Hyppää sisältöön
Asiakaspalvelumme on auki heinäkuussa lauantaina 20.7. klo 9–12 sekä sunnuntaina 21.7. klo 10–14.

Laivausehdot, laivaehto

Laivaehto, lastaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran lastaussatamassa rahdinkuljettajan kuljettavaksi toimittamalla sen tämän alukseen.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenShip Term -- Laivaehto
division of costs and risk - ship term loadingShip Term, loading -- Laivaehto, lastaus
Laivaehto, lastaus, lastinantajaLaivaehto, lastaus: rahdinkuljettaja
1 Tavaran toimittaminen rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa tavaran alukseen sovitussa satamassa sovittuna aikana.

Lastinantaja on luovuttanut tavaran, kun lastinantaja on toimittanut sen alukseen siihen paikkaan tai silla tavoin toimitettuna, kuin lastinantaja ja rahdinkuljettaja ovat sopineet.

Lastinantaja voi toimittaa tavaran
  • alukseen
  • alukseen ahdettuna (stowed)
  • alukseen ahdettuna, kiinnitettynä ja/tai tuettuna (stowed and secured and/or lashed)
  • sen mukaan, mitä lastinantaja ja rahdinkuljettaja ovat sopineet

2 Tavaran vastaanottaminen lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa tavaran aluksessa sovitussa satamassa sovittuna aikana.

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran, kun lastinantaja on toimittanut sen alukseen siihen paikkaan tai sillä tavoin toimitettuna, kuin lastinantaja ja rahdinkuljettaja ovat sopineet.

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa tavaran toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista kohdan 1 mukaisesti.

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituneista välittömistä kustannuksista, jotka johtuvat kohdan 1 mukaisen tavaran toimittamisen laiminlyönnistä tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vasta kustannuksista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut tavaran kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastinantajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran kohdan 2 mukaisen vastaanottamisen laiminlyönnistä tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut sen kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä tavaralle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat tavaran kohdan 2 mukaisen vastaanottamisen laiminlyönnistä.

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle tavaraa ja sen toimittamista koskevat tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran toimittamista.

Tavaran on oltava pakattu ja merkitty siten, että se on tavanomaisesti käsiteltävissä ja erotettavissa muusta tavarasta.

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin, milloin tavaran on oltava aluksessa.

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on antaa lastinantajalle ohjeet lastin ahtauksesta, kiinnityksestä ja tuennasta silloin, kun nämä toimenpiteet kuuluvat lastiantajalle.

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on valmistella lastauspaikka aluksessa tavanmukaista lastin vastaanottoa ja ahtausta varten lastiantajan antamien tietojen perusteella.

Laivaehto, purkaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussatamassa aluksesta purettavaksi.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenShip Term - Laivaehto
division of costs and risk - ship term dischargeShip Term, discharge -- Laivaehto, purkaus
Laivaehto, purkaus: rahdinkuljettajaLaivaehto, purkaus: vastaanottaja

1 Tavaran toimittaminen vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa tavaran sovittuna aikana sovittuun paikkaan purkaussatamassa aluksesta purettavaksi.

Rahdinkuljettaja on luovuttanut tavaran vastaanottajalle asettamalla sen purkaussatamassa aluksesta purettavaksi.

2 Tavaran vastaanottaminen rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa tavaran sovittuna aikana purkaussatamassa aluksesta purettavaksi.

Vastaanottaja on vastaanottanut tavaran, kun se on purkaussatamassa aluksessa vastaanottajan purettavissa

3 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti. 

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vastanottajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka johtuvat kohdan 1 mukaisen tavaran toimittamisen tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaran vastaanoton kustannuksista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti. Näitä kustannuksia ovat kiinnitysten irrottaminen, siirto aluksessa, rahdinkuljettajalle kuulumattoman kiinnitysmateriaalin poisto aluksesta ja muut vastaavat purkauskustannukset.

Vastaanottaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran kohdan 2 mukaisen vastaanottamisen tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut sen kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa myös niistä tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että vastaanottaja laiminlyö tavaran vastaanottamisen kohdan 2 mukaisesti.

7 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on antaa tavaran vastaanottamista varten tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran toimittamista. Ilmoitus on annettava lastinantajan nimeämälle henkilölle. Jollei rahdinkuljettaja voi antaa ilmoitusta nimetylle henkilölle, rahdinkuljettaja voi antaa sen lastinomistajalle tai, jos ei tunne häntä, lastinantajalle.

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on osoittaa laituripaikka tässä kohdassa mainitulle henkilölle ja ilmoittaa hänelle, milloin hän voi purkaa tavaran aluksesta.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tiedustella hyvissä ajoin rahdinkuljettajalta aluksen purkamisaika ja purkamispaikka.

Vastaanottajan on purettava tavara riittävän joutuisasti ja alusta viivästyttämättä.