Hyppää sisältöön

Vaarallisia aineita sisältävien lastinkuljetusyksiköiden merkintä merimatkalle

Kuljetusyksikkö, joka sisältää IMDG-koodin mukaan vaaralliseksi luokiteltuja lasteja, tulee merkitä merimatkaa varten asianmukaisilla IMDG-varoitus­lipukkeilla, tarvittaessa kuljetusnimellä  ja UN-numerolla, sekä muilla vaadituilla merkinnöillä.(IMDG-koodi, kappale 5.3).

VAK-sopimuksen määräysten ( luku 5.3.1.) mukaan on hyväksyttävää ja suositeltavaa kiinnittää IMDG-varoituslipukkeet  yksikköön jo lastauspaikassa ennen maakuljetusta satamaan.

Satamien porteilla tiukennetaan kontrollia sen varmistamiseksi, että yksiköissä on asianmukaiset varoituslipukkeet sekä tuotetiedot. Kuljetusliikkeen tulee huolehtia siitä, että vaarallinen lastiyksikkö on merkitty.

Merkitsemätön IMDG-yksikkö on turvallisuusriski merimatkan aikana. Lastiyksikköä ei voida laivata ennen kuin yksikössä on asianmukaiset merkinnät ja varoituslipukkeet.

Pyydämme myös poistamaan edelliseltä matkalta jääneet tarpeettomat varoituslipukkeet yksiköstä ennen satamaan tuloa.

yksiköiden merkintä luokitellut aineet