You are here

Toimitusjohtajan katsaus 2019

Finnlines vihreän meriliikenteen edelläkävijä 2020 – Viisi huippuekologista alusta tilattu

Vuosi 2019 oli Finnlinesille monin tavoin merkittävä. Vaikka liikevaihto jäi hieman alle edellisen vuoden tason johtuen Suomen viennin ja tuonnin hidastumisesta, niin kannattavuus kasvoi tasaisesti edellisestä vuodesta yhtiön aiemmin tekemien alusinvestointien sekä kaikkien tehokkuutta, tuottavuutta ja taloudellista tulosta parantavien toimiemme ansiosta.

Tullin ennakkotietojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo kasvoi 1,9 % vuonna 2019, mutta tuonti väheni 1,4 % vuoteen 2018 verrattuna. Traficomin tilastojen perusteella tammi–joulukuun 2019 aikana konteissa, perävaunuissa ja rekoissa meriteitse kuljetettujen tuontiyksiköiden määrä (tonneissa mitattuna) laski 3 %. Suomen vientimäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. Kuljettamamme lastimäärät putosivat vuoden 2018 754 000 yksiköstä 738 000 yksikköön, mutta kuljetimme 166 000 autoa, mikä vastaavasti nousi edellisvuoden 163 000 autosta. Vuonna 2019 laivoillamme matkusti 665 000 matkustajaa, mikä on merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuonna.

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 574,8 miljoonaa euroa (589,4 miljoonaa euroa) tammi–joulukuussa 2019. Kuitenkin Finnlines-konsernin vuoden 2019 tulos nousi 98,3 miljoonaan euroon. Vuoden 2019 tulos on jatkoa aiempien vuosien menestyksekkäälle kehityksellemme ja oli Finnlinesin paras tulos koskaan sen 72-vuotisen toiminnan aikana.

Vuoden 2019 aikana keskityimme edelleen perusasioihin, ts. älykkään teknologian käyttöön, digitalisoituihin ja optimoituihin prosesseihin kaikissa liiketoiminnoissamme, kestävän kehityksen edistämiseen tähtääviin energiatehokkuusinvestointeihin ja strategiamme tehokkaaseen toteuttamiseen erittäin aikaansaavan, osaavan ja sitoutuneen henkilöstömme avulla. Yksi strategisen keskustelumme aiheista on digitalisaatio. Viime vuosina olemme investoineet paljon tietojärjestelmiin. Olemme ottaneet käyttöön kaksi suurta toiminnanohjausjärjestelmää, toisen satamassa ja toisen alusten tehokkuuden seurantaan ja mittaamiseen. Olemme myös kehittäneet mobiilipalveluja satamatoiminnoille. Tämä digitalisaatio- ja automaatiokehitys parantaa prosessiemme tehokkuutta ja toimivuutta, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme.

“Keskityimme edelleen perusasioihin, ts. älykkään teknologian käyttöön, digitalisoituihin ja optimoituihin prosesseihin kaikissa liiketoiminnoissamme, kestävän kehityksen edistämiseen tähtääviin energiatehokkuusinvestointeihin ja strategiamme tehokkaaseen toteuttamiseen.”

Finnlinesin merikuljetuspalvelut Itämeren ja Pohjanmeren alueella muodostavat kulmakiven Suomen teollisuudelle ja kaupalle ja koko Suomelle. Finnlinesin ropax-konsepti yhdistää rahti- ja matkustajaliikenteen ekotehokkaalla tavalla, ja korkea käyttöasteemme ropax-reiteillä ja -aluksilla tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden kuljettaa lasteja tai matkustaa kestävällä ja vastuullisella tavalla muihin kuljetusmuotoihin verrattuna. Roro-liikenteessämme olemme taas tehneet suuria, kestävää kehitystä edistäviä investointeja. Niihin kuuluvat ympäristöteknologiset investoinnit Finnlinesin alusten päästöjen vähentämiseksi entisestään, nykyaikaisten propulsiojärjestelmien asennukset ja laivojen pidennykset energiankulutuksen alentamiseksi. Olemme hiljattain tilanneet kaksi vihreän teknologian ropax-alusta jatkaaksemme ekotehokkaan laivastomme muutosprosessia. Kaiken kaikkiaan asetamme edelleen liikenteeseen entistä suurempia aluksia hyödyntääksemme mittakaavaetuja.

Olemme nyt 2020-luvulla astuneet uuteen aikakauteen kansainvälisessä merenkulussa. Vaikka meriliikenne on jo nyt ympäristöystävällisin kuljetusmuoto etenkin suuria lastimääriä kuljetettaessa, on selvää, että tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita. Noin 90 % maailmankaupasta kulkee meriteitse, mutta maailman merenkulkuala tuottaa vain 2,2 % maailmanlaajuisista CO2-päästöistä. Kuten monilla muillakin maailmantalouden osa-alueilla, merenkulussakin otetaan uusia edistysaskeleita. Merenkulun nykyiseen kehitykseen vaikuttavat useat suuret haasteet ja trendit, joihin kuuluvat hiilineutraalius, digitalisaatio ja investoinnit, keskittäminen, intermodaalikuljetukset – ja kaikkein suurimpana haasteena on ympäristöhaaste.

Merenkulkualalla on edessään tiukat päästövähennykset. Huhtikuussa 2018 YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti alentaa merikuljetusten aiheuttamia päästöjä. Uraauurtavan sopimuksen mukaan kansainvälisen meriliikenteen aiheuttamia CO2-päästöjä alennetaan vuoden 2008 tasosta vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä ja 50 % vuoteen 2050 mennessä. Kun otetaan huomioon, että samanaikaisesti maailman aluskapasiteetti kasvaa voimakkaasti, seurauksena on, että meidän on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä laivaa kohden 80 %. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää pyrkiä rakentamaan päästötön alusmalli seuraavien kahden vuosikymmenen aikana.

Finnlines suhtautuu myönteisesti IMO:n kasvihuonekaasustrategiaan ja sen tavoitteeseen alentaa hiilidioksidipäästöjä. Finnlines on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön ympäristön hyväksi. Vastuu ympäristöstä on osa päivittäistä toimintaamme ja kattaa tavanomaiset toiminnot, kuten muutokset laivastoon ja reittiliikenteeseen, polttoaineen seurannan tai optimaalisen nopeuden, lastauksen ja trimmin. Lisäksi olemme – kestävän kehityksen edelläkävijöinä – investoineet viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana voimakkaasti uuteen teknisesti kehittyneeseen tonnistoon, T&K:hon, joka kehittää päästöjen vähentämislaitteita ja -toimia, mutta myös erittäin ammattitaitoiseen henkilöstöön. Ennen kaikkea olemme tilanneet viisi vihreän huipputeknologian alusta, joista kolme on ympäristöystävällistä hybridiroro-alusta ja kaksi ekotehokasta Superstar ropaxalusta. Kokonaisinvestoinnin arvo on 0,5 miljardia euroa.

Huippuekologisten roro-alusten rakentaminen on alkanut. Laivat rakennetaan käyttäen uusinta teknologiaa, jolla varmistetaan optimaalinen energiatehokkuus ja mahdollisimman vähäiset päästöt. Niissä tulee olemaan litiumioniakut, jotka mahdollistavat päästöttömät satamakäynnit. Innovatiivinen ilmavoitelujärjestelmä alentaa kitkaa ja hydrodynaamista vastusta, minkä seurauksena polttoaineenkulutus ja päästöt vähenevät. Optimaalisen energiatehokkuuden takaa rungon hydrodynaaminen muoto ja integroitu propulsiojärjestelmä. Ensimmäisen roro-aluksen on määrä aloittaa liikenteessä jo vuonna 2021 ja kahden muun vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Myös Superstar-alusten suunnittelu on käynnissä ja kaksi ekologisesti innovatiivista Superstar-luokan ropaxalusta tilattiin joulukuussa 2019. Ne tulevat olemaan Finnlinesin lippulaivoja niin kokonsa kuin teknologiansakin puolesta. Ne tullaan varustamaan samoilla energiatehokkuus- ja ympäristöteknologioilla kuin tilatut hybridiroroalukset. Superstar-alusten suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota nopeaan ja tehokkaaseen lastinkäsittelyyn, jonka ansiosta Finnlinesin asiakkaille tarjotaan mahdollisimman lyhyt lastaus- ja purkuaika. Samalla myös kehitämme matkustusmukavuutta entisestään, ja uudistettu konsepti yhdistää rahti- ja matkustaja-alusten parhaat puolet. Matkustaminen Superstar-laivoilla tulee olemaan miellyttävää ja rentouttavaa. Laivoilla on panostettu paljon viihtyvyyteen: oleskelutiloja missä voi nauttia matkasta ja merinäkymistä tai ravintolan, kahvilan ja ostosalueen tarjoamista monipuolisista tuotteista ja palveluista.

Olemme varmoja, että Finnlinesin strategia on oikea niin asiakkaillemme kuin koko Grimaldi-konsernillekin. Asetamme edelleen liikenteeseen entistä suurempia aluksia sekä ropax- että roro-reiteillä, mikä tuo mittakaavaetuja ja vähentää CO2-päästöjä. Olemme valmistautuneet tulevaan, ja meillä on kaikki valmiudet parantaa kannattavuuttamme edelleen ja jatkaa näin aiempien vuosien loistavaa ennätysten sarjaa, jonka huippu oli vuosi 2019 nousten yhtiön 72 toimintavuoden parhaaksi.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja sidosryhmiämme jatkuneesta luottamuksestanne ja tuestanne. Jatkamme 2020-luvulla ja pidemmällä tähtäimellä edelleen viitoittamallamme tiellä ja toteutamme investoinnit strategiamme mukaisesti varmistaaksemme yhteisen menestymisemme asiakkaidemme kanssa. Suuntaudumme vahvasti kasvuun – investointipäätös viiden huippuekologisen aluksen tilaamiseksi sekä yhtiön tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisen tuloksen parantamiseksi toteuttamiemme toimien nojalla – luotamme, että menestyksemme jatkuu hyvänä myös tulevina vuosina. Lopuksi kiitän henkilöstöämme innostuneesta asenteesta, sitoutumisesta ja kovasta työstä

Emanuele Grimaldi