Hyppää sisältöön

Laivausehdot, Porttiehto

Porttiehto, lastaus

This Shipping Term can be used for all methods of cargo handling when the Contracting Shipper hands the goods or the container over to the Carrier by delivering them on a means of transport to a place appointed by the Carrier in the port of loading. In this Shipping Term, ’container’ means also other equivalent large-sized unit loads.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenGate Term -- Porttiehto
gate term loadingGate Term, loading -- Porttiehto, lastaus
gate term loading containerGate Term, loading container -- Porttiehto, kontit, lastaus
Porttiehto, lastaus: LastinantajaPorttiehto, lastaus: Rahdinkuljettaja

1 Tavaran toimittaminen rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa tavaran tai kontin sovittuna aikana lastaussatamassa olevalle rahdinkuljettajan osoittamalle purkauspaikalle. 

Lastinantaja on luovuttanut tavaran tai kontin rahdinkuljettajalle, kun se on purkauspaikalla olevassa kuljetusvälineessä rahdinkuljettajan tartuttavissa.

2 Tavaran vastaanottaminen lastinantajalta

 Rahdinkuljettaja vastaanottaa tavaran tai kontin lastinantajalta lastaussatamassa olevalla osoittamallaan paikalla sovittuna aikana purkaakseen sen saapuneesta kuljetusvälineestä. 

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran tai kontin, kun hän tarttuu siihen purkauspaikalla olevassa kuljetusvälineessä.

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran tai kontin toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 1 mukaisen tavaran tai kontin toimittamisen laiminlyönnistä tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaran tai kontin vastaanotto- ja kuljetuskustannuksista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastinantajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen tavaran tai kontin vastaanottamisen laiminlyönnistä tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa tavaralle tai kontille aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut sen kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle tai kontille aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä tavaralle tai kontille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että hän laiminlyö sen vastaanottamisen kohdan 2 mukaisella tavalla.

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on pakata, merkitä ja kuormata tavara tai kontti siten, että se on tavanomaisesti käsiteltävissä ja erotettavissa muusta tavarasta.

Lastinantajan velvollisuutena on lastata tavara tai kontti ja tukea sekä kiinnittää sen sisältö sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

Lastinantajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle tavaraa tai konttia ja sen toimittamista koskevat tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran tai kontin toimittamista.

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin, milloin tavaran tai kontin on oltava toimituspaikalla.

Porttiehto, purkaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussatamassa joko varastosta tai lastaamalla tavaran varastosta vastaanottajan kuljetusvälineeseen.  Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi myös silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun kontin vastaanottajalle purkaussatamassa lastaamalla kontin varastosta vastaanottajan kuljetusvälineeseen. Tässä ehdossa ”kontti” tarkoittaa myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenGate Term -- Porttiehto
division of costs and risk - gate term dischargeGate Term, discharge -- Porttiehto, purkaus
division of costs and risk - gate term discharge, loadedGate Term, discharge, loaded -- Porttiehto, purkaus kuormattuna
division of costs and risk - gate term discharge, containerGate Term, discharge, container -- Porttiehto, kontit, purkaus
Porttiehto, purkaus: RahdinkuljettajaPorttiehto, purkaus: Vastaanottaja

1 Tavaran toimittaminen vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa tavaran sovittuna aikana vastaanottajalle

  • rahdinkuljettajan osoittaman varaston kuormauspaikalle, tai
  • osapuolten niin sopiessa, kuormaamalla sen rahdinkuljettajan osoittamalla paikalla olevaan vastaanottajan kuljetusvälineeseen.

Rahdinkuljettaja toimittaa kontin sovittuna aikana kuormattuna vastaanottajan osoittamaan kuljetusvälineeseen sovitulla paikalla.

Rahdinkuljettaja on luovuttanut tavaran, kun hän on sovitun ajan kuluessa

  • asettanut sen kuormauspaikalle kuormattavaksi tai,
  • kuormannut sen kuljetusvälineeseen (porttiehto kuormattuna)

Rahdinkuljettaja on luovuttanut kontin, kun hän on kuormannut sen kuljetusvälineeseen sovitun ajan kuluessa.

2 Tavaran vastaanottaminen rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa tavaran sovittuna aikana rahdinkuljettajalta

  • rahdinkuljettajan osoittaman varaston kuormauspaikalla, tai
  • osapuolten niin sopiessa, kuormattuna rahdinkuljettajan osoittamalla paikalla olevaan vastaanottajan kuljetusvälineeseen.

Vastaanottaja vastaanottaa kontin kuormattuna osoittamaansa kuljetusvälineeseen sovitulla paikalla sovittuna aikana.

Vastaanottaja on vastaanottanut tavaran, kun se on sovitun ajan kuluessa

  • kuormauspaikalla kuormattavissa tai,
  • kuormattuna kuljetusvälineessä (porttiehto kuormattuna)

Vastaanottaja on vastaanottanut kontin, kun se on kuormattuna kuljetusvälineessä sovitun ajan kuluessa

3 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran tai kontin toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti, mukaan lukien varastointi sovitun vapaa-ajan puitteissa ja toimitus.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vastaanottajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 1 mukaisen tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaran tai kontin käsittely- ja kuljetuskustannuksista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut tavaran kohdan 2 mukaisesti. Näitä kustannuksia ovat mm. tavaramaksu, tarkastus, laskenta, kiinnitys kuljetusvälineeseen ja tämän jälkeiset toimenpiteet.

Vastaanottaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen tavaran tai kontin vastaanottamisen tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä

 

5 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle tai kontille aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut sen kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaralle tai kontille aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen kohdan 2 mukaisesti. 

Vastaanottaja vastaa myös niistä tavaralle tai kontille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että hän laiminlyö tavaran tai kontin vastaanottamisen kohdan 2 edellyttämällä tavalla.

7 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on antaa tavaran tai kontin vastaanottamista varten tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran toimittamista. Ilmoitus on annettava lastinantajan nimeämälle henkilölle. Jos rahdinkuljettaja ei voi antaa ilmoitusta nimetylle henkilölle, hän voi antaa sen lastinomistajalle tai, jos ei tunne tätä, lastinantajalle.

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on osoittaa kuormauspaikka Tässä kohdassa mainitulle henkilölle ja ilmoittaa hänelle, milloin tavara voidaan kuormata siellä kuljetusvälineeseen.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tiedustella hyvissä ajoin rahdin kuljettajalta kohdassa 7 mainittuja tietoja tavaran tai kontin vastaanottamiseksi.

Vastaanottajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä ajoin tavaran toimitusjärjestykseen tai -tapaan liittyvistä erityisvaatimuksista. Vastaanottaja vastaa tallaisista vaatimuksista aiheutuvista välittömistä lisäkustannuksista.