Hyppää sisältöön

Driver’s Card -ohjelman säännöt

Voimassa 16.10.2023 alkaen.

I Yleistä

1. Soveltamisala

Näitä kulloinkin voimassa olevia ehtoja sovelletaan Finnlinesin Drivers’ Card -ohjelmaan. Finnlinesilla on oikeus peruuttaa Ohjelma ilman ennakkoilmoitusta jäsenille. Kuljettaja hyväksyy nämä ehdot, kun hän täyttää verkossa Finnlinesin Driver’s Card -ohjelman jäsenhakulomakkeen ja lähettää sen Finnlinesille hyväksyttäväksi.

2. Määritelmät

Näissä ehdoissa käytetään seuraavia käsitteitä:

a) Kortti tarkoittaa yksittäiselle Kuljettajalle myönnettyä mobiilimuodossa olevaa kanta-asiakaskorttia. Kortti ei ole luotto- tai pankkikortti, eikä sitä voida käyttää maksamiseen.

b) Kuljettaja tarkoittaa yksittäistä ammattimaista kuorma-autonkuljettajaa, joka on oikeutettu osallistumaan ohjelmaan.

c) Finnlines tarkoittaa Finnlines Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä.

d) Ohjelma tarkoittaa Finnlines Drivers’ Card -ohjelmaa siten kuin se kulloinkin on voimassa.

3. Yhteystiedot

Finnlines Drivers’ Card -ohjelmaa hallinnoi Finnlines Oyj, Drivers’ Card, Komentosilta 1, 00980 Helsinki.

II Jäsenyys ja soveltaminen

4. Jäsenyyden ehdot

Korttia voi hakea ammattimainen kuorma-autonkuljettaja, joka tekee matkan millä tahansa Finnlinesin laivalla rahdiksi määritellyn moottoriajoneuvon kuljettajana. Finnlines voi pyytää Kuljettajaa todentamaan asiakirjoin (esim. rahtikirja), että hän kuljettaa ajoneuvoa jonka lastitilavaraus on tehty rahtina.

Finnlines myöntää Kortin kaikille jäsenyysehdot täyttäville kuorma-autonkuljettajille, jotka todistavat olevansa rahdiksi määritellyn moottoriajoneuvon Kuljettajia, ja jotka esittävät voimassa olevan kansallisen henkilökortin, ajokortin tai passin. Finnlines lähettää sähköpostivahvistuksen Driver’s Card -jäsenyydestä kaikille jäsenyyden ehdot täyttäville matkustajille heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Kuljettajan tulee aina ilmoittaa Finnlinesille heti, jos hakemuksessa esitetyt tiedot muuttuvat. Yritykset, yhdistykset ja muut oikeushenkilöt eivät voi hakea Korttia tai Ohjelman jäsenyyttä.

5. Hakemukset

Kuljettaja voi hakea Korttia täyttämällä verkko-osoitteessa www.finnlines.com/kortti olevan jäsenhakulomakkeen ja lähettämällä sen internetsivujen kautta Finnlinesille käsiteltäväksi. Kaikki hakulomakkeen kentät tulee täyttää. Hakemukset käsitellään 5 arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä, ja mikäli hakemuksen ehdot täyttyvät, Kortti toimitetaan Kuljettajalle sähköpostitse.

6. Jäsenyys ja Kortti

Ohjelman jäsenyys ja Kortti ovat voimassa toistaiseksi siitä hetkestä lähtien, kun Kuljettaja on vastaanottanut vahvistussähköpostin ja vahvistanut jäsenyytensä vahvistussähköpostissa olevan linkin kautta sekä luonut oman salasanan jäsensivuilleen. . Kortin katoamisesta, väärinkäytöstä ja epäillystä väärinkäytöstä on ilmoitettava Finnlinesille välittömästi. Kortti on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain siinä nimetty Kuljettaja. Kullakin Kuljettajalla saa olla kerrallaan vain yksi Kortti. Ohjelmaan liittynyt Kuljettaja voi päivittää omia yhteystietojaan ja mielenkiinnonkohteitaan omilla jäsensivuillaan, joille Kuljettaja luo kirjautumistunnukset vahvistussähköpostissa saamansa linkin kautta.

III Ohjelma

7. Yleistä

Finnlinesilla on oikeus muuttaa Ohjelman ehtoja, etuja ja alennuksia tai lopettaa tai keskeyttää Ohjelma ilman eri ilmoitusta Kuljettajalle. Finnlines kertoo Kuljettajalle kaikista Ohjelman tai näiden ehtojen muutoksista sivuilla www.finnlines.com/driverscardfi. Ohjelman ehdot eivät millään tapaa korvaa Finnlinesin kuljetusehtoja, joita sovelletaan rahdin tai matkustajien kuljetukseen. Mikäli Ohjelman ehdot ja kuljetusehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan aina kuljetusehtoja.

8. Tiedon käyttö

Täytettyään ja lähetettyään verkossa jäsenhakulomakkeen Kuljettaja antaa Finnlinesille oikeuden säilyttää, käsitellä ja hyödyntää antamiaan tietoja Ohjelman ylläpitämiseksi sekä siihen liittyvien palveluiden ja alennusten antamiseksi, markkinointitarkoituksiin, kuten uutisten ja tarjousten lähettämiseen Kuljettajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, matkapuhelinnumeroon ja/tai postiosoitteeseen. Finnlines voi saada Kuljettajan henkilötiedoiksi katsottavia tietoja käsiteltäväksi myös rahtiasiakassuhteen perusteella. Finnlines rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja Ohjelmaa koskevan rekisteriselosteen sekä kulloinkin voimassaolevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Jättämällä hakemuksen Kuljettaja antaa Finnlinesille oikeuden kerätä tietoja Kuljettajan tekemistä matkoista ja ostoista. Finnlines käyttää näitä tietoja omiin markkinointitarkoituksiin ja laivan palvelujen kehittämiseen laivoilla ja maissa. Tarkemmat tiedot Ohjelmaan liittymisen yhteydessä annettujen henkilötietojen käsittelystä ja käsittelyn tarkoituksista on esitetty rahdinottajan internetsivuilla osoitteessa: www.finnlines.com/tietosuoja. Kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan Finnlinesille

nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa muutoksista päivittämällä tiedot jäsensivuilleen tai täyttämällä sivulla www.finnlines.com/kysely olevan yhteydenottolomakkeen.

9. Alennukset

Alennukset ja tarjoukset voivat vaihdella linjan ja / tai aluksen perusteella. Aluksilla ei ole yleisiä, aina voimassa olevia tarjouksia tai alennuksia. Kuljettaja saa kulloinkin voimassa olevat alennukset ja tarjoukset esittäessään Kortin oston yhteydessä. Alennuksia tai tarjouksia ei voi vaatia takautuvasti. Kuljettajalla ei ole oikeutta luovuttaa tai muuten siirtää mitään Ohjelmaan sisältyviä alennuksia, tarjouksia tai oikeuksia. Saadakseen Ohjelmaan sisältyvät alennukset Kuljettaja on velvollinen pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä Finnlinesille tai laivalla toimivalle alihankkijalle.

IV Jäsenyyden päättyminen

10. Kuljettajan tekemä irtisanominen

Kuljettaja voi irtisanoa jäsenyytensä Ohjelmassa milloin tahansa

i) lähettämällä kirjallisen ilmoituksen Finnlinesille ja palauttamalla mahdollisen fyysisen Kortin osoitteeseen Finnlines Oyj, Driver’s Card, Komentosilta 1, 00980 Helsinki tai mihin tahansa Finnlinesin terminaaliin, tai

ii) ilmoittamalla siitä sivulla www.finnlines.com/kysely olevan lomakkeen kautta.

11. Finnlinesin tekemä irtisanominen

Finnlinesilla on oikeus poistaa Kortti ja irtisanoa jäsenyys ilman ennakkoilmoitusta, jos

a) Kuljettaja on rikkonut näitä ehtoja tai;

b) jos Kuljettaja ei ole käyttänyt korttia viimeisen 24 kuukauden aikana; tai

c) jos Kuljettaja on aiheuttanut häiriötä aluksella tai ei ole noudattanut Finnlinesin aluksen miehistön antamia määräyksiä tai turvallisuusohjeita; tai

d) jos hakulomakkeella annetut tiedot ovat vääriä tai vanhentuneita

Mikäli Finnlines mitätöi Kortin tai lopettaa jäsenyyden, Finnlines ilmoittaa siitä Kuljettajalle kirjeitse tai sähköpostitse.

12. Vastuu

Finnlines ei ole vastuussa Kuljettajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista menetyksistä, jotka johtuvat Ohjelman tai näiden ehtojen muutoksista tai lisäyksistä, Kortin perumisesta (riippumatta siitä perustuuko Kortin peruutus näihin ehtoihin), mistään näiden ehtojen rikkomisesta tai mistään Ohjelmaan liittyvästä tapahtumasta. Jos Kuljettaja rikkoo näitä käyttöehtoja Finnlinesilla on oikeus

vaatia takaisin ehtojen rikkomisen jälkeen myönnetty alennus tai etu. Kuljettaja on vastuussa kaikesta vahingosta, joita ehtojen rikkominen aiheuttaa Finnlinesille.

V Muut ehdot

13. Laki ja toimivalta

Ohjelman ehtoja tulkittaessa noudatetaan yksinomaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, ellei pakottava kansallinen lainsäädäntö edellytä muuta. Kaikki Ohjelmaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

14. Ehtojen riippumattomuus

Nämä ehdot ovat riippumattomia kaikista muista Kuljettajan tai Finnlinesin allekirjoittamista sopimuksista