Hyppää sisältöön

Kanta-asiakas-
järjestelmän ehdot

Voimassa 16.10.2023 alkaen

Katso myös: Star Club Tietosuojakäytäntö

Finnlinesin kanta-asiakasjärjestelmän ehdot

I. Yleistä

1. Soveltamisala

Näitä kulloinkin voimassa olevia ehtoja sovelletaan Finnlinesin Star Club ‑kanta-asiakasohjelmaan. Finnlinesilla on oikeus lopettaa ohjelma ilman ennakkoilmoitusta ohjelman jäsenille. Matkustaja hyväksyy nämä ehdot, kun hän täyttää verkossa Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelman jäsenhakulomakkeen ja lähettää sen Finnlinesille hyväksyttäväksi.

2. Käsitteet

Näissä ehdoissa käytetään seuraavia käsitteitä:

a) Kortti eli Finnlinesin Star Club -Kortti tarkoittaa yksittäiselle matkustajalle myönnettyä Ohjelmaan liittyvää mobiili tai fyysistä kanta-asiakaskorttia. Lähtökohtaisesti Kortti toimitetaan mobiilikorttina sähköpostitsemutta myös fyysisenä korttina asiakkaan niin halutessa ja erikseen pyytäessä. Tämä Kortti ei ole luotto- tai pankkikortti eikä sitä voida käyttää niiden tapaan.

b) Matkustaja tarkoittaa yksityishenkilöä, joka on matkustanut tai haluaa matkustaa Finnlinesilla ja on oikeutettu liittymään Ohjelmaan.

c) Finnlines tarkoittaa Finnlines Oyj -yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä.

d) Ohjelma eli Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelma tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa Finnlinesin Star Club -nimistä kanta-asiakasohjelmaa, niin kuin se on määritelty näissä ehdoissa. Ohjelma on vuosimaksuton kanta-asiakasohjelma ja siihen jäseneksi liittyminen on maksutonta.

3. Yhteystiedot

Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelmaa hallinnoi Finnlines Oyj, Star Club, PL 197, 00181 Helsinki.

II. Jäsenyys ja sen hakeminen

4. Jäsenehdot

Finnlinesin Star Club -Korttia voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt.

Finnlines lähettää sähköpostivahvistuksen Star Club -jäsenyydestä kaikille jäsenyyden ehdot täyttäville matkustajille heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Matkustajan tulee ilmoittaa aina viipymättä Finnlinesille, mikäli mikä tahansa hakemuksessa annettu tieto muuttuu. Yritykset, yhdistykset tai muut oikeushenkilöt eivät voi hakea Finnlinesin Star Club -Korttia tai olla Finnlinesin Star Club -kanta-asiakasohjelman jäseniä.

5. Hakemus

Matkustaja voi hakea Finnlinesin Star Club -Korttia täyttämällä verkko-osoitteessa starclub olevan jäsenhakulomakkeen ja lähettämällä sen internet sivujen kautta Finnlinesille käsiteltäväksi. Hakulomakkeen kaikki pakolliset kentät on täytettävä. Fyysinen Kortti postitetaan jäsenhakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen noin neljän viikon kuluessa kanta-asiakashakemuksen jättämisestä, mikäli Matkustaja on erikseen tilannut fyysisen kortin.

6. Jäsenyys ja Kortti

Ohjelman jäsenyys ja Kortti ovat voimassa toistaiseksi siitä hetkestä lähtien, kun Matkustaja on vastaanottanut vahvistussähköpostin ja vahvistanut jäsenyytensä vahvistussähköpostissa olevan linkin kautta sekä luonut oman salasanan jäsensivuilleen. Mahdollista erikseen tilattua fyysistä Korttia ei tarvitse allekirjoittaa.

Kortin väärinkäytöstä tai epäillystä väärinkäytöstä sekä fyysisen Kortin häviämisestä tulee ilmoittaa välittömästi Finnlinesille. Kortti on henkilökohtainen ja vain henkilö, jonka nimi on Kortissa, on oikeutettu käyttämään Korttia. Kullakin Matkustajalla saa olla kerrallaan vain yksi Kortti. Mikäli fyysinen Kortti vahingoittuu tai häviää, Finnlines voi oman harkintansa mukaan myöntää Matkustajalle uuden fyysisen Kortin, sen jälkeen kun Finnlinesille on ilmoitettu Kortin häviämisestä tai vahingoittumisesta. Finnlinesilla on oikeus veloittaa uuden fyysisen Kortin myöntämisestä 10 euroa. Finnlines ei vastaa mistään mahdollisista Kortin vahingoittumisesta tai häviämisestä aiheutuvista kuluista tai vahingoista.

Ohjelmaan liittynyt Matkustaja voi päivittää omia yhteystietojaan ja mielenkiinnonkohteitaan omilla jäsensivuillaan, joille Matkustaja luo kirjautumistunnukset vahvistussähköpostissa saamansa linkin kautta.

III. Ohjelma

7. Yleistä

Finnlinesilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Ohjelman ehtoja, etuja ja alennuksia tai lopettaa tai keskeyttää Ohjelma ilman ennakkoilmoitusta Matkustajalle. Finnlines ilmoittaa Matkustajalle kaikista näihin ehtoihin tehdyistä muutoksista ja täydennyksistä verkkosivulla starclub Verkkosivulla starclub kulloinkin esillä olevat ehdot ovat kulloinkin voimassa olevat Ohjelman ehdot. Ohjelman ehdot eivät millään tapaa korvaa Finnlinesin kuljetusehtoja, joita sovelletaan matkustajien, heidän matkatavaroidensa ja ajoneuvojensa kuljetukseen. Mikäli Ohjelman ehdot ja kuljetusehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan aina kuljetusehtoja.

8. Tietojen käyttö

Täytettyään ja lähetettyään verkossa jäsenhakulomakkeen Matkustaja antaa Finnlinesille oikeuden säilyttää, käsitellä ja hyödyntää antamiaan tietoja Ohjelman ylläpitämiseksi sekä siihen liittyvien palveluiden ja alennusten antamiseksi, markkinointitarkoituksiin, kuten uutisten ja tarjousten lähettämiseen Matkustajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, matkapuhelinnumeroon ja/tai postiosoitteeseen. Finnlines rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja Ohjelmaa koskevan rekisteriselosteen sekä kulloinkin voimassaolevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

Jättämällä hakemuksen Matkustaja antaa Finnlinesille oikeuden kerätä tietoa Matkustajan tekemistä ostoksista ja matkoista. Finnlines käyttää keräämäänsä tietoa omiin markkinointitarkoituksiin sekä tarjoamiensa palvelujen kehittämiseen laivoilla ja maissa. Matkustajan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eteenpäin lukuun ottamatta yrityksiä, joilta Finnlines hankkii markkinointipalvelunsa. Tarkemmat tiedot Ohjelmaan liittymisen yhteydessä annettujen henkilötietojen käsittelystä ja käsittelyn tarkoituksista on esitetty rahdinottajan internetsivuilla osoitteessa: www.finnlines.fi/tietosuoja. Matkustaja sitoutuu ilmoittamaan Finnlinesille mistä tahansa nimeensä, osoitteeseensa, sähköpostiosoitteeseensa tai puhelinnumeroonsa liittyvästä muutoksesta päivittämällä tiedot jäsensivuilleen tai olemalla yhteydessä Finnlinesin myyntipalveluun.

9. Alennukset ja tarjoukset

Matkustajille myönnetyt alennukset ja tarjoukset saattavat vaihdella riippuen reitistä, laivasta ja/tai Matkustajan kotimaasta. Matkustajan kotimaa määräytyy jäsenhakulomakkeeseen merkityn postiosoitteen perusteella.

a) Alennukset laivoilla
Matkustajalla ei ole voimassa yleistä oikeutta alennuksiin tai vakiotarjouksiin Kortin perusteella millään laivalla. Kulloinkin voimassa olevat alennukset ja tarjoukset on tarkoitettu Matkustajan henkilökohtaiseen käyttöön. Edut saa esittämällä Kortin ostotapahtuman yhteydessä. Alennuksia tai tarjouksia ei voi vaatia jälkikäteen. Matkustajalla ei ole oikeutta antaa eteenpäin tai siirtää muulla tavalla jollekin toiselle mitään Ohjelmaan liittyviä alennuksia, tarjouksia tai oikeuksia. Ohjelmakohtaisten alennusten ja tarjousten saamiseksi Matkustajaa voidaan pyytää näyttämään Finnlinesille tai laivalla toimivalla alihankkijalle henkilötodistuksensa.

b) Matkatarjoukset
Ohjelmakohtaisen matkatarjouksen edellytyksenä on, että vähintään yksi varauksella oleva henkilö on Ohjelman jäsen. Star Club -alennushintaisella varauksella voi olla enintään 1 ajoneuvo, 2 hyttiä ja 9 henkilöä. Ryhmävaraukset eivät ole mahdollisia eivätkä Ohjelman matkaedut ole voimassa, kun matka varataan matkatoimiston kautta.

Kulloinkin voimassa olevat matkatarjoukset on tarkoitettu vain Matkustajan henkilökohtaiseen käyttöön, edellyttäen että Matkustaja ilmoittaa lippuja varatessaan Korttinsa numeron syöttämällä sen nettivarausjärjestelmässä numerolle varattuun kenttään tai mainitsemalla sen varatessaan matkaa puhelimitse tai sähköpostitse. Kampanjaluontoisissa matkatarjouksissa jäsenen pitää syöttää myös sähköpostitse, tekstiviestitse ja/tai jäsensivuilla ilmoitettu tarjouskoodi sille varattuun kenttään nettivarausjärjestelmässä. Star Club -jäsen ei voi tehdä varauksia muille henkilöille, ellei hän matkusta heidän kanssaan.

Star Club -matkatarjouksia ei voida yhdistellä mihinkään muihin alennuksiin kuin meno-paluumatkan normaaliin 20 prosentin paluualennukseen.

Star Club -tarjoushintaisia matkoja voi varata Finnlinesin nettivarausjärjestelmästä tai Finnlinesin myyntipalvelun kautta sähköpostitse tai puhelimitse. Star Club -tarjoushintaisia matkoja ei voi varata lähtöselvityksessä. Star Club -jäsenyys on todistettava matkalle lähdettäessä esittämällä lähtöselvityksessä jäsenkortti.

IV. Jäsenyyden irtisanominen

10. Irtisanominen matkustajan aloitteesta

Matkustaja voi irtisanoa jäsenyytensä Ohjelmasta milloin tahansa

  1. lähettämällä kirjallisen ilmoituksen Finnlinesille ja palauttamalla mahdollisen fyysisen Kortin osoitteeseen Finnlines Oyj, Star Club, PL 197, 00181 Helsinki,
  2. lähettämällä sähköpostia osoitteeseen passenger@finnlines.com, tai
  3. soittamalla Finnlines asiakaspalvelun numeroon +358 9 231 43 100.

11. Irtisanominen Finnlinesin aloitteesta

Finnlinesilla on oikeus mitätöidä Kortti ja lopettaa Ohjelman jäsenyys ilman ennakkoilmoitusta, mikäli

a) Matkustaja on rikkonut näitä ehtoja,

b) Matkustaja ei ole käyttänyt Korttia viimeisen 24 kuukauden aikana,

c) Matkustaja on häirinnyt laivamatkan aikana muita henkilöitä tai ei ole noudattanut laivahenkilökunnan jäsenten ilmoittamia turvallisuusohjeita

d) tai hakulomakkeella jätetyt tiedot ovat vääriä tai vanhentuneita.

Mikäli Finnlines mitätöi Kortin tai lopettaa jäsenyyden, Finnlines ilmoittaa siitä Matkustajalle kirjeitse tai sähköpostitse.

12. Vastuunrajoitus

Finnlines ei ole vastuussa Matkustajalle tai muille osapuolille mistään vahingosta, joka aiheutuu ohjelman tai näiden ehtojen muutoksista tai täydennyksistä, Matkustajan Kortin mitätöinnistä (joko näiden ehtojen perusteella tai muusta syystä), näiden ehtojen rikkomisesta tai mistään muusta Ohjelmaan liittyvästä tapauksesta. Mikäli Matkustaja rikkoo näitä ehtoja, Finnlinesilla on oikeus vaatia takaisin mikä tahansa alennus tai tarjous, joka on myönnetty Matkustajalle rikkomuksen jälkeen. Matkustaja vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita hän on aiheuttanut Finnlinesille rikkomalla näitä ehtoja.

13. Sovellettava laki ja toimivalta

Ohjelman ehtoja tulkittaessa noudatetaan yksinomaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, ellei pakottava kansallinen lainsäädäntö edellytä muuta. Kaikki Ohjelmaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan Matkustajan asuinpaikan alioikeudessa.

Ohjelmaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisellä sopimuksella. Matkustajalla on aina oikeus saattaa Ohjelmaa koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

14. Ehtojen riippumattomuus

Nämä ehdot eivät ole riippuvaisia mistään muista mahdollisista Matkustajan tai Finnlinesin tekemistä sopimuksista.

Aiemmat versiot
Voimassa 15.10.2023 asti