You are here

Pitkäjänteinen työ ympäristön hyväksi on osa Finnlinesin päivittäistä toimintaa

Laivaliikenteen kokonaisvaikutus ympäristöön on suuri. Alaa säätelevät monet lait ja määräykset. Niiden noudattaminen on meille ensisijaisen tärkeää ja haluamme, että Finnlinesin ympäristötyö täyttää alan säädökset tinkimättömästi. Tavoitteena on kehittää erityisesti laivastoamme entistäkin ympäristöystävällisemmäksi. Lisäksi seuraamme kaikkien toimintojemme ja palveluidemme vaikutusta ympäristöön ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän avulla.

Teemme päivittäin työtä ympäristön hyväksi. Käytännön tapoja vaikuttaa alusten päästöihin ovat esimerkiksi aikataulujen ja reittien tarkka suunnittelu. Päästöjen määrää voidaan vähentää myös matkan aikana optimoimalla aluksen nopeutta, kuormaa ja vastusta.

Finnlinesin liikenteessä aloittaa lähivuosina yhteensä viisi uutta alusta, joiden suunnittelussa ympäristövaatimuksilla on ollut mittava rooli. Alukset tulevat pienentämään hiilijalanjälkeämme entisestään. Laivoista kolme on vihreän teknologian hybridijärjestelmällä toimivaa roro-alusta ja kaksi muuta ovat uuden sukupolven Superstar-sarjan ropax-aluksia. Molempien sarjojen ensimmäisiä aluksia odotetaan liikenteeseen vuosina 2021–2023.

Rahdin ja matkustajaliikenteen yhdistäminen tuo ekotehokkuutta

Meriliikenne on paljon muutakin kuin matkustajien kuljettamista. Kaikesta maailman kauppatavarasta jopa 90 % kulkee meriteitse. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n mukaan se on kuljetusmuodoista ympäristöystävällisin. Merenkulku kokonaisuutena aiheuttaa noin 2,6 % kasvihuonepäästöistä, mikä vastaa määrältään maailmanlaajuisen lentoliikenteen päästöjä.

Meriliikenteellä on suuri merkitys taloudelle ja teollisuudelle. Suomen viennistä noin 90 ja tuonnista noin 80 prosenttia kuljetetaan meriteitse. Tihein vuoroin palveleva linjaliikenne on ratkaisevan tärkeää erityisesti jalostetuille tuotteille, kuten elintarvikkeille.

Alusten korkea käyttöaste tarkoittaa samalla korkeampaa ekotehokkuutta. Parhaat tulokset syntyvät yhdistämällä matkustajaliikenne rahdin kuljetukseen. Finnlinesin ropax-palvelulla saavutamme juuri tämän. Reittien ja alusten korkea käyttöaste mahdollistaa matkustamisen kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen Finnlinesin aluksilla

Pakokaasupesurit

Finnlinesin 20 aluksessa, myös rahti-matkustajalaivoissa, on päästöjä vähentävät pakokaasupesurit. Pesurien avulla laivojen pakokaasuista poistetaan haitalliset epäpuhtaudet. Muut yhtiön alukset ajavat rikittömällä polttoöljyllä.

Laivojen energian kulutuksen pienentäminen

on tärkeä osa Finnlinesin päivittäistä ympäristötyötä. Tapoja kulutuksen vähentämiseen ovat muun muassa tehokas aikataulusuunnittelu sekä reittien ja matkavauhdin optimointi.

Tekniset ratkaisut energian säästämiseksi

Laivojen energiankulutusta voidaan pienentää myös teknisin ratkaisuin. Säästöjä on saatu muun muassa vaihtamalla yhdeksään Finnlinesin laivaan potkurilavat ja asentamalla kuuden laivan peräsimiin veden vastusta vähentävä bulbi. 

Painolastiveden käsittelylaitteisto

Painolastiveden tarkoituksena on vakauttaa alusta ja saada aikaan kulun kannalta edullinen syväys. Yleensä käytetään merivettä, jota pumpataan laivan säiliöihin ja sieltä pois. Sen mukana voi kuitenkin kulkeutua haitallisia vieraslajeja uusille elinalueille. Tämän estämiseksi olemme aloittaneet uusien painolastiveden käsittelylaitteistojen asentamisen laivoillemme.

Alusten vedenalaisten osien puhdistus

Laivojen vedenalaisissa osissa voi kasvaa pieneliöitä, levää tai kasvillisuutta, jotka lisäävät veden vastusta ja siten myös polttoaineen kulutusta. Finnlinesin laivat liikennöivät myös jäissä, joten emme yleensä voi käyttää eliöiden tai kasvillisuuden kiinnittymistä estäviä aineita. Sen sijaan laivojemme vedenalainen runko puhdistetaan 5–7 kertaa vuodessa.

Pidemmät laivat ja suurempi kapasiteetti

Pidensimme kuutta Finnlinesin roro-laivaa vuonna 2018. Kunkin laivan kapasiteetti kasvoi sen myötä 30 prosentilla ja kuljetettua yksikköä kohti kulutettua energiamäärää voitiin pienentää.

Satamassa ilman päästöjä

Finnlinesin uusien, vuonna 2021–2023 liikenteeseen tulevien alusten litiumioni-akut ladataan matkan aikana ja näin syntyvä sähkö hyödynnetään satamassa. Merellä liikkuessaan hybridialukset käyttävät perinteisiä polttoaineita, mutta satama-aika on akkujen ansiosta täysin päästötön.

Ilmavoitelujärjestelmä

Uusissa hybridialuksissa tulee olemaan polttoaineenkulutusta vähentävä ilmavoitelujärjestelmä. Se sijaitsee kölin alla ja muodostaa kuplakerroksen, joka vähentää kitkaa ja veden vastusta. 

Matkasi päästöt vertailussa

Mikä on ekologisin tapa matkustaa Itämerellä?

Kokosimme eri matkustustapojen päästöt vertailuun.