Hyppää sisältöön

Laivausehdot, laituriehto

Laituriehto, lastaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konventionaalisen liikenteen mukaisten lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle aluksen sivulla alukseen lastattavaksi. 

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenQuay Term -- Laituriehto
division of costs and risk - quay term loadingQuay Term, loading -- Laituriehto, loading
Laituriehto, lastaus: lastinantajaLaituriehto, lastaus: rahdinkuljettaja

1 Tavaran toimittaminen rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa tavaran rahdinkuljettajan määräämänä aikana laiturissa olevan aluksen sivulle lastaussatamassa alukseen siirrettäväksi.

Lastinantaja on luovuttanut tavaran rahdinkuljettajalle, kun se on aluksen sivulla valmiina siirrettäväksi alukseen lastausmuodon sekä tavaran laadun edellyttämällä tavalla ja rahdinkuljettaja tarttuu tavaraan.

2 Tavaran vastaanottaminen lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa tavaran määräämänään aikana laiturissa olevan aluksen sivulla lastaussatamassa.

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran, kun se on aluksen sivulla valmiina alukseen siirrettäväksi ja hän tarttuu siihen.

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 1 mukaisen tavaran toimittamisen laiminlyönnistä tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaran vastaanottoon liittyvistä kustannuksista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastinantajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen tavaran vastaanottamisen laiminlyönnistä tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut tavaran kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut tavaran kohdan 2 mukaisesti. Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat kohdan 2 mukaisen tavaran vastaanottamisen laiminlyönnistä

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on pakata tavara ja merkitä se siten, että se on tavanomaisesti käsiteltävissä ja erotettavissa muusta tavarasta.

Lastinantajan velvollisuutena on selvittää rahdinkuljettajalta, milloin tavara on toimitettava alukseen lastattavaksi.

Lastinantajan on luovutettava tavara rahdinkuljettajalle riittävän joutuisasti, jotta rahdinkuljettaja voi mukavasti ja turvallisesti lastata ja ahdata aluksen, kuljettaa tavaran ja purkaa sen aluksesta.

Lastinantajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle tavaraa ja sen toimittamista koskevat tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran toimittamista.

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan on ilmoitettava lastinantajalle, milloin tavaran on oltava satamassa lastauksen valmistelemiseksi.

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on ilmoittaa hyvissä ajoin lastinantajalle, hänen sitä tiedustellessaan, milloin tavaran on oltava laiturilla valmiina alukseen siirrettäväksi.

Laituriehto, purkaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konventionaalisen liikenteen mukaisten lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle määräsatamassa laiturissa olevan aluksen sivulla.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenQuay Term -- Laituriehto
division of costs and risk - quay term dischargeQuay Term, discharge - Laituriehto, purkaus
Laituriehto, purkaus: rahdinkuljettajaLaituriehto, purkaus: vastaanottaja

1 Tavaran toimittaminen vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa tavaran määräämänään aikana purkaussatamassa laiturissa olevan aluksen sivulle.

Rahdinkuljettaja on luovuttanut tavaran vastaanottajalle, kun hän irrottaa otteensa aluksen sivulla olevasta tavarasta purettuaan sen aluksesta.

2 Tavaran vastaanottaminen rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajan määräämänä aikana purkaussatamassa laiturissa olevan aluksen sivulla.

Vastaanottaja on vastaanottanut tavaran, kun rahdinkuljettaja irrottaa otteensa aluksen sivulla olevasta tavarasta purettuaan sen aluksesta.

3 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vastaanottajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 1 mukaisen tavaran toimittamisen tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaran vastaanoton kustannuksista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen tavaran vastaanottamisen tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut sen kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa myös niistä tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat kohdan 2 mukaisen tavaran vastaanottamisen laiminlyönnistä.

7 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on maarata tavaran purkamisen aika ja paikka tavaran vastaanottamiseksi.

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on ilmoittaa vastaanottajalle, hänen sitä tiedustellessaan, tavaran purkauspaikka ja aika, milloin vastaanottaja voi vastaanottaa tavaran.

Rahdinkuljettajan on luovutettava tavara vastaanottajalle siten, että hän voi vastaanottaa tavaran mukavasti ja turvallisesti.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tiedustella hyvissä ajoin rahdinkuljettajalta aluksesta purettavan tavaran purkamisaika ja purkamispaikka.

Vastaanottajan on vastaanotettava tavara riittävän joutuisasti ja viivästyttämättä aluksen purkausta.