You are here

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus

FINNLINESILTA VAHVA TULOS –
VOITTO KASVOI 21,5 PROSENTTIA

Taloudellinen tulos

Suomen merikuljetukset olivat viime vuonna yhteensä 99 miljoonaa tonnia. Kokonaislastimäärät lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 4 miljoonaa tonnia. Vienti kasvoi 6 prosenttia ja oli yhteensä 52 miljoonaa tonnia. Tuonti lisääntyi 2 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 47 miljoona tonnia. Mitä meneillään olevaan vuoteen tulee, viimeisimmän ennusteen mukaan maailmantalouden kasvuvauhdin arvioidaan kiihtyvän vuosina 2018–2019.

Suotuisat kaupan edellytykset kasvattivat lastivolyymejamme. Kuljetimme 709 000 lastiyksikköä, 147 000 autoa (pois lukien matkustajien autot) ja 619 000 matkustajaa: kaikkia selvästi yli edellisvuotisten määrien.

   

Finnlines-konsernin tulos tilikaudelta kasvoi 14,6 miljoonalla eurolla ja oli 82,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 152,4 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2016 oli 139,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 62,6 miljoonalla eurolla ja oli 536,3 miljoonaa euroa. Tekemämme vahva tulos osoittaa jälleen, että strategiamme tuottaa tulosta. Kaiken kaikkiaan 2017 oli vahva vuosi Finnlinesille.

Jotta tämä myönteinen kehitys jatkuisi, olemme investoineet edelleen Finnlinesin laivastoon. Saimme päätökseen 100 miljoonan ympäristöteknologisen investointiohjelmamme, joka tähtäsi rikki-, hiilidioksidi- ja muiden haitallisten päästöjen vähentämiseen. Siihen sisältyi pakokaasupesureiden asentaminen, investoinnit propulsiojärjestelmiin ja uusiin potkurinlapoihin sekä runkojen käsittelyt silikonimaalilla. Vuonna 2017 käynnistimme 70 miljoonan euron energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävän investointiohjelman vastataksemme kasvavaan kysyntään alusten kapasiteettia lisäämällä. Tämän ohjelman puitteissa pidennämme neljä Breeze-sarjaan kuuluvaa roro-alustamme, ja lisäksi kahdelle laivalle on optiot. Kullekin alukselle tulee 30 prosenttia lisää kapasiteettia, mikä tarkoittaa, että ne voivat kuljettaa 4 200 kaistametriä roro-lastia. Paremman asiakaspalvelun lisäksi pyrimme lisäämään energiatehokkuutta ja vähentämään päästöjä.

Liiketoimintamme vahva ja tasaisesti parantunut kassavirta on mahdollistanut nämä investoinnit. Oman pääoman tuotto parani merkittävästi ja oli 13,8 (11,9) prosenttia. Omavaraisuusaste on noussut 48,9 prosentista 51,1 prosenttiin, joten olemme nyt vähemmän riippuvaisia velkarahoituksesta.

Tehostamisohjelma

Vuonna 2013 käynnistetty tehostamisohjelmamme perustuu kustannussäästöihin tähtäävään strategiaamme. Aloitimme perusasioista, keskityimme painamaan kulujamme jatkuvasti alas ja otimme käyttöön energiaa säästäviä teknologioita. Strategian painopisteenä oli operatiivisen ja taloudellisen asemamme parantaminen, investoiminen ympäristöteknologiaan ja päätös omistaa kaikki aluksemme. Toimintaa, organisaatiota ja taloutta optimoimalla saavutimme tavoitteemme ja varmistimme Finnlinesin taloudellisen tuloksen parantamisen riippumatta Euroopan talouden kehityksestä tai liiketoimintaympäristöstä. Tämän ansiosta pystyimme parantamaan toimintaamme monilla eri osa-alueilla. Kuluja karsimalla ja kilpailukykyä parantamalla siirsimme merkittävän osan tehokkuushyödyistä edelleen asiakkaillemme. Tehtävämme on keskittyä alentamaan kustannuksia ja optimoimaan toimintojamme edelleen, jotta voimme parantaa tehokkuuttamme entisestään. Finnlines-konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 8,7 (7,4) prosenttia.

Pääomarakenne

Konsernin pääomarakenne on vahva. Merkittävistä investointiohjelmista huolimatta erinomainen tulos johti kassavirran parantumiseen edelliseen vuoteen verrattuna, mikä mahdollisti meille konsernin velan huomattavan vähentämisen. Korollinen velka aleni 32,9 miljoonalla eurolla ja oli 458,2 (491,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 122,5 (124,8) miljoonaa euroa. Vuoden 2017 investointikulut olivat noin 48,9 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 46,3 miljoonaa euroa. Velkaantumisaste parani 68,9 (83,8) prosenttiin ja konsernin omavaraisuusaste nousi hieman 51,1 prosenttiin edellisen vuoden 48,9 prosentista. Finnlinesin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat edellisvuosien tapaan edelleenkin erinomaisella tasolla, mikä mahdollisti meille merkittävän investointiohjelman toteuttamisen. Rahavarat yhdessä myönnettyjen käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat 192,0 (130,5) miljoonaa euroa ja nettovelan ja käyttökatteen suhde (EBITDA) laski vuoden lopussa tasolle 2,8 edellisen vuoden 3,5 tasosta.

Uusi omistusrakenne

Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on autojen, roro-lastien, konttien ja matkustajien kuljetukseen erikoistunut monikansallinen logistiikkayhtiö. Grimaldi-konsernin laajan verkoston tarjoamien synergioiden ansiosta olemme Itämeren alueen tehokkain varustamo.

Sen lisäksi Finnlines on myös suomalainen yhtiö, koska se omistaa 21 alusta, joista 18 purjehtii Suomen lipun alla, ja lähes 70 prosenttia konsernin merihenkilöstöstä työskentelee näillä laivoilla. Myös 70 prosenttia konsernin lähes 1 600 työntekijästä asuu Suomessa.

Tom Pippingsköld