Hyppää sisältöön
  • Vuosikertomus 2023, Finnlines

Toimitusjohtajan katsaus

Finnlines jatkaa vihreää siirtymäänsä

EU-alueen talouskasvu oli vaatimatonta vuonna 2023. Euroopan keskuspankin nopeat koronnostot supistivat yksityistä kulutusta, rakennustoimintaa ja yritysinvestointeja, mikä vaikeutti EU-maiden taloudellista toimintaa. Kuluttajien ja elinkeinoelämän luottamus alitti pitkän aikavälin keskiarvon. Myös geopoliittinen tilanne jatkui kireänä. Toimintaympäristö Finnlinesin liikennealueilla Itämerellä, Pohjanmerellä ja Biskajanlahdella oli erittäin kilpailtu.

Taloudellinen tulos

Finnlines-konsernin vuoden 2023 liikevaihto oli 680,7 (736,1 vuonna 2022) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 8 prosenttia vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Raportointikauden tulos oli 60,3 (133,3) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 191,8 (223,8) miljoonaa euroa ja konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 5,8 (11,6) prosenttia.

Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA, 12 kk rullaava) suhde oli 3,1 (1,7) ja taseesta laskettu omavaraisuusaste 54,9 (60,3) prosenttia. Finnlines-konsernin maksuvalmius on vahva ja raportointikauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 147,6 (323,9) miljoonaa euroa. Rahtimäärät laskivat jonkin verran vuoden aikana, mutta matkustaminen kasvoi laivoillamme yli 17 prosenttia.

Uudet laivat tukevat asiakkaita vihreässä siirtymässä kohti kestävän kehityksen tavoitteitaan.

Tom Pippingsköld, Toimitusjohtaja

Vihreä uudisrakennusohjelma saatu päätökseen

Maailmanlaajuisesti koko merenkulkuala pyrkii hiilineutraaleihin kuljetuksiin. Euroopan Unioni päätti sisällyttää merenkulkusektorin päästökauppajärjestelmään (ETS) vuoden 2024 alusta alkaen. Lisäkustannusten johdosta energiatehokkuuden tulee parantua sekä jo olemassa olevilla että uusilla laivoilla.

Finnlines on tehnyt mittavia investointeja vastuullisiin ja ympäristöystävällisiin teknologioihin ja on näin parantanut kilpailukykyään. Investointiohjelmamme noudattavat Grimaldi-konsernin strategiaa, jonka päämääränä on tehostaa toimintoja ja vähentää CO2-päästöjä.

Vuoden 2023 lopussa saimme 500 miljoonan euron Vihreän teknologian uudisrakennusohjelman päätökseen, kun toinen kahdesta Superstar-ropax-aluksesta, Finncanopus, luovutettiin Kiinassa telakalla. Sisaralus Finnsirius aloitti Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitillä 15.9.2023.

Näissä kahdessa laivassa yhdistyvät ilmastoystävällinen toiminta, tyylikäs sisustussuunnittelu, moninaiset palvelut ja tehokkaat lastitoiminnot. Asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat ylistäneet Finnsiriusta ansaitusti ja Ferry Shipping Summit -konferenssi palkitsi sen vuoden 2023 ropax-laivana. Oli kunnia saada palkinto innovatiivisen ja ympäristöystävällisen merenkulun puolesta tehdystä intensiivisestä työstä, mutta samalla on muistettava, että laivanrakennus on yhteistyöprojekti, jossa on mukana suuri joukko ammattilaisia.

Uudisrakennusohjelma sisälsi myös kolme hybridiroro-alusta, jotka aloittivat liikennöinnin kesällä 2022. Alukset ovat osoittautuneet tehokkuudeltaan, kapasiteetiltaan ja ympäristövaikutukseltaan erinomaisiksi kuljetusvälineiksi.

Uudet laivat tukevat asiakkaitamme siirtymässä kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen. Tästä syystä Finnlines jatkaa vihreää siirtymää ja tekee parhaansa mahdollistaakseen asiakkaidensa kasvun vastuullisimmalla tavalla.

Tavoitteena kustannustehokkuus ja kasvu

Finnlines on Suomen suurin varustamo. Se on merkittävä toimija ja vastaa Suomen kahdesta tärkeimmästä merisillasta (Suomi–Saksa ja Suomi–Ruotsi) sekä mahdollistaa vienti- ja tuontiteollisuudelle tärkeät kansainväliset yhteydet. Finnlines keskittyy nyt laivastonsa optimointiin, kustannustehokkuuden parantamiseen ja kasvun löytämiseen. Olemme lopultakin lähempänä kuin koskaan uuden ropax-linjan avaamista Ruotsin Malmön ja Puolan Świnoujścien satamien välille. Meillä on jo ennestään Zeebrügge–Rosslare-yhteys, joka on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla hienosti, vaikka olemmekin uusi toimija Belgian ja Irlannin välillä. Olemme myös avanneet uuden reitin Espanjan Vigosta Zeerüggeen Belgiaan vuoden 2024 alussa.

Finnlines keskittyy edelleen rahtiliikenteeseen, mutta Suomen ja Ruotsin välillä haluamme myös saavuttaa laajemman matkustajasegmentin, kuten ilman omaa ajoneuvoa liikkuvat. Grimaldi-konserni on perinteisesti toiminut Välimerellä, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Länsi-Afrikassa, mutta on laajentanut reittejään maailmanlaajuisesti useisiin kohteisiin Aasiassa ja Australiassa. Tämä antaa Finnlinesille kasvumahdollisuuksia ja voimme tarjota asiakkaillemme globaaleja kuljetuspalveluita.

Tulevaisuudennäkymät

Euroalueen BKT:n kasvun odotetaan olevan hyvin hidasta. Suomen BKT:n kasvun ennustetaan nousevan 1,0 prosenttiin vuonna 2024.

Kestävä merenkulku on ollut alan keskeinen teema jo useita vuosia ja siksi on todennäköistä, että Finnlinesin uudet uudisrakennustilaukset edellyttävät entistä parempaa teknistä tehokkuutta ja mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Myös digitaalisten palvelujen ja järjestelmien lisääminen on välttämätöntä, sillä ne parantavat operatiivista tehokuutta ja kaupallista menestystä sekä rahti- että matkustaja-asiakkaiden osalta.

Kiitän lämpimästi kaikkia Finnlinesin työntekijöitä tekemästänne merkityksellisestä työstä asiakkaidemme eteen sekä palveluidemme ja toimintojemme kehittämisestä. Vuonna 2023 toivotimme myös noin 200 uutta merenkulkijaa tervetulleiksi vahvistamaan palveluitamme. Kiitän myös asiakkaitamme pitkäaikaisista kumppanuuksista ja lukemattomia muita sidosryhmiimme kuuluvia tuestanne. Teemme parhaamme, jotta jatkossakin tuotamme turvallisia ja luotettavia kuljetuspalveluja ympäristöystävällisillä aluksillamme.


Tom Pippingsköld, Toimitusjohtaja