakseen ja selkeyttääkseen ympäristövastuullista työtään Finnlines on ottanut YK:n kestävän kehityksen periaatteet käyttöön toiminnoissaan ja sitoutunut tukemaan näitä tavoitteita.

Ekologinen jalanjälki

Pyrimme maksimoimaan jätteiden kierrätyksen. Jäte jota ei voida kierrättää, hyödynnetään energiana.

People onboard Star class ro-pax vessel.

Ympäristösertifiointi

ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä auditoidaan vuosittain maaorganisaatiossa ja laivoilla. Sertifiointi käsittää kaikkien Finnlinesin lipun alla purjehtivien alusten hoidon ja miehityksen, ostotoiminnot, uudisrakennukset sekä lasti- ja laivatoiminnot.

Lainsäädäntö ja raportointi

Merenkulku on kansainvälisesti säädeltyä, mutta alaa ohjaavat myös monet kansalliset, alueelliset ja jopa paikalliset säädökset. Finnlinesin ympäristötyön tavoitteena on tarjota turvallisia, luotettavia ja ympäristöystävällisiä merikuljetuspalveluja.

Turvallisuus

Turvallisuus on yksi tärkeimmistä ympäristönäkökohdistamme. Haluamme turvallisen ja terveellisen työpaikan sekä haluamme tarjota turvallista matkustamista ja merikuljetuspalvelua. Turvallisuuskeskeinen työkulttuuri minimoi riskit, myös ympäristöriskit. Turvallisuus on kestävän toiminnan ja liiketoiminnan edellytys.

Vastuullista matkustamista Finnlinesilla

Visit Finland myönsi Finnlinesille vastuullisen matkailun merkin, Sustainable Travel Finland, vuonna 2021 tunnustuksena yhtiön pitkäjänteisestä työstä kestävien arvojen puolesta.

Finnlinesin ropax-palvelu yhdistää matkustajien ja rahdin kuljetuksen, jolloin reittien ja alusten korkea käyttöaste mahdollistaa vastuullisen matkailun.

Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa matkailualan toimijoille työkaluja kestävän matkailun kehittämiseksi. Yksittäisille matkailijoille merkki auttaa tunnistamaan vastuulliset toimijat. Merkin saamiseksi osallistujan tulee täyttää tietyt taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset sekä sosiokulttuuriset vaatimukset. Ohjelmaan sisältyvät säännölliset auditoinnit ja merkin uusiminen.

Ympäristö- ja turvallisuusraportti 2021

Olemme sitoutuneet kestävään matkustamiseen ja merikuljetuspalveluihin ja kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme. Lue lisää ympäristö- ja turvallisuusraportistamme 2021.