Hyppää sisältöön

Ajoneuvoyhdistelmien kiinnitys ro-ro-aluksella

Turvalliselle merikuljetukselle asetettujen vaatimusten mukaan ro-ro-aluksilla kuljetettavissa ajoneuvoyhdistelmissä on oltava riittävästi  asianmukaisia sitomispisteitä yksiköiden kanteen kiinnitystä varten.

Yksityiskohtaiset ohjeet sitomispisteiden sijoituksesta ja niiden lujuusvaatimuksista ovat standardissa SFS-EN 29367-1 / ISO 9367-1:1989.

Muistutamme myös, että ajoneuvon lastin on oltava asianmukaisesti kiinnitetty ja tuettu. Aluksen päällikkö voi merilain perusteella kieltäytyä kuljettamasta ajoneuvoyhdistelmiä, jotka eivät ole asianmukaisessa kunnossa.