You are here

Kanta-asiakasjärjestelmän ehdot

Finnlinesin kanta-asiakasjärjestelmän Star Clubin ehdot

Voimassa 1.9.2014 alkaen

I. Yleistä

1. Soveltamisala

Näitä kulloinkin voimassa olevia ehtoja sovelletaan Finnlinesin Star Club ‑kanta-asiakasohjelmaan. Finnlinesilla on oikeus lopettaa ohjelma ilman ennakkoilmoitusta ohjelman jäsenille. Matkustaja hyväksyy nämä ehdot, kun hän täyttää verkossa Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelman jäsenhakulomakkeen ja lähettää sen Finnlinesille hyväksyttäväksi.

2. Käsitteet

Näissä ehdoissa käytetään seuraavia käsitteitä.

a) Kortti eli Finnlinesin Star Club -Kortti tarkoittaa yksittäismatkustajalle myönnettyä Ohjelmaan liittyvää kanta-asiakaskorttia. Tämä Kortti ei ole luotto- tai pankkikortti eikä sitä voida käyttää niiden tapaan.

b) Matkustaja tarkoittaa yksityishenkilöä, joka matkustaa Finnlinesilla ja on oikeutettu liittymään Ohjelmaan.

c) Finnlines tarkoittaa Finnlines Oyj -yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä.

d) Ohjelma eli Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelma tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa Finnlinesin Star Club -nimistä kanta-asiakasohjelmaa, niin kuin se on määritelty näissä ehdoissa.

3. Yhteystiedot

Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelmaa hallinnoi Finnlines Oyj, Star Club, PL 197, 00181 Helsinki.

II. Jäsenyys ja sen hakeminen

4. Jäsenehdot

Finnlinesin Star Club -Korttia voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt.

Finnlines lähettää sähköpostivahvistuksen Star Club -jäsenyydestä kaikille jäsenyyden ehdot täyttäville matkustajille kahden viikon kuluessa siitä, kun he ovat jättäneet hakemuksensa. Matkustajan tulee ilmoittaa aina viipymättä Finnlinesille, mikäli mikä tahansa hakemuksessa annettu tieto muuttuu. Yritykset, yhdistykset tai muut oikeushenkilöt eivät voi hakea Finnlinesin Star Club -Korttia tai olla Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelman jäseniä.

5. Hakemus

Matkustaja voi hakea Finnlinesin Star Club -Korttia täyttämällä verkko-osoitteessa www.finnlines.com/starclub olevan jäsenhakulomakkeen ja lähettämällä sen Finnlinesille. Hakulomakkeen kaikki pakolliset kentät on täytettävä. Finnlinesin Star Club -Kortti postitetaan jäsenhakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen noin neljän viikon kuluessa rekisteröitymisestä kanta-asiakkaaksi.

Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä veloitetaan 25 euron kertamaksu. Tämä maksu veloitetaan matkavarauksen yhteydessä.

6. Jäsenyys ja kortti

Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelman jäsenyys ja Kortti ovat voimassa toistaiseksi siitä hetkestä lähtien kun hakemus on hyväksytty, Finnlines on myöntänyt Kortin ja Matkustaja on allekirjoittanut Korttinsa. Kortti on Finnlinesin omaisuutta ja Kortin häviämisestä tulee ilmoittaa välittömästi Finnlinesille. Finnlinesin Star Club -Kortti on henkilökohtainen ja vain henkilö, jonka nimi on Kortissa, on oikeutettu käyttämään Korttia. Kullakin Matkustajalla saa olla kerrallaan vain yksi Kortti. Mikäli Kortti vahingoittuu tai häviää, Finnlines voi oman harkintansa mukaan myöntää Matkustajalle uuden Kortin, sen jälkeen kun Finnlinesille on ilmoitettu Kortin häviämisestä tai vahingoittumisesta. Finnlinesilla on oikeus veloittaa uuden Kortin myöntämisestä 10 euroa. Finnlines ei vastaa mistään mahdollisista Kortin vahingoittumisesta tai häviämisestä aiheutuvista kuluista tai vahingoista.

III. Ohjelma

7. Yleistä

Finnlinesilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Ohjelman ehtoja, etuja ja alennuksia tai lopettaa tai keskeyttää Ohjelma ilman ennakkoilmoitusta Matkustajalle. Finnlines ilmoittaa Matkustajalle kaikista näihin ehtoihin tehdyistä muutoksista ja täydennyksistä verkkosivulla www.finnlines.com/starclub. Verkkosivulla www.finnlines.com/starclub kulloinkin esillä olevat ehdot ovat kulloinkin voimassa olevat Ohjelman ehdot. Ohjelman ehdot eivät millään tapaa korvaa Finnlinesin kuljetusehtoja, joita sovelletaan matkustajien, heidän matkatavaroidensa ja ajoneuvojensa kuljetukseen. Mikäli Ohjelman ehdot ja kuljetusehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan aina kuljetusehtoja.

8. Tietojen käyttö

Täytettyään ja lähetettyään verkossa jäsenhakulomakkeen Matkustaja hyväksyy nämä ehdot ja antaa Finnlinesille oikeuden säilyttää, käsitellä ja hyödyntää antamiaan tietoja markkinointitarkoituksiin, kuten uutisten ja tarjousten lähettämiseen Matkustajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, matkapuhelinnumeroon ja/tai postiosoitteeseen. Jättämällä hakemuksen Matkustaja antaa Finnlinesille oikeuden kerätä tietoa Matkustajan tekemistä ostoksista ja matkoista. Finnlines käyttää keräämäänsä tietoa omiin markkinointitarkoituksiin sekä tarjoamiensa palvelujen kehittämiseen laivoilla ja maissa. Matkustajan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eteenpäin lukuun ottamatta yrityksiä, joilta Finnlines hankkii markkinointipalvelunsa. Matkustaja sitoutuu ilmoittamaan Finnlinesille mistä tahansa nimeensä, osoitteeseensa, sähköpostiosoitteeseensa tai puhelinnumeroonsa liittyvästä muutoksesta.

9. Alennukset ja tarjoukset

Matkustajille myönnetyt alennukset ja tarjoukset saattavat vaihdella riippuen reitistä, laivasta ja/tai Matkustajan kotimaasta. Matkustajan kotimaa määräytyy jäsenhakulomakkeeseen merkityn postiosoitteen perusteella.

a) Alennukset laivoilla
 Matkustajalla ei ole voimassa yleistä oikeutta alennuksiin tai vakiotarjouksiin Kortin perusteella millään laivalla. Kulloinkin voimassa olevat alennukset ja tarjoukset on tarkoitettu Matkustajan henkilökohtaiseen käyttöön. Edut saa esittämällä Finnlinesin Star Club -Kortin ostotapahtuman yhteydessä. Alennuksia tai tarjouksia ei voi vaatia jälkikäteen. Matkustajalla ei ole oikeutta antaa eteenpäin tai siirtää muulla tavalla jollekin toiselle mitään Ohjelmaan liittyviä alennuksia, tarjouksia tai oikeuksia. Ohjelmakohtaisten alennusten ja tarjousten saamiseksi Matkustajaa voidaan pyytää näyttämään Finnlinesille tai laivalla toimivalla alihankkijalle henkilötodistuksena.

b) Matkatarjoukset
 Ohjelmakohtaisen matkatarjouksen edellytyksenä on, että vähintään yksi varauksella oleva henkilö on Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelman jäsen. Star Club -alennushintaisella varauksella voi olla enintään 1 ajoneuvo, 2 hyttiä ja 9 henkilöä. Ryhmävaraukset eivät ole mahdollisia.

Kulloinkin voimassa olevat matkatarjoukset on tarkoitettu vain Matkustajan henkilökohtaiseen käyttöön, edellyttäen että Matkustaja ilmoittaa lippuja varatessaan Korttinsa numeron syöttämällä sen verkkovarausjärjestelmässä numerolle varattuun kenttään tai mainitsemalla sen varatessaan matkaa puhelimitse tai sähköpostitse. Star Club -jäsen ei voi tehdä varauksia muille henkilöille, ellei hän matkusta heidän kanssa.

Star Club matkatarjouksia ei voida yhdistellä mihinkään muihin alennuksiin kuin meno-paluumatkan normaaliin 20 prosentin paluualennukseen.

Star Club -tarjoushintaisia matkoja voi varata verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse. Star Club -tarjoushintaisia matkoja ei voi varata lähtöselvityksessä. Star Club -jäsenyys on todistettava lähtöselvityksessä esittämällä jäsenkortti.

IV. Jäsenyyden irtisanominen

10. Irtisanominen matkustajan aloitteesta

Matkustaja voi irtisanoa jäsenyytensä Ohjelmasta milloin tahansa lähettämällä kirjallisen ilmoituksen Finnlinesille ja palauttamalla Kortin osoitteeseen Finnlines Oyj, Star Club, PL 197, 00181 Helsinki.

11. Irtisanominen Finnlinesin aloitteesta

Finnlinesilla on oikeus mitätöidä Kortti ja lopettaa jäsenyys ilman ennakkoilmoitusta, mikäli

a) Matkustaja on rikkonut näitä ehtoja,

b) Matkustaja ei ole käyttänyt Korttia viimeisen 24 kuukauden aikana,

c) Matkustaja on häirinnyt laivamatkan aikana muita henkilöitä tai ei ole noudattanut laivahenkilökunnan jäsenten ilmoittamia turvallisuusohjeita

d) tai hakulomakkeella jätetyt tiedot ovat vääriä tai vanhentuneita.

Mikäli Finnlines mitätöi Kortin tai lopettaa jäsenyyden, Finnlines ilmoittaa siitä Matkustajalle kirjeitse tai sähköpostitse.

12. Vastuunrajoitus

Finnlines ei ole vastuussa Matkustajalle tai muille osapuolille mistään vahingosta, joka aiheutuu ohjelman tai näiden ehtojen muutoksista tai täydennyksistä, Matkustajan Kortin mitätöinnistä (joko näiden ehtojen perusteella tai muusta syystä), näiden ehtojen rikkomisesta tai mistään muusta Ohjelmaan liittyvästä tapauksesta. Mikäli Matkustaja rikkoo näitä ehtoja, Finnlinesilla on oikeus vaatia takaisin mikä tahansa alennus tai tarjous, joka on myönnetty Matkustajalle rikkomuksen jälkeen. Matkustaja vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita hän on aiheuttanut Finnlinesille rikkomalla näitä ehtoja.

13. Ehtojen riippumattomuus

Nämä ehdot eivät ole riippuvaisia mistään muista mahdollisista Matkustajan tai Finnlinesin tekemistä sopimuksista.

Finnlines Star Club

Star Club on Finnlinesin vuosimaksuton kanta-asiakasohjelma. Liity nyt ja saat matkasi aina parhaaseen hintaan sekä etuja ostoksistasi merellä.

Usein kysyttyä

Miksi minun kannattaa liittyä Star Clubiin?

Matkustajaliikenteen myyntipalvelu

Suomi

puhelin: +358923143100
Finnlines Plc