Hyppää sisältöön
Asiakaspalvelumme on auki heinäkuussa lauantaina 20.7. klo 9–12 sekä sunnuntaina 21.7. klo 10–14.
  • Rahtiliikenne yleinen

Effects of strike notice – Lakkovaroituksen vaikutuksia

As earlier informed the Transport Worker’s Union, AKT, has issued a strike warning for the stevedoring sector in Finland. So far, the negotiations have not resulted in an agreement. If the strike starts on Wednesday 15 February, it will cover all port operations, including unloading, loading, receipt and release of units.
 
HansaLink service between Helsinki and Travemünde runs as scheduled but will only take accompanied units. During the strike allotments are not valid and we will charge a strike surcharge of 10,- / meter.
 
If no agreement is reached today, we will not load trailers or other unaccompanied units in HansaLink service, starting in northbound traffic from the departure from Travemünde to Helsinki on 14 February at 2:45. The departure on 14 February at 16:15 from Helsinki to Travemünde will load normally, thereafter only units with drivers, if the strike starts.
 
Naantali-Kapellskär (FinnLink) service runs as scheduled, except no unaccompanied units are accepted onboard.
 
We regret the difficulties the situation produces.


Kuten aiemmin ilmoitettiin, Kuljetusalan työntekijäliitto AKT on antanut varoituksen ahtausalan lakosta Suomen satamissa. Toistaiseksi neuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen. Jos lakko alkaa keskiviikkona 15. helmikuuta, se kattaa kaikki satamatoiminnot, mukaan lukien purkamisen, lastaamisen, yksiköiden vastaanoton ja vapauttamisen.
 
HansaLink-linja Helsingin ja Travemünden välillä liikennöi aikataulun mukaisesti, mutta kuljettaa ainoastaan rekkoja, joissa on kuljettaja mukana. Lakon aikana kiintiöt eivät ole voimassa, ja perimme 10,-/m lakkolisän.
 
Mikäli sopimukseen ei päästä tänään, emme lastaa trailereitä tai muita yksiköitä ilman kuljettajaa alkaen lähdöstä Travemündestä Helsinkiin 14 helmikuuta kello 2:45. Lähtö Helsingistä Travemündeen 14 helmikuuta klo 16:15 lastataan normaalisti. Jos lakko alkaa, lastataan ainoastaan yksiköitä, joissa on kuljettaja.
 
Naantali-Kapellskär-linja (FinnLink) liikennöi aikataulun mukaisesti, mutta yksiköitä ilman kuljettajaa ei lastata.