Hyppää sisältöön

Laivausehdot, perävaunuehto

Perävaunuehto, lastaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi silloin, kun lastinantaja luovuttaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön rahdinkuljettajalle toimittamalla sen rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan lastaussatamassa.

Division of costs and risks-- Kustannusten ja riskien jakautuminenTrailer Term -- Perävaunuehto
division of costs and risk - trailer term loadingTrailer Term, loading -- Perävaunuehto, lastaus
Perävaunuehto, lastaus: lastinantajaPerävaunuehto, lastaus: rahdinkuljettaja

1 Perävaunun toimittaminen rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa perävaunun tai muun omilla pyörillä kulkevan suuryksikön rahdinkuljettajalle sovittuna aikana sovittuun lastaussatamaan.

Lastinantaja on luovuttanut perävaunun tai muun omilla pyörillä kulkevan suuryksikön rahdinkuljettajalle, kun lastinantaja on sijoittanut perävaunun satamassa rahdinkuljettajan määräämällä lastausalueella tämän osoittamaan paikkaan sovittuna aikana ja irrottanut otteensa siitä.

2 Perävaunun vastaanottaminen lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa perävaunun tai muun omilla pyörillä kulkevan suuryksikön lastinantajalta sovittuna aikana sovitussa lastaussatamassa.

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut perävaunun tai muun omilla pyörillä kulkevan suuryksikon, kun lastinantaja on sijoittanut sen satamassa rahdinkuljettajan määräämällä lastausalueella tämän osoittamaan paikkaan sovittuna aikana ja irrottanut otteensa siitä.

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön toimittamisesta rahdinkuljettajan määräämään paikkaan lastaussatamassa kohdan 1 mukaisesti sekä seisontakustannuksista, kunnes rahdinkuljettaja tarttuu perävaunuun tai muulla omilla pyörillään kulkevaan suuryksikköön lastatakseen sen alukseen.  

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 1 mukaisen yksikön toimittamisen laiminlyönnistä tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan sen jälkeen, kun rahdinkuljettaja tarttuu siihen lastatakseen sen alukseen.  

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastinantajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen yksikön vastaanottamisen laiminlyönnistä tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa perävaunulle tai muun omilla pyörillä kulkevalle suuryksikölle ja siinä olevalle tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut se rahdinkuljettajalle kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa perävaunulle tai muun omilla pyörillä kulkevalle suuryksikölle aiheutuneista vahingoista ja siinä olevalle tavaralle aiheutuneista vahingoista vastaanotettuaan sen kohdan 2 mukaisesti.

Edellytyksenä on, että yksikön kuorma on lastattu, tuettu ja sen sisältö on kiinnitetty kohdan 7 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä perävaunulle tai muun omilla pyörillä kulkevalle suuryksikölle ja siinä olevalle tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että hän laiminlyö sen vastaanottamisen kohdan 2 mukaisella tavalla.

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on lastata perävaunu tai muu omilla pyörillään kulkeva suuryksikkö ja tukea sekä kiinnittää sen sisältö sovellettavien vaatimusten mukaisesti siten, että se on tavanomaisesti käsiteltävissä.

Lastinantajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle perävaunua tai muuta omilla pyörillään kulkevaa suuryksikköä ja sen toimittamista koskevat tiedot hyvissä ajoin ennen sen toimittamista.

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin, milloin perävaunun tai muun omilla pyörillä kulkevan suuryksikön on oltava toimituspaikalla.

Rahdinkuljettaja voi omalla kustannuksellaan tarkastaa perävaunun satama-alueella ennen sen vastaanottoa.

Perävaunuehto, purkaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön vastaanottajalle purkaussatamassa asettamalla yksikön vastaanottajan noudettavaksi määräsatamasta.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenTrailer term -- Perävaunuehto
division of costs and risk - trailer term dischargeTrailer term, discharge -- Perävaunuehto, purkaus
Perävaunuehto, purkaus: rahdinkuljettajaPerävaunuehto, purkaus, vastaanottaja

1 Perävaunun toimittaminen vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön vastaanottajalle sovittuna aikana osoittamallaan paikalla purkaussatamassa.

Rahdinkuljettaja on luovuttanut perävaunun tai muun omilla pyörillä kulkevan suuryksikön vastaanottajalle, kun vastaanottaja noutaa sen rahdinkuljettajan osoittamasta paikasta.

2 Perävaunun vastaanottaminen rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön rahdinkuljettajalta sovittuna aikana purkaussatamassa rahdinkuljettajan osoittamalla paikalla.

Vastaanottaja on vastaanottanut perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön, kun hän tarttuu siihen rahdinkuljettajan osoittamalla paikalla.

3 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vastaanottajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 1 mukaisen perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön luovuttamisen tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Vastaanottaja vastaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön seisontakustannuksista rahdinkuljettajan osoittamalla paikalla sekä käsittely- ja kuljetuskustannuksista sen jälkeen, kun vastaanottaja on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön vastaanottamisen tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä. Rahdinkuljettaja voi omalla kustannuksellaan tarkastaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön satama-alueella.

5 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa perävaunulle tai muun omilla pyörillään kulkevalle suuryksikölle ja tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut sen vastaanottajalle kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Vastaanottaja vastaa perävaunulle tai muun omilla pyörillään kulkevalle suuryksikölle ja tavaralle aiheutuneista vahingoista vastaanotettuaan sen kohdan 2 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa myös niistä perävaunulle tai muulle omilla pyörillään kulkevalle suuryksikölle ja tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että hän laiminlyö sen vastaanottamisen kohdan 2 edellyttämällä tavalla.

7 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on antaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön vastaanottamista varten tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen sen toimittamista. Ilmoitus on annettava lastinantajan nimeämälle henkilölle. Jos rahdinkuljettaja ei voi antaa ilmoitusta nimetylle henkilölle, hän voi antaa sen lastinomistajalle tai, jos ei tunne tätä, lastinantajalle.

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on ilmoittaa tässä kohdassa mainitulle henkilölle yksikön sijainti ja se, milloin hän voi kytkeä yksikön kuljetusvälineeseen.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tiedustella hyvissä ajoin rahdinkuljettajalta kohdassa 7 mainittuja tietoja perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön vastaanottamiseksi.

Vastaanottajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä ajoin perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön toimitusjärjestykseen tai -tapaan liittyvistä erityisvaatimuksista. Vastaanottaja vastaa tallaisista vaatimuksista aiheutuvista välittömistä lisäkustannuksista.