You are here

Toimitusjohtajan katsaus 2018

Finnlines investoi kestävään kehitykseen – yli 500 miljoonaa euroa ympäristöystävällisiin aluksiin

Strategianamme on kasvaa yhdessä asiakkaidemme kanssa, lisätä laivastoomme sijoitetun pääoman tehokkuutta ja jatkaa kestävään kehitykseen suuntautuvia investointeja, ja se tuottaa tulosta. Kasvamme markkinoiden myötä ja markkinoita varten. Vuoden 2018 tulos on jatkoa viime vuosien ansiokkaille saavutuksillemme. Finnlines-konsernin tilikauden 2018 tulos nousi 95,1 (82,6 vuonna 2017) miljoonaan euroon.

Suomen talouden kasvu jatkui viime vuonna. Tullin ennakkotietojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo kasvoi 7 prosenttia ja tuonnin arvo 6 prosenttia vuonna 2018. Suomen virallisten liikennetilastojen mukaan merikuljetusten kokonaismäärä lisääntyi 5 miljoonalla tonnilla edellisen vuoden lukuihin verrattuna. Vienti kasvoi 3 prosenttia ja oli yli yhteensä 53 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja kohosi 51 miljoonaan tonniin. Suomen merikuljetussektorin yleisen markkinakehityksen mukaisesti liikevaihtomme kasvoi noin 10 prosenttia ja oli 589,4 miljoonaa euroa. Olemme kasvaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja myös keskeisimmillä operatiivisilla suorituskykymittareilla arvioituna tulos oli hyvä.

Mitä tulee investointeihin laivastoomme eli keskeiseen omaisuuteemme liittyen, ajoitus on usein erittäin tärkeä. Kuuden roro-aluksemme pidennykset lisäämällä kunkin kapasiteettia 30 prosentilla tehtiin ehdottomasti oikeaan aikaan. Alusten pidennysten lisäksi ostimme myös emoyhtiöltämme Grimaldi-konsernilta Star-luokan 4 200 kaistametrin ropax-aluksen, MS Europalinkin, Malmö–Travemünde-linjalle. Tältä reitiltä siirsimme Star-luokan ropax-aluksen, MS Nordlinkin Suomi–Ahvenanmaa–Ruotsi-reitille. Alus nimettiin MS Finnswaniksi. MS Finnswanin suuren lastikapasiteetin ansiosta voimme nyt tarjota asiakkaillemme enemmän lastitilaa myös Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Toisin sanoen, Finnlines on asettanut yhä suurempia aluksia sekä ropax- että roro-liikenteeseen saavuttaen mittakaavaetuja, ja myös reittien ja alusten optimointia on parannettu. Kaikki nämä toimenpiteet ovat tehostaneet aluskantamme käyttöä.

Merenkulku on globaalia liiketoimintaa ja epäilemättä ympäristö ystävällisin kuljetusmuoto. Varustamoilla on merkittävä rooli kehittää päästöjen vähentämiseksi tähtääviä ratkaisuja. Alallamme Kansainvälinen Merenkulkujärjestö (IMO) on asettanut tavoitteen hyvin korkealle – keskeisten kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta. Merenkulkuala on sopinut myös muiden haitallisten päästöjen vähentämisestä. CO2-päästöjen lisäksi rikkidioksidipäästöjä (SO2) tulee vähentää. Siitä syystä viranomaiset ovat asettaneet SO2:lle tiukan määräajan eli vuodesta 2020 lähtien polttoaineen rikkipitoisuusraja on 0,5 prosenttia, mikä tarkoittaa, että varustamoiden on joko asennettava päästöjä vähentävää teknologiaa tai käytettävä vähemmän rikkiä sisältävää polttoainetta. Nykyinen sallittu pitoisuus Finnlinesin operoimalla SECA-alueella on 0,10 prosenttia. Sen vuoksi aloitimme Finnlinesilla ilmapäästöjä vähentävään teknologiaan liittyvät laiteasennukset jo useita vuosia sitten, ja 19:ssä 21 aluksestamme käytetään kyseistä teknologiaa. Investoimme tuolloin myös uusiin propulsiojärjestelmiin ja potkurinlapojen uusimiseen sekä laivojen rungon silikonimaalauksiin päästöjen vähentämiseksi. Siksi voimmekin täysin varauksettomasti sanoa, että polttoaineenkulutuksen alentaminen ja vahingollisten päästöjen vähentäminen ovat olleet jo pitkään konsernimme strategian keskeinen tekijä.

Jatkamme edelleen strategiamme toteuttamista päättäväisesti ja johdonmukaisesti. Vuoden 2018 alussa käynnistimme 200 miljoonan euron vihreän teknologian  roro-investointiohjelman. Tähän ohjelmaan sisältyy kolme uutta ympäristöystävällistä 5 800 kaistametrin roro-alusta, jotka tulevat olemaan uudenlaisia hybridi-roro-laivoja. Ne käyttävät fossiilista polttoainetta matkan aikana mutta satamassa ollessaan ne hyödyntävät akkuun varastoitua sähköä ja siten satamakäynti on täysin päästötön. Aluksissa on litiumioniakkuyksiköitä, jotka latautuvat matkan aikana ja alukset käyttävät niihin varastoitua sähköä ollessaan laiturissa, eikä satama-aikana aiheudu siten päästöjä. Lisäksi kölin alla oleva innovatiivinen ilmavoitelujärjestelmä aikaansaa kuplakerroksen, joka alentaa kitkaa ja veden vastusta, minkä seurauksena myös polttoaineenkulutus vähenee. Kölin muoto ja potkurit huippunykyaikaisine propulsiojärjestelmineen takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden.

Kun katsotaan tulevaan, niin vuodesta 2021 alkaen saamme käyttöömme nämä kolme uutta jäävahvistettua roro-alusta. Rakenteensa ja kokonsa ansiosta ne tulevat olemaan markkinoiden energiatehokkaimpia. Tämän lisäksi suunnittelemme ja kehitämme parhaillaan Finnlinesille uutta ropax-luokan konseptia. Nämä Superstar ropax-alukset täyttävät korkeimmat tekniset- ja ympäristövaatimukset. Ne on myös varustettu ilmapäästöjä vähentävällä teknologialla ja muilla edistyksellisillä polttoaineenkulutusta vähentävillä järjestelmillä. Harkitsemme myös LNG:tä polttoainevaihtoehtona. Kuten jo tilatut kolme vihreän teknologian roro-alusta, myös nämä Superstar ropax-alukset ovat kooltaan paljon suurempia ja tehokkaampia kuin nykyiset Star-luokan ropax-alukset.

Nämä mittavat investoinnit auttavat entisestään vähentämään polttoaineenkulutusta sekä CO2- ja muita päästöjä. Tavoitteenamme on luoda alalle uusi normi CO2-päästöjen vähentämiselle kuljetettua tonnia kohden. On käynyt ilmeiseksi, että saavuttaaksemme tämän kunnianhimoisen kestävän kehityksen tavoitteen tutkimme mm. sekä hybridiratkaisuja että LNG:tä polttoaineena, akkuja ja sähkön käyttöä satama-aikana (ns. ’cold ironing’).

Viimeisimpien ennusteiden mukaan maailmantalous tukee edelleen pitkän aikavälin kasvua Suomessa, vaikka maailmanlaajuiset talousnäkymät ovatkin hieman heikentyneet. Tarkasteltaessa vuotta 2019 ja siitä eteenpäin voimme luottaa siihen, että Suomen talous jatkaa kasvuaan, joskin maltillisemmin kuin viime vuosina ja hitaammin kuin ennen. Mutta koska Suomi on vientivetoinen maa, sen talous kasvaa maailmantalouden kehityksen myötä. Olemme viimeisen vuosikymmenen aikana investoineet yli miljardi euroa ja investoimme edelleen yli 500 miljoonaa euroa lisää. Investoimme uuteen teknologiaan, digitalisaatioon ja ympäristöystävälliseen laivaliikenteeseen asiakkaitamme varten, jotka kasvavat yhdessä meidän kanssamme.

Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia asiakkaitamme ja sidosryhmiämme tuestanne ja hyvästä yhteistyöstä. Tulemme lähivuosina tekemään kaikkemme ollaksemme paras mahdollinen yhteistyökumppani. Entistä suuremman ja ympäristöä säästävän laivastomme avulla pyrimme edelleen kaikin tavoin parantamaan tehokkuuttamme, jotta saavuttaisimme niin taloudelliset kuin ympäristöönkin liittyvät strategiset tavoitteemme. Haluan kiittää myös koko henkilöstöämme ahkerasta työstä ja sitoutumisesta kuluneen vuoden aikana.

Emanuele Grimaldi