Hyppää sisältöön
Asiakaspalvelumme on auki heinäkuussa lauantaina 20.7. klo 9–12 sekä sunnuntaina 21.7. klo 10–14.

Laivausehdot, konttiehto

Konttiehto, lastaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konttiliikenteessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa lastatun kontin rahdinkuljettajan kuljetettavaksi asettamalla kontin lastaussatamassa olevalle konttipihalle. Kontilla tarkoitetaan tässä laivausehdossa myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenC/Y Term -- Konttiehto
division of costs and risk - cy term loadingC/Y Term, loading -- Konttiehto, lastaus
Konttiehto, lastaus: lastinantajaKonttiehto, lastaus: rahdinkuljettaja

1 Kontin toimittaminen rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa lastatun kontin sovittuna aikana rahdinkuljettajalle tämän osoittamaan paikkaan konttipihalla tai muulla varastoalueella lastaussatamassa.

Lastinantaja on luovuttanut kontin rahdinkuljettajalle, kun hän on sijoittanut sen sovittuna aikana rahdinkuljettajan määräämään paikkaan konttipihalle tai muulle varastoalueelle myöhempää lastausta varten.

2 Kontin vastaanottaminen lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa lastatun kontin lastinantajalta sovittuna aikana osoittamassaan paikassa konttipihalla tai muulla varastoalueella lastaussatamassa.

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut kontin, kun lastinantaja on sijoittanut sen sovittuna aikana rahdinkuljettajan määräämään paikkaan konttipihalle tai muulle varastoalueelle myöhempää lastausta varten.

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kontin toimittamisesta kohdan 2 mukaisesti sekä mahdollisista varastointikustannuksista, kunnes rahdinkuljettaja tarttuu konttiin lastatakseen sen alukseen.

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka johtuvat kohdan 1 mukaisen kontin toimittamisen tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa kontin kustannuksista konttipihalla tai muulla varastoalueella sen jälkeen, kun rahdinkuljettaja tarttuu konttiin lastatakseen sen alukseen.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä lastinantajalle aiheutuneista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että hän laiminlyö kontin vastaanottamisen kohdan 2 mukaisella tavalla.

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa kontille ja siinä olevalle tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut sen rahdinkuljettajalle kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa kontille ja siinä olevalle tavaralle aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut kontin kohdan 2 mukaisesti. Edellytyksenä on, että kontti on lastattu, tuettu ja sen sisältö on kiinnitetty kohdan 7 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä kontille ja siinä olevalle tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että hän laiminlyö kontin vastaanottamisen kohdan 2 mukaisella tavalla.

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on lastata kontti ja tukea sekä kiinnittää sen sisältö sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

Lastinantajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle tarpeelliset ja/tai vaatimusten mukaiset kontin sisältöä, konttia ja sen toimittamista koskevat tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran toimittamista.

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin, milloin kontin on oltava toimituspaikalla.

Konttiehto, purkaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konttiliikenteessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun kontin vastaanottajalle purkaussatamassa asettamalla kontin lastaussatamassa olevalle konttipihalle tai muulle varastoalueelle. Kontilla tarkoitetaan Tässä myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenC/Y Term -- Konttiehto
division of costs and risk - cy term dischargeC/Y Term, discharge -- Konttiehto, purkaus
Konttiehto, purkaus: rahdinkuljettajaKonttiehto, purkaus: vastaanottaja

1 Kontin toimittaminen vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa lastatun kontin vastaanottajalle sovittuna aikana osoittamaansa paikkaan konttipihalla tai muulla varastoalueella purkaussatamassa ilmoittamanaan aikana tai ilmoittamaansa määräaikaan mennessä.

Rahdinkuljettaja on luovuttanut kontin, kun vastaanottaja noutaa sen konttipihalta rahdinkuljettajan osoittamasta paikasta.

2 Kontin vastaanottaminen rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa kontin rahdinkuljettajalta sovittuna aikana tämän osoittamassa paikassa konttipihalla tai muulla varastoalueella purkaussatamassa.

Vastaanottaja on vastaanottanut kontin, kun hän tarttuu siihen rahdinkuljettajan osoittamassa paikassa konttipihalla tai muulla varastoalueella pois kuljetusta varten.

3 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kontin toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vastaanottajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka johtuvat kohdan 1 mukaisen kontin toimittamisen tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Vastaanottaja vastaa mahdollisista kontin varastointikustannuksista sen jälkeen, kun rahdinkuljettaja on toimittanut kontin kohdan 1 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen kontin vastaanottamisen tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa kontille ja siinä oleville tavaroille aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut kontin kohdan 1 mukaisesti tai kun kontin vastaanottamiselle sovittu aika on päättynyt.

6 Vastuun jakautuminen

Vastaanottaja vastaa kontille ja siinä oleville tavaroille aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut kontin kohdan 2 mukaisesti tai kun kontin vastaanottamiselle sovittu aika on päättynyt.

Vastaanottaja vastaa myös niistä kontille ja siinä oleville tavaroille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että hän laiminlyö tavaran vastaanottamisen kohdan 2 edellyttämällä tavalla.

7 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on antaa kontin vastaanottamista varten tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen kontin toimittamista. Ilmoitus on annettava lastinantajan nimeämälle henkilölle. Jos rahdinkuljettaja ei voi antaa ilmoitusta nimetylle henkilölle, hän voi antaa sen lastinomistajalle tai, jos ei tunne tätä, lastinantajalle.

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on osoittaa kontin lastauspaikka tässä kohdassa mainitulle henkilölle ja ilmoittaa hänelle, milloin kontti voidaan kuormata siellä kuljetusvälineeseen.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tiedustella hyvissä ajoin rahdinkuljettajalta kohdassa 7 mainittuja tietoja kontin vastaanottamiseksi.

Vastaanottajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä ajoin kontin toimittamiseen liittyvistä erityisvaatimuksista. Vastaanottaja vastaa tällaisista vaatimuksista aiheutuvista välittömistä lisäkustannuksista.