Hyppää sisältöön
  • Lehdistötiedote

Finnlinesin Suomen lipun alla toimiva laivasto on elintärkeä Suomen huoltovarmuudelle

Finnlines on yksi suurimmista Suomen huoltovarmuudesta huolehtivista yhtiöistä. Finnlinesin Suomen lipun alla oleva laivasto varmistaa sujuvat yhteydet muualta Euroopasta Suomeen sekä Suomesta Ruotsiin, Manner-Eurooppaan ja Iso-Britanniaan.

Finnlines on yksi suurimmista Suomen huoltovarmuudesta huolehtivista yhtiöistä. Finnlinesin Suomen lipun alla oleva laivasto varmistaa sujuvat yhteydet muualta Euroopasta Suomeen sekä Suomesta Ruotsiin, Manner-Eurooppaan ja Iso-Britanniaan.


314 0

Finnlines tarjoaa yli 170 lähtöä joka viikko turvatakseen säännölliset meriyhteydet eri puolille Eurooppaa. Finnlinesin suurimpien rahtialusten kapasiteetti on jopa 300 perävaunua per matka ja myös matkustajia kuljettaviin ro-pax-aluksiin mahtuu 250 perävaunua per matka. Kuva: Finnlines.

Suomen ulkomaankaupalle merenkulku on elinehto. Noin 90 % Suomen tavaraviennistä ja 80 % tavaratuonnista kuljetetaan meriteitse.

Finnlinesin liiketoiminnan perustana on aikataulutettu linjaliikenne. Finnlines on erikoistunut tavaraliikenteeseen ja keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa tavaravirtojen sujuva liikkuminen. Finnlinesin kattava reittiverkosto tarjoaa Suomen vientiteollisuudelle säännöllisen ja luotettavan väylän Euroopan markkinoille, sekä samalla varmistaa huoltovarmuuden kannalta tärkeät tavarakuljetukset ulkomailta Suomeen.

Finnlines on suomalainen yhtiö, jonka pääkonttori on Helsingissä. Yhtiön omistamista 21 aluksesta 17 purjehtii Suomen lipun alla. Konsernin reilusta 1 500 työntekijästä 70 % asuu Suomessa. Vuonna 2020 Finnlinesin liikevaihto oli 484,0 miljoonaa euroa, josta 40 % tuotettiin Suomessa.

Koronaviruspandemiasta johtuvista poikkeusoloista huolimatta koko merenkulkuala on turvannut maailmanlaajuisesti luotettavat kuljetusyhteydet eri markkina-alueiden välillä ja ylläpitänyt elintärkeitä jakeluketjuja. Samoin myös Finnlines on ylläpitänyt kriittisiä meriyhteyksiä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Manner-Euroopan, Venäjän ja Britannian välillä. Finnlinesilla on keskeinen rooli suomalaisten vienti- ja tuontiyritysten tukemisessa. Finnlines ei ole supistanut palvelujaan vaan operoinut normaalisti läpi koko vuoden ja siten varmistanut Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeiden lääkkeiden, tavaroiden, koneiden, komponenttien ja muiden välttämättömien hyödykkeiden kuljetukset.

Finnlines on osa Grimaldi-konsernia, joka on yksi maailman suurimpia roro-varustamoita ja suurin rahti- ja matkustajaliikennettä Euroopassa harjoittava varustamo. Tämän ansiosta Finnlines pystyy tarjoamaan Suomen ulkomaankaupalle linjaliikennepalveluja laajasti koko Grimaldi-konsernin verkostossa. Grimaldi-konserni on merkittävä toimija koko EU:ssa ja turvaa huoltovarmuutta koko Euroopan laajuisesti.

”Finnlinesin kaltaiset rahdinkuljettajat tarjoavat elintärkeän yhteyden sekä Suomen yksityiselle että julkiselle sektorille. Suomi on sijainniltaan saaren kaltainen ja siksi erittäin riippuvainen säännöllisestä ja tiheästä meriliikenteestä”, sanoo Finnlinesin CFO, varatoimitusjohtaja Tom Pippingsköld.

Finnlines yksinään kuljettaa yli kolmanneksen niistä miljoonasta kumipyöräyksiköstä, ts. rekoista ja perävaunuista, jotka kulkevat vuosittain Suomen kolmen tärkeimmän merisillan eli Suomi–Viro, Suomi–Ruotsi ja Suomi–Saksa kautta. Vuonna 2020 Finnlines kuljetti yli 720 000 lastiyksikköä, sekä jopa 1 107 000 tonnia yksiköissä määrittelemätöntä rahtia.

Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että merikuljetukset toimivat myös pandemian aikana yhtä sujuvasti kuin normaalinakin aikana. Haastavassa tilanteessa, kun viranomaiset asettavat normaalia toimintaa vaikeuttavia rajoituksia ja tästä johtuen markkinapohjainen toiminta vaarantuu, valtion julkinen tuki varustamoille on silloin tarpeellinen. Suomen hallitus on huomioinut tämän ja myöntänyt tukea varustamoille. Finnlines on palvellut yhteiskuntaa luotettavasti koko pandemian ajan ilman merenkulun tukia, palvelutasoaan heikentämättä ja jatkanut silti myös merkittäviä investointejaan uusiin ympäristöystävällisiin aluksiin. Samaan aikaan Finnlines on joutunut operoimaan ja kilpailemaan tukea saavien yritysten kanssa.  

”Finnlines on suomalaisena yhtiönä ja Suomen lipun alla toimivalla laivastollaan vakiinnuttanut asemansa Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeän meriliikenteen keskeisenä toimijana. Finnlines pystyy tarjoamaan palvelua ympäristöystävällisesti, markkinaehtoisesti ja ilman julkisia varoja. Olisi tärkeää, että Suomen hallitus tunnustaa Finnlinesin roolin ja merkityksen huoltovarmuuden ylläpitämisessä myös myöntäessään tukia varustamoille”, sanoo Pippingsköld.

”On äärimmäisen tärkeää, että matkustajaliikenne ja työhön liittyvä matkustaminen Suomesta ja Suomeen saadaan terveysturvallisesti normalisoitua mahdollisimman pian. Mikäli Suomen rajoitukset ovat muuta EU:ta tiukemmat, talouden ja liiketoiminnan elpyminen viivästyy tarpeettomasti joka kuitenkin olisi elinkeinomme kannalta tärkeämpää kuin valtion tukien jakaminen. Kuitenkin, jos valtion tuet jatkuvat, silloin nykymallille pitäisi tuoda vaihtoehtoisia tukimuotoja, jotka suunnattaisiin kaikille varustamoille, ja ne näin ollen olisivat  tasa-arvoisempia, vähemmän kilpailua vääristäviä, toteutuskelpoisempia ja kestävämpiä kuin nykyiset”, Pippingsköld jatkaa.

Lisätietoja

Tom Pippingsköld
CFO, varatoimitusjohtaja
puh. +358 40 519 5041
tom.pippingskold@finnlines.com

Lehdistön yhteydenotot

Viestintä

communications@finnlines.com

Finnlines Oyj

Finnlines on yksi Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajanlahden johtavista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.