You are here

06.05.2016Rahtiliikenne

Kontin varmistettu kokonaispaino ilmoitettava ennen laivausta

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International Maritime Organization) on hyväksynyt lisäyksen meriturvallisuutta koskevaan SOLAS-sopimukseen (Safety of Life at Sea), jonka mukaan lastissa olevan kontin kokonaispaino pitää varmistaa punnitsemalla ennen kuin se voidaan lastata laivaan.


Alkaen 1.7. 2016, lastissa olevia kontteja ei enää lastata aluksiin, ellei laivaaja ole toimittanut tietoa vahvistetusta kokonaispainosta (VGM, Verified Gross Mass) rahdinkuljettajalle, eli päällikön ja terminaalioperaattorin edustajille hyvissä ajoin ennen lastausta.

Tavoite

Varmistaa meriturvallisuus sekä vähentää lastiin, kontteihin, ja kaikkiin kuljetusketjun jäseniin kohdistuvia vaaroja.

Milloin sitä sovelletaan

Tämä sääntö koskee kaikkia aluksia joiden merimatka on yli 600 merimailia lähtöpaikasta määräpaikkaan.

Finnlinesin reitit

  • Naantali-Långnäs-Kapellskär (FinnLink)
  • Travemünde-Malmö (NordöLink)
  • Hanko-Gdynia
  • Hanko-Rostock

ovat poikkeuksia yllämainittuun sääntöön, eikä pyörillä lastattavan kontin Varmistetun kokonaispainon ilmoittaminen ole välttämätöntä.

Kaikilla muilla reiteillä edellytetään, että laivaaja toimittaa varmistetun kontin kokonaispainon ennen kuin kontti voidaan lastata laivaan.

Vaatimus painotiedon ja kaiken muun laivauksen turvallisuuteen vaikuttavan tiedon oikeellisuudesta on edelleen voimassa kaikilla reiteillä.

Käytännössä

Paino voidaan määrittää joko punnitsemalla kontti tai laskemalla yhteen kontin punnittu sisältö (lastin, pallettien ja kiinnitystarvikkeiden paino) sekä konttiin merkitty taarapaino.

Painojen määritys tapahtuu kalibroiduilla ja sertifioiduilla laitteilla tai muulla kontin pakkausmaan vastuullisen viranomaisen hyväksymällä ja sertifioimalla menetelmällä.

Varmistettu konttipaino toimitetaan laivaajan valtuuttaman henkilön allekirjoittamana.

Varmistetun painon lisäksi oleellista on tiedon jäljitettävyys (aika, paikka, laite jne.), jotta virheiden tapahtuessa vastuu ja korjaavat toimet voidaan kohdistaa virheen lähteeseen.

Tätä ohjeistusta päivitetään sitä mukaa kun hyväksytyt kansalliset käytännöt muotoutuvat.