Hyppää sisältöön

Järjestys-säännöt laivalla

Nämä järjestyssäännöt on laadittu yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamiseksi. Laivan kapteenilla on aina ylin käskyvalta ihmishenkien, aluksen ja lastin turvallisuutta koskevissa asioissa. Kaikkien matkustajien tulee noudattaa varustamon järjestyssääntöjä sekä laivan henkilökunnan antamia ohjeita.

 1. Matkustajalla on oltava mukanaan voimassaoleva maihinnousukortti. Matkustaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä laivahenkilökunnan pyytäessä.
 2. Matkustajalla on oltava matkalla mukanaan kaikki tarvittavat matkustusasiakirjat. Mikäli matkustajan puutteellisista matkustus- tai muista asiakirjoista aiheutuu kustannuksia tai muuta haittaa varustamolle, matkustaja on velvollinen korvaamaan varustamolle aiheutuneet kustannukset.
 3. Turvatarkastus: Kaikille alukseen tuleville matkustajille, ajoneuvoille, matkatavaroille ja käsimatkatavaroille voidaan tehdä turvatarkastus lähtösataman terminaalialueella tai aluksessa. Matkustajaa, joka kieltäytyy turvatarkastuksesta, voidaan estää pääsemästä alukseen ja asiasta ilmoitetaan viranomaisille.
 4. Järjestyshäiriötä aiheuttava matkustaja voidaan käännyttää lähtösatamassa tai poistaa laivasta seuraavassa satamassa.
 5. Aluksen, matkustajien ja laivan henkilökunnan turvallisuuden vaarantava henkilö voidaan ottaa säilöön.
 6. Maista tuotua tai laivan myymälästä ostettua alkoholia ei saa nauttia laivalla. Säännön rikkominen johtaa alkoholin takavarikointiin.
 7. Laivan buffetravintolassa tarjolla olevat ruoat on tarkoitettu nautittavaksi ainoastaan kyseisessä ravintolatilassa. Buffetravintolasta mukaan otetusta ruoasta peritään uusi ateriamaksu.
 8. Buffetravintolaan ei päästetä matkustajia päällysvaatteissa ja Suomi–Saksa-liikenteessä ei matkatavaroiden kanssa.
 9. Laivalla ei ole sallittua nauttia maista ostettuja laivamatkalle mukana tuotuja ruokia tai juomia vauvanruokia lukuun ottamatta.
 10. Lemmikkieläintä ei saada tuoda laivan yleisiin tiloihin tai ravintolaan. Lemmikkieläimen kanssa oleskelu on sallittua vain lemmikkieläinhyteissä ja lemmikkieläinten ulkoilutuskannella. Lisäksi lemmikkieläin on pidettävä kytkettynä. Lemmikkieläimen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että lemmikki ei aiheuta häiriötä muille matkustajille.
 11. Avotulen (kynttilät, kaasukeittimet ym.) sytyttäminen laivalla on kielletty. Matkustajan laivaan tuomien keittolevyjen, kahvinkeittimien, vedenkeittimien, paahtimien ja muiden ruoan valmistamiseen tarkoitettujen sähkölaitteiden käyttö laivassa, mm. hyteissä, on kielletty. Mikäli matkustaja käyttää laivalla yllämainittuja laitteita, varustamon edustajalla on oikeus takavarikoida laite ja viedä se säilytykseen laivan vastaanottoon, josta matkustaja voi noutaa laitteen aikaisintaan 30 minuuttia ennen laivan saapumista satamaan.
 12. Tupakointi ja sähkötupakan käyttö laivan yleisissä tiloissa ja hyteissä on kielletty. Tupakointi ja sähkötupakan käyttö on sallittu ainoastaan siihen tarkoitetuissa, erikseen merkityissä paikoissa.
 13. Oleskelu autokannella matkan aikana on kielletty.
 14. Ryhmien johtajat vastaavat ryhmästään ja heillä on velvollisuus valvoa, että järjestyssääntöjä noudatetaan.
 15.  Kaikenlainen äänekäs käyttäytyminen hyttiosastoilla on kielletty klo 22.00–8.00.
 16. Hytissä olevaa irtaimistoa (tyynyjä, peitteitä, pyyhkeitä, tuoleja ja muuta varustamolle kuuluvaa omaisuutta) ei saa vahingoittaa tai viedä pois laivalta. Varkaus, murto, petos tai muu laiton toiminta laivalla ilmoitetaan aina poliisille.
 17. Laivan hengenpelastus- ja turvallisuusvarusteiden vahingoittamisesta tehdään rikosilmoitus. Tekijä luovutetaan poliisille laivan saavuttua satamaan.
 18. Matkustaja, joka on vahingoittanut laivan omaisuutta, varastanut sitä tai aiheuttanut muuta vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Matkustajat, joilla on sama hytti ja sama varausnumero, vastaavat yhdessä hytille ja hyttiomaisuudelle aiheutuneista vahingoista.
 19. Lepotuolipaikalla matkustaville on erillinen lepotila. Muihin tiloihin majoittuminen on kielletty.
 20. Laidan yli mereen ei saa heittää minkäänlaista tavaraa.

Jokainen matkustaja (ts. laivassa oleva henkilö, joka ei kuulu aluksen miehistöön) on velvollinen noudattamaan yllä olevia järjestyssääntöjä aluksella ja terminaalissa Suomen merilain 15 luvun 4 §:n, Ruotsin merilain 15 luvun 7 §:n sekä ISPS-koodin, EY-asetuksen 725/2004 sekä Suomen ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten turvallisuutta koskevien kiertokirjeiden mukaisesti.

25.7.2017